Čachrov

Souhrnné informace
Status:Městys
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):555941
NUTS5:CZ0322555941
LAU 1 (NUTS 4):CZ0322 - Klatovy
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Klatovy
Obec s rozšířenou působností:Klatovy
Katastrální plocha (ha):8 818
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:510
Nadmořská výška (m n.m.):716
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 18' 9'' E , 49° 15' 56'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
PSČ:33901

Základní sídelní jednotky1.7.2015

BradnéBřezíChřepiceChvalšoviceČachrovDobřemiliceJavornáJavorná u PolomuJeseníKunkoviceOnen SvětSvinnáZahrádkaZhůří

Samospráva

Úřad městyse Čachrov
Č.p.: 55
33901 Čachrov

Pošta:Klatovy 1
IČ:00255319
Úřední hodiny:Po-Čt:7.30-16; Pá:7.30-14
Telefon:376 399 838
Datová schránka:t6vaum5
E-mail:obeccachrov@iol.cz
Web:http://www.mestyscachrov.sumava.net/
Starostka:Jana Kocurová
Telefon:725041257
 
Místostarosta:Jiří Siksta, MVDr.
Telefon:731509148

Veřejná správarok 2015

Úřad Adresa Kontakty - telefon / e-mail / web
Stavební úřad Městský úřad Klatovy - Stavební úřad
Balbínova 59
33901 Klatovy
376347229
posta@mukt.cz 
http://www.klatovy.cz
Finanční úřad Územní pracoviště v Klatovech
Machníkova 129 
33901
376343111
podatelna2308@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2308
Matriční úřad Obecní úřad Běšiny - Matrika
Běšiny 150
33901
376399130
obec@besiny.cz
http://www.besiny.cz
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Horažďovice
Mírové náměstí  19
34101
950128260
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/horazdovice/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klatovy
Krameriova 180
33901
950128111
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/klatovy/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sušice
Nádražní 1226
34201
950128201
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/susice/kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Klatovy
Kollárova 528
33901
376350211
kp.klatovy@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/kp/klatovy
OSSZ OSSZ Klatovy
Kollárova 528
33901
376330511
posta.kt@cssz.cz
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/plzensky-kraj/
Živnostenský úřad MÚ Klatovy - Obecní živnostenský úřad
Vídeňská 66
33901
376347218
lejskova@mukt.cz
http://www.klatovy.cz
Soud a státní zastupitelství Okresní soud v Klatovech
Dukelská  138
33901
377869800
podatelna@osoud.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=1475
Soud a státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Klatovy
Dukelská ulice 138
33901
376361720
podatelna@osz.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=56&j=66&k=701
Hygienická stanice Územní pracoviště Klatovy
Randova 34
33901
376370611

http://www.khsplzen.cz/index.php/informace/up-klatovy

Historie

Obec, v 16. a 17. století městečko, je v historických pramenech zmiňovaná poprvé v roce 1352. V letech 1380-90 byla postavena tvrz, ze které se zachovala mohutná hranolová věž s gotickými okny a portály - sídlo vladyckého rodu Kanických z Čachrova. Po roce 1740 byl přistavěn zámek, který vyhořel v roce 1933. Jeho zbytky byly odstraněny v padesátých letech. Zámek patřil rodině Fruweinů, později známému sokolskému činovníkovi dr. Bendovi. Před 1. světovou válkou zde stálo 47 domů. Ze 412 obyvatel uvedlo 368 češtinu jako svůj obcovací jazyk. Významnou památkou je gotický kostel svatého Václava z druhé poloviny 14. století, v lodi a presbytáři jsou nástěnné malby, vytvořené kolem roku 1360. V 18. století byl kostel přestavěn, věž pochází z roku 1804. Býval vybaven čtyřmi zvony. V obci stávaly ještě další sakrální stavby - hřbitovní kostel sv. Víta při cestě k Nemilkovu a dvě kaple - sv. Jana Nepomuckého (na louce pod Čachrovem) a sv. Prokopa. Obě byly však zrušeny císařem Josefem II., posléze prodány a pobořeny. V roce 1896 byla v lese postavena kaple sv. Anny. Kromě kostela a tvrze je do seznamu nemovitých památek zapsána také usedlost č.p. 30. V roce 1901 byla v Čachrově postavena první družstevní elektrárna v Rakousku-Uhersku, zařízená Františkem Křižíkem v budově bývalého mlýna. Do současnosti se nedochovaly žádné stopy po této technické památce. V okolí se těžila tuha. V obci byl už v roce 1427 založen jeden z nejstarších známých českých pivovarů. Až do roku 1943 zde pracoval parostrojní pivovar Bohumila Jermana s výstavem až 5000 hl 10° i 12° piva Světlozdroj. Březí, dnes součást obce Čachrov, je v historických pramenech doložená poprvé v roce 1379. V roce 1910 zde stálo 23 domů a žilo 157 lidí, z nichž se 119 přihlásilo k českému jazyku. Kaple z 19. století je obdélná s trojbokým závěrem a zvoničkou na střeše. Gerlova Huť (dnes součást Čachrova) - osada na cestě mezi Železnou Rudou a Javornou, založená před rokem 1600, která dostala jméno po zakladateli první zdejší sklářské hutě v roce 1693. V letech 1736-92 zde působila slavná sklářská rodina Hafenbrädlů. V roce 1793 huť koupil Jan Václav Adler a v letech 1837-52 měl podnik v pronájmu Ferdinand Abele. V roce 1865 huť vyhasla. Gerlův dvůr (dnes součást Čachrova) - původně dvorec nad Javornou, od které k němu vedla cesta lemovaná stromořadím - tzv. Eliščina alej. U dvorce stávala malá vodní elektrárna. Chvalšovice (dnes součást Čachrova) - první zmínka o obci ležící západně od Sušice pochází z roku 1404. Na návsi stojí nevelká kaple s letopočtem 1866 nad vchodem. Je zde několik zčásti nebo zcela roubených usedlostí z 19. století (č.p. 7, 8, 9, 15). V roce 1910 zde žilo v 16 domech 105 lidí. Všichni se hlásili k českému jazyku. Jarkovice (dnes součást Čachrova) - usedlost ležící 2,5 km jižně od Kunkovic. Jako ves zmiňována v 15. a 16. století. V roce 1910 zde byla jedna usedlost s pěti českými obyvateli. Zapsána v seznamu nemovitých památek. Javorná (část obce Čachrov) - obec, původně zvaná Zejbiš, bývala sídlem vrchních rychtářů Královského hvozdu. Patřila k ní celá řada svobodných dvorů roztroušených po okolních horách. Fungovalo zde několik sklářských hutí, nejstarší od roku 1494 na nedaleké samotě Onen Svět. Dominantní památkou je barokní kostel sv. Anny. K původní kapli z let 1698-1701 byla podle plánů Antonína Gilmettiho přistavěna západní část kostela s průčelím a dvěma charakteristickými věžemi s cibulovitou bání. Věže jsou celé pokryté šindelem. Přistavěná část lodi je širší a vytváří tak půdorys ve tvaru kříže. Loď je sklenutá valenou klenbou s lunetami a se štukovou výzdobou. Oltářní obraz Kristova křtu v Jordáně je z dílny P. Brandla. Obrazy sv. Anny a Nejsvětější trojice jsou dílem W. Stoibra z roku 1870. Lustry pocházejí z místních sklářských dílen. Čtyři kamenné epitafní desky v lodi jsou z 18. století a patří majitelům hutí z Javorné a okolí - Josefu Haffenbrädlovi (Javorná, 1756), Janu Filipovi Gerlovi (rychtář královského hvozdu a majitel huti v Javorné, 1718), Janu Václavu Adlerovi (Brunst, 1799) a jeho manželce ( 1805). Další náhrobníky v podlaze jsou vesměs nečitelné. Před kostelem stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1723 a památná lípa, stará 300 let. Náhrobní kameny z 18. a 19. století připomínají zdejší významné sklářské rody - Gerlů, Hafenbrädlů a Adlerů. Znak rodiny Adlerů - pelikán a mládě - zdobí i klenbu.Na počátku 20. století byla Javorná převážně německá. Z 1131 obyvatel se k českému jazyku hlásilo jen 36. Stálo zde tehdy 122 domů.4. května 1945 zde došlo k posledním těžším bojům příslušníků německého wehrmachtu a amerických vojáků. Při střetu padli američtí vojíni Buttron a Ashley - poslední muži, kteří zemřeli při osvobozování jihozápadních Čech. Jesení (část obce Čachrova) je poprvé zmiňovaná v roce 1379. Již na počátku 17. století je zde zaznamenán mlýn s pilou. Před koncem 18. století tvořilo osadu 18 domů, do počátku 20. století vzrostla na 29 stavení. Tehdy zde žilo 154 obyvatel, téměř bez výjimky německého jazyka. Místní vodní pila č.p. 15 se sousedním domem je technickou památkou, stejně jako náhon a odpad pily. Zmiňována byla již v roce 1614, nynější budova pochází zřejmě z 18. století, později byla upravovaná. Velká patrová budova se zděným přízemím a bedněným patrem, nově opravené vodní kolo. Kunkovice (část obce Čachrov) - obec u silnice na Javornou, poprvé zmiňována v roce 1404. V obci stojí kaple sv. Anny s oltářem z přelomu 17. a 18. století. Zajímavý silniční most o dvou nízkých obloucích postavený z neopracovaného lomového kamene. V seznamu památek je uveden zámeček č. p. 1 a venkovská usedlost č. p. 6. V roce 1840 zde stálo 18 usedlostí, zámeček a panský dvůr. K roku 1910 bylo napočítáno jen 16 domů, ale 137 obyvatel. Všichni se hlásili k českému jazyku. Onen svět (část obce Čachrov) - osada na úpatí Můstku s dřevěnými i zděnými horskými chalupami. Stávala zde sklárna, založená v roce 1494 Mertlem z Mochova. Byla to první písemně doložená huť v Královském hvozdu. Vyhasla v první polovině 17. století. Osada měla stabilní velikost - v letech 1790 i 1840 ji tvořilo 15 usedlostí, v roce 1910 k ní patřilo 16 domů, v kterých žilo 110 obyvatel německého jazyka.

Obyvatelstvorok 2015

Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2015 Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel k 1.7.2015
0-14 let15-59 let60-64 let65 a více let
Celkem5176431931103522
Muži294451752252297
Ženy22319144951225

Přírůstek obyvatelstvaSaldo migracePřírůstek/úbytek
Živě narozeníZemřelíPřirozený přírůstekPřistěhovalíVystěhovalíSaldo migrace
Celkem67-1815-7-8
Muži44057-2-2
Ženy23-138-5-6

Počet sňatků
Počet rozvodů

Nezaměstnanostrok 2016

Míra registrov. nezaměstnanosti - dosažitelní
Celkem %
Muži %
Ženy %

Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 10 2 1 4 7 3
Muži 5 0 0 2 2
Ženy 5 2 1 2 5
Uchazeči o práci - počet
evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců mladiství nad 6 měsíců absolventů nad 6 měs.
Celkem43
Muži22
Ženy21

Počet hlášených volných míst1

Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem10
Muži5
Ženy5

Technická vybavenost obce

Technická vybavenost rok 2010, * rok 2006

Pošta*
PSČ33901
Veřejný vodovodano
Kanalizaceano
ČOVano
Plynofikace obcene
Skládka komunálních odpadů*
Hasičský záchranný sbor*
Sbor dobrovolných hasičů obce*ano
Požární nádrž*
Požární hydrant*
Obvodní oddělení policie ČR*
Detašované pracoviště policie*
Městská, obecní policie*

Doprava rok 2006

Zastávka dálkové linkyano
Zastávka linky místního významuano
Stanice (zastávka) vlaku

Peněžnictví rok 2006

Peněžní ústavy a jejich úřadovny2
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty rok 2016

Počet dokončených bytů0
Počet zrušených bytů

Kultura rok 2006

Veřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba2
Hřbitov2
Krematorium
Smuteční síň

Členství, turistika

Euroregiony rok 2015

Infocentra rok 2015

Mikroregiony rok2015

Působnost MAS rok2015

Nevládní neziskové organizace - NNO rok 2015

Školství, sport

Školství rok 2014

Mateřská škola1
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.)1
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.)0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť0
Počet škol v oboru nástavbového studia
Vyšší odborná škola0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola0
Základní umělecká škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Sport rok 2006

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)1
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.)1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)1
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Zdravotnictví, lázně

Zdravotnictví rok 2016

Sdružená ambulantní zařízení
Ambulantní zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa
Samost.ord.prakt.lék. gynekologa
Samost.ord.lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Zařízení lékárenské péče (lékárny)
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Středisko záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Transfusní stanice
Jesle

Lázně rok 2016

Lázeňské léčebny - počet

Sociální oblast rok 2016

Azylové domy
Noclehárny
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální poradny
Centra sociálně rehabilitačních služeb
Domy s pečovatelskou službou
Ostatní zařízení sociální péče

Hospodářské prostředí

Hospodářská činnost rok 2015

Zemědělství, lesnictví, rybářství61
Zpracovatelský průmysl7
Stavebnictví11
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel15
Doprava a skladování7
Ubytování, stravování a pohostinství20
Činnosti v oblasti nemovitostí4
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti14
Nezařazeno5
Státní organizace - počet subjektů1
Akciové společnosti - počet subjektů1
Obchodní společnosti - počet subjektů12
Družstevní organizace - počet subjektů0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů106
Svobodná povolání - počet subjektů7
Ostatní právní formy - počet subjektů17
Počet subjektů bez zaměstnanců65
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky11
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky0

Druhy pozemků rok 2015

Celková výměra pozemku (ha)8 823
Orná půda (ha)416
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)18
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)1 949
Zemědělská půda (ha)2 383
Lesní půda (ha)5 610
Vodní plochy (ha)68
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)731
Koeficient ekologické stability (%)6,49

Brownfields rok 2008

Rozvojové plochy rok 2009

Průmyslové zóny rok 2011

Externí odkazy

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz