Zdíkov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):550728
NUTS5:CZ0315550728
LAU 1 (NUTS 4):CZ0315 - Prachatice
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Vimperk
Obec s rozšířenou působností:Vimperk
Katastrální plocha (ha):3 191
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 713
Nadmořská výška (m n.m.):732
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 41' 51'' E , 49° 5' 4'' N
První písemná zpráva (rok): 1 318
PSČ:38472

Základní sídelní jednotky1.7.2015

BranišovHodonínMasákova LhotaNový DvůrPutkovRačovZábrodZdíkovZdíkovecŽírec

Samospráva

Obecní úřad Zdíkov
Č.p.: 215
38472 Zdíkov

Pošta:Zdíkov
IČ:00250872
Úřední hodiny:Po:7-11,12-17; Út:7-11, 12-15.30; St:7-11, 12-18; Čt,Pá:7-11, 12-13.30
Telefon:388 426 715
Datová schránka:pg7babg
E-mail:zdikov@zdikov.cz
Web:http://www.zdikov.cz
Starosta:Mgr.Zdeněk Kantořík
Telefon: 388 426 802
E-mail:kantorik@zdiko.cz
 
Místostarosta:Mgr. Roman Šebánek

Veřejná správarok 2015

Úřad Adresa Kontakty - telefon / e-mail / web
Stavební úřad Městský úřad Vimperk - Stavební úřad
Steinbrenerova 6
38517 Vimperk
388402231
urad@mesto.vimperk.cz
http://www.vimperk.cz/
Finanční úřad Územní pracoviště ve Vimperku
1. máje 200
38501
388451111
podatelna2216@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2216
Matriční úřad Obecní úřad Zdíkov - Matrika
Zdíkov 215
38472
388426232
zdikov@zdikov.cz
http://www.zdikov.cz
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prachatice
Poštovní  113
38301
950153333
podatelna.up@pt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/prachatice/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vimperk
Nad Stadiónem 199
38501
950153474
podatelna.up@pt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/vimperk/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Volary
Soumarská 51
38451
950153581
podatelna.up@pt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/kop/volary/kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Prachatice
Za Baštou  232
38301
388302331
kp.prachatice@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/kp/prachatice
OSSZ OSSZ Prachatice
Nádražní  1121
38311
388304111
posta.pt@cssz.cz
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/jihocesky-kraj/
Živnostenský úřad MÚ Vimperk - Obecní živnostenský úřad
Nad Stadionem 199
38517
388459054
urad@mesto.vimperk.cz
http://www.vimperk.cz
Soud a státní zastupitelství Okresní soud v Prachaticích
Pivovarská  3
38318
388305111
podatelna@osoud.ptc.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=165&j=175&k=1682
Soud a státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Prachatice
Pivovarská  3
38311
388312921
posta@osz.ptc.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=78&j=88&k=899
Hygienická stanice Územní pracoviště Prachatice
Hradební 435
38301
387712906
pt@khscb.cz
http://www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050008

Historie

Obec nedaleko Vimperka, poprvé zmiňována v roce 1318. Vilém Bavor ze Strakonic tehdy daroval strakonickému konventu maltézských rytířů Velký a Malý Zvíkov (dnes Zdíkovec). Od 14. století patřila k hradu Vimperk, od konce 16. století byla samostatným statkem. Právě purkrabí na Vimperku Zdík z Janovic dal obci jméno.První písemná zpráva pochází z roku 1318 - dokládá, že Vilém Bavor ze Strakonic daroval strakonickému konventu maltézských rytířů - johanitů Velký Zdíkov a další obce. V období panování rodu Malovců byla ve Zdíkově postavena na místě dnešního zámku tvrz, která je poprvé zmiňována v roce 1666. Obyvatelké Zdíkova se zabývali hlavně zemědělstvím, chovem dobytka a prací v lese. Komise, vypravená v roce 1771, zjistila podle díla F. Mandáka Čtení o Zdíkově, že: ,,Obecný lid je nečistý, nedbalý, o jeho zdraví a ušlechtění nikdo nepečuje. Četné nemoci připisují se obecné nouzi a nedostatku obživy, ale neškodilo by přidržeti sedláka policejním nařízením k větší čistotě těla a obydlí...Lidé se moc nesvlékají a oděv suší na těle..."Panství často střídalo majitele a zajímavostí je, že v roce 1837 ho zakoupil hrabě Ferdinand Palffy. Chtěl rychle zbohatnout, a tak uspořádal velkou loterii, v níž bylo hlavní cenou právě panství. Neprodalo se jen pár losů a jeden z těch, o které nebyl zájem, nakonec vyhrál první cenu. Podnikavému hraběti tak zbyl výtěžek z loterie i celé panství. V roce 1846 se majiteli stali Thun-Hohensteinové, kteří se s vervou pustili do zvelebování majetku. V roce 1865 začali se stavbou zámku, o tři roky později byla dvoupatrová stavba hotova. V majetku rodu Thunů byl Zdíkov až do roku 1918. Po roce 1919 zpustl dříve udržovaný zámecký park. Zámek byl využíván jako místní měšťanská škola a později jako zázemí pro školní výlety. Dnes slouží jako hotel. Kostel svaté Ludmily s polygonální průčelní věží a velkou bání byl dokončen v roce 1922.V lese za Zdíkovem stojí novorománská kaple U Lizu (německý název Brünndl, Studánka) z roku 1852, zasvěcena svátku narození Panny Marie, ke které se dříve konaly poutě. Proti kapli stojí velký kamenný kříž (1891). V roce 1910 k obci patřilo 166 domů a byla převážně česká, z 1697 obyvatel se pouze 31 přihlásilo k němčině. Narodil se zde Jan Nepomuk Woldřich (1834-1906), významný český archeolog, geolog a paleontolog, profesor Univezity Karlovy v letech 1899-1905.Dodnes se dají najít stopy staré středověké cesty, která dříve spojovala Zvíkov s Vimperkem. Říkalo se jí Stará silnice a vede od Zdíkova po červené turistické stezce na Křesanov. Branišov (část obce Zdíkov) - obec nedaleko Zdíkova, zvaná dříve též Brančov nebo Branšov, poprvé zmiňovaná v historických pramenech v roce 1315. Před 1. světovou válkou zde ve 40 domech žilo 333 obyvatel českého jazyka. Současnou zajímavostí je místní ekologická farma s plemenným stádem skotského náhorního skotu (Highland). Masákova Lhota (část obce Zdíkov) - osada západně od Vimperka je poprvé zmiňována v roce 1467. V 19. století rostla poměrně rychle. V roce 1790 zde stálo 41 domů, o 50 let později již 76 s 521 českými obyvateli a k roku 1910 dosáhl počet zdejších domů 103 a obyvatel 1072. Z nich se jen osm hlásilo k německému jazyku. Ve vsi lze spatřit šumavské roubené domy. Zdíkovec (část obce Zdíkov) - obec nedaleko Stach, poprvé zmiňována v roce 1318. Významnou památkou je raně gotický kostel sv. Petra a Pavla, obehnaný kamennou zdí. Poprvé je sice zmiňován až ve 14. století, původní stavba však byla raně gotická ze 13. století. Roku 1899 prošel přestavbou, při níž byl zbourán původní presbytář a přistavěna nová příčná loď a nové kněžiště. Původní loď s věží zůstaly zachovány, byly však upraveny v pseudogotickém stylu. Zachovala se gotická klenba v podvěží a portál, v lodi křtitelnice z doby původní stavby kostela. V obci stojí několik typických šumavských staveb, například č. 4 s polovalbovou střechou a půlkruhovou branou. Školu nechal postavit vídeňský architekt František Šustr, který si zde také nechal zřídit hrobku. V roce 1910 žilo ve zdejších 30 domech 314 českojazyčných obyvatel.

Obyvatelstvorok 2015

Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2015 Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel k 1.7.2015
0-14 let15-59 let60-64 let65 a více let
Celkem1 7122579661513381 704
Muži85412151574144846
Ženy85813645177194858

Přírůstek obyvatelstvaSaldo migracePřírůstek/úbytek
Živě narozeníZemřelíPřirozený přírůstekPřistěhovalíVystěhovalíSaldo migrace
Celkem1320-744222215
Muži89-126121413
Ženy511-6181082

Počet sňatků
Počet rozvodů

Nezaměstnanostrok 2015

Míra registrov. nezaměstnanosti - dosažitelní
Celkem3,67 %
Muži4,12 %
Ženy3,19 %

Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 47 10 0 6 17 1 7 27 11
Muži 29 7 0 3 13 0 3 16 9
Ženy 18 3 0 3 4 1 4 11 2
Uchazeči o práci - počet
evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců mladiství nad 6 měsíců absolventů nad 6 měs.
Celkem12901
Muži7600
Ženy5301

Počet hlášených volných míst19

Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem41
Muži24
Ženy17

Technická vybavenost obce

Technická vybavenost rok 2010, * rok 2006

Pošta*1
PSČ38472
Veřejný vodovodano
Kanalizaceano
ČOVano
Plynofikace obcene
Skládka komunálních odpadů*
Hasičský záchranný sbor*
Sbor dobrovolných hasičů obce*ano
Požární nádrž*
Požární hydrant*
Obvodní oddělení policie ČR*
Detašované pracoviště policie*
Městská, obecní policie*

Doprava rok 2006

Zastávka dálkové linkyano
Zastávka linky místního významuano
Stanice (zastávka) vlaku

Peněžnictví rok 2006

Peněžní ústavy a jejich úřadovny1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty rok 2013

Počet dokončených bytů8
Počet zrušených bytů

Kultura rok 2006

Veřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba2
Hřbitov1
Krematorium
Smuteční síň

Členství, turistika

Euroregiony rok 2015

Infocentra rok 2015

Mikroregiony rok2015

Působnost MAS rok2015

Nevládní neziskové organizace - NNO rok 2015

Školství, sport

Školství rok 2014

Mateřská škola1
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.)0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.)1
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť0
Počet škol v oboru nástavbového studia
Vyšší odborná škola0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola0
Základní umělecká škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Sport rok 2006

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.)1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)2
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Zdravotnictví, lázně

Zdravotnictví rok 2014

Sdružená ambulantní zařízení
Ambulantní zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Samost.ord.prakt.lék. gynekologa
Samost.ord.lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Zařízení lékárenské péče (lékárny)
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Středisko záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Transfusní stanice
Jesle

Lázně rok 2013

Lázeňské léčebny - počet

Sociální oblast rok 2014

Azylové domy
Noclehárny
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální poradny
Centra sociálně rehabilitačních služeb
Domy s pečovatelskou službou
Ostatní zařízení sociální péče

Hospodářské prostředí

Hospodářská činnost rok 2015

Zemědělství, lesnictví, rybářství46
Zpracovatelský průmysl45
Stavebnictví70
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel56
Doprava a skladování15
Ubytování, stravování a pohostinství42
Činnosti v oblasti nemovitostí21
Profesní, vědecké a technické činnosti36
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti8
Ostatní činnosti42
Nezařazeno16
Státní organizace - počet subjektů1
Akciové společnosti - počet subjektů1
Obchodní společnosti - počet subjektů20
Družstevní organizace - počet subjektů2
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů339
Svobodná povolání - počet subjektů17
Ostatní právní formy - počet subjektů36
Počet subjektů bez zaměstnanců149
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky30
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky4
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky0

Druhy pozemků rok 2015

Celková výměra pozemku (ha)3 191
Orná půda (ha)545
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)845
Zemědělská půda (ha)1 437
Lesní půda (ha)1 484
Vodní plochy (ha)17
Zastavěné plochy (ha)32
Ostatní plochy (ha)221
Koeficient ekologické stability (%)3,00

Brownfields rok 2008

Rozvojové plochy rok 2009

Průmyslové zóny rok 2011

Externí odkazy

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz