Dlouhá Ves

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):556076
NUTS5:CZ0322556076
LAU 1 (NUTS 4):CZ0322 - Klatovy
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Sušice
Obec s rozšířenou působností:Sušice
Katastrální plocha (ha):1 498
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:857
Nadmořská výška (m n.m.):512
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 30' 33'' E , 49° 11' 47'' N
První písemná zpráva (rok): 1 290
PSČ:34201

Základní sídelní jednotky1.7.2015

AnnínBohdašiceDlouhá VesJanoviceNové MěstečkoPlatoř

Samospráva

Obecní úřad Dlouhá Ves
Č.p.: 155
34201 Dlouhá Ves

Pošta:Sušice 1
IČ:00255416
Úřední hodiny:Po:7-12,13-17; Út-Pá:7-12,13-15
Telefon:376 528 825
Datová schránka:5rab5bi
E-mail:obec.dlves@quick.cz
Web:http://www.sumavanet.cz/dlouhaves
Starostka:Ing. Ivana Vítovcová
 
Místostarosta:Václav Zdeněk

Veřejná správarok 2015

Úřad Adresa Kontakty - telefon / e-mail / web
Stavební úřad Městský úřad Sušice - Stavební úřad
nám. Svobody 138
34201 Sušice
376540130
podatelna@mususice.cz 
http://www.mestosusice.cz
Finanční úřad Územní pracoviště v Sušici
Klostermannova 629
34201
376533311
podatelna2315@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2315
Matriční úřad Městský úřad Sušice - Matrika
nám. Svobody 138
34201
376540111
podatelna@mususice.cz
http://www.susicenet.cz/mususice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Horažďovice
Mírové náměstí  19
34101
950128260
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/horazdovice/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klatovy
Krameriova 180
33901
950128111
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/klatovy/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sušice
Nádražní 1226
34201
950128201
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/susice/kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Klatovy
Kollárova 528
33901
376350211
kp.klatovy@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/kp/klatovy
OSSZ OSSZ Klatovy
Kollárova 528
33901
376330511
posta.kt@cssz.cz
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/plzensky-kraj/
Živnostenský úřad MÚ Sušice - Obecní živnostenský úřad
nám. Svobody 138
34201
376540150
lsirek@mususice.cz
http://www.susicenet.cz/mususice
Soud a státní zastupitelství Okresní soud v Klatovech
Dukelská  138
33901
377869800
podatelna@osoud.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=1475
Soud a státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Klatovy
Dukelská ulice 138
33901
376361720
podatelna@osz.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=56&j=66&k=701
Hygienická stanice Územní pracoviště Klatovy
Randova 34
33901
376370611

http://www.khsplzen.cz/index.php/informace/up-klatovy

Historie

Obec na pravém břehu Otavy, zmiňovaná již na konci 13. století. Od tohoto století vládli na tvrzi v osadě rytíři Dlouhovesští z Dlouhé Vsi, kteří odtud odešli v patnáctém století. V roce 1800 koupili obec a blízký statek Schwarzenberkové.K rozvoji obce významnou měrou přispělo podnikání rodiny Schellů. V objektu bývalého hamru (dodnes stojícího) založil v osmdesátých letech 19. století Johannes Schell sirkařskou továrnu. V roce 1890 převzal továrnu Theodor Schell, který výrobu rozšířil o žaluzie, špejle a párátka a později i o cínové folie na uzávěry vinných lahví. Další majitel továrny ing. Karl Schell nechal postavit kanál od jezu na Otavě a zprovoznil turbinu, která výrobou elektrického proudu pokrývala nejen potřeby továrny, ale dodávala jej i dalším odběratelům. Přebytky elektřiny dovolily zřídit u továrny elektrickou tavicí věž. Sklo z této výroby se brousilo v Anníně. Na konci války spáchal při svém zatýkání továrník Schell sebevraždu.Cennou památkou Dlouhé Vsi je původně gotický kostel svatého Filipa a Jakuba připomínaný již k roku 1368. Později byl barokně upraven, dřívější stavba je zachována ve zdivu. V objektu zůstala gotická kamenná křtitelnice. Mezi další památky patří kaple z přelomu 18. a 19. století a židovský hřbitov s barokními a klasicistními náhrobky. V obci stával barokní jednopatrový zámek se dvěma křídly z roku 1732, postavený na místě tvrze. V roce 1944 vyhořel a později byl zbořen. Část zámku, původní hospodářský dvůr ze 17. století, dodnes stojí. V osmdesátých letech minulého století byla zdemolována i zámecká kaple svatého Kříže z roku 1732, stavba ve tvaru elipsovité rotundy, která na konci sedmdesátých let sloužila jako skladiště JZD. Dochovaly se ale typické dvojdomky dřevařských dělníků, kteří sem přišli po dokončení Vchynicko-tetovského kanálu. Byty odděluje chodba, do ulice byly orientovány jizba a světnice, do dvora kuchyně a chlév. Ve štítech jsou kruhová okna. Řada zdejších usedlostí je zapsána do seznamu nemovitých památek (č.p. 4, 10, 12, 15, 17, 22, 50 a 81). Památkově chráněný je dále objekt lehkého pěchotního opevnění a také židovský hřbitov. V obci dříve žila silná židovská komunita, v polovině 19. století ji tvořilo 37 rodin. Po roce 1848 však židovští obyvatelé většinou odešli do měst a k roku 1930 se zde už neuvádí žádná osoba tohoto vyznání. Jejich domy byly soustředěny v části obce mezi návsí a katolickým kostelem. Řada z nich se dochovala po různých přestavbách dodnes. Stávala zde klasicistní synagoga, která však v roce 1937 vyhořela a byla zbourána. V roce 1910 zde žilo 1277 lidí, kteří obývali 167 domů. Pouze 23 obyvatel se hlásilo k českému jazyku.Před obcí směrem k mostu do Volšov je u Otavy sejpové pole, dlouhé tři kilometry. Obec Annín (dnes součást Dlouhé Vsi) vznikla kolem sklárny, kterou koncem 18. století obnovil kašperskohorský purkmistr Augustin Müller na místě původní, jejíž huť byla vyhašena v roce 1755. Pojmenoval ji podle své manželky Anny (Annathal - Annín). Při svém otevření vyráběla křišťálové sklo a páteříky. V roce 1803 se stal majitelem sklárny Jakub Wimmer, který zastavil výrobu pateříků a podnik pronajal Janu Václavu Fürlingerovi, který produkoval hlavně duté a zelené tabulové sklo. V roce 1808 získal huť Pavel Meyr, který za znovuobjevení způsobu výroby rubínového skla dostal medaili od císaře Františka II. Pod Meyrovým vedením sklárna prosperovala až do roku 1817, kdy se dostala do ekonomických potíží a byla uzavřena. O dvacet let později provoz obnovil Jan Lötz, který nechal postavit novou brusírnu a zavedl výrobu dutého křišťálu. Po něm huť řídili bratři Blochové, kteří vsadili na produkci zrcadel. Ve sklárně působil zřejmě i slavný malíř Jan Zachariáš Quast, který pracoval také pro sklárnu v Lenoře. Ve druhé polovině 19. století podnik pod vedením J. E. Schmida (od roku 1863) vyráběl jako první v Rakousku-Uhersku růžové sklo, čiré i barevné křišťálové sklo nejvyšší kvality. Schmid postavil jednu z nejmodernějších a největších skláren v Čechách, její součástí byla i brusírna na kombinovaný parní a vodní pohon. Podnikatel vyráběl skla jednoduchých tvarů, zdobená benátskými hutními technikami, která se exportovala hlavně do Anglie. Podnikatel postavil pro své zaměstnance v Anníně několik domů, mostem spojil obec se silnicí na Kašperské Hory, vybudoval hotel pro turisty, telefonní síť i hydroelektrárnu. Po Schmidově smrti v roce 1910 zavedl jeho zeť František Novotný jako první v Rakousku-Uhersku technologii chemického leštění křišťálového skla. Byla zahájena výroba broušeného a leštěného olovnatého křišťálu, z něhož byly vyráběny tradiční annínské poháry a pohárky. V roce 1934 se zde poprvé v ČSR začalo sklo tavit elektricky. Sklárnu v té době radikálně zmodernizoval nový majitel - podnikatel ing. Karl Schell z Dlouhé Vsi. V té době podnik vyrobil několik kusů funkčních skleněných houslí. Po roce 1945 v Anníně fungovala pouze brusírna olovnatého skla. Sklárna je chráněnou technickou památkou. V roce 1993 se majitelem sklárny stala firma Antonín Rückl a synové. V roce 2003 vlastní výrobu ukončila a provoz se snaží zachránit místní skláři.V Anníně fungovala i úspěšná papírna, založená v roce 1835. V obci je novogotická kaple z druhé poloviny 19. století s hrobkou sklářské rodiny Schmidů z roku 1886. V roce 1960 zde byl otevřen první autokemp v tehdejší ČSSR. V Anníně byla postavena jedna z prvních hydroelektráren v Čechách. U sklárny je velká líheň pstruhů. Bohdašice (část obce Dlouhá Ves) - ves ležící 5,5 kilometru jižně od Sušice je připomínána poprvé v roce 1394. V roce 1911 zde stálo 41 domů, v nichž žilo 246 výhradně německy mluvících obyvatel. Janovice (část obce Dlouhá Ves) - malá obec nedaleko Sušice, poprvé zmiňovaná v roce 1305. Při sčítání v roce 1910 tvořilo obec 15 domů. Žilo zde 160 lidí německého jazyka. Chráněnou technickou památkou je areál Nyklova mlýna č.p. 3. Částečně roubená stavba s pavláčkou pod polovalbovou střechou je v jádru starší, upravena byla v první třetině 19. století. Nové Městečko (část obce Dlouhá Ves) - malá obec u Annína byla založena ve 14. století pány z Dlouhé Vsi, kteří spojili ves Rajsko a malé osady kolem kostelíka svatého Mořice (Mouřenec). V 19. století se obec jmenovala Novoměstsko. V roce 1910 ji tvořil 31 dům s 228 obyvateli, z nichž se jen čtyři hlásili k českému jazyku.

Obyvatelstvorok 2015

Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2015 Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel k 1.7.2015
0-14 let15-59 let60-64 let65 a více let
Celkem86913452457154858
Muži473722962778466
Ženy396622283076392

Přírůstek obyvatelstvaSaldo migracePřírůstek/úbytek
Živě narozeníZemřelíPřirozený přírůstekPřistěhovalíVystěhovalíSaldo migrace
Celkem85354203437
Muži44030102020
Ženy41324101417

Počet sňatků
Počet rozvodů

Nezaměstnanostrok 2016

Míra registrov. nezaměstnanosti - dosažitelní
Celkem %
Muži %
Ženy %

Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 52 10 5 21 19 27 4
Muži 28 6 1 12 9 16 2
Ženy 24 4 4 9 10 11 2
Uchazeči o práci - počet
evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců mladiství nad 6 měsíců absolventů nad 6 měs.
Celkem1812
Muži118
Ženy74

Počet hlášených volných míst13

Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem51
Muži27
Ženy24

Technická vybavenost obce

Technická vybavenost rok 2010, * rok 2006

Pošta*
PSČ34201
Veřejný vodovodano
Kanalizace
ČOV
Plynofikace obcene
Skládka komunálních odpadů*
Hasičský záchranný sbor*
Sbor dobrovolných hasičů obce*ano
Požární nádrž*
Požární hydrant*
Obvodní oddělení policie ČR*
Detašované pracoviště policie*
Městská, obecní policie*

Doprava rok 2006

Zastávka dálkové linkyano
Zastávka linky místního významuano
Stanice (zastávka) vlaku

Peněžnictví rok 2006

Peněžní ústavy a jejich úřadovny1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty rok 2016

Počet dokončených bytů0
Počet zrušených bytů

Kultura rok 2006

Veřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba1
Hřbitov2
Krematorium
Smuteční síň

Členství, turistika

Euroregiony rok 2015

Infocentra rok 2015

Mikroregiony rok2015

Působnost MAS rok2015

Nevládní neziskové organizace - NNO rok 2015

Školství, sport

Školství rok 2014

Mateřská škola1
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.)1
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.)0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť0
Počet škol v oboru nástavbového studia
Vyšší odborná škola0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola0
Základní umělecká škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Sport rok 2006

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.)1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)1
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Zdravotnictví, lázně

Zdravotnictví rok 2016

Sdružená ambulantní zařízení
Ambulantní zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa
Samost.ord.prakt.lék. gynekologa
Samost.ord.lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Zařízení lékárenské péče (lékárny)
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Středisko záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Transfusní stanice
Jesle

Lázně rok 2016

Lázeňské léčebny - počet

Sociální oblast rok 2016

Azylové domy
Noclehárny
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální poradny
Centra sociálně rehabilitačních služeb
Domy s pečovatelskou službou
Ostatní zařízení sociální péče

Hospodářské prostředí

Hospodářská činnost rok 2015

Zemědělství, lesnictví, rybářství24
Zpracovatelský průmysl25
Stavebnictví33
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel38
Doprava a skladování5
Ubytování, stravování a pohostinství25
Činnosti v oblasti nemovitostí6
Profesní, vědecké a technické činnosti9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti12
Nezařazeno5
Státní organizace - počet subjektů1
Akciové společnosti - počet subjektů0
Obchodní společnosti - počet subjektů6
Družstevní organizace - počet subjektů0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů171
Svobodná povolání - počet subjektů15
Ostatní právní formy - počet subjektů14
Počet subjektů bez zaměstnanců67
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky5
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky4
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky0

Druhy pozemků rok 2015

Celková výměra pozemku (ha)1 498
Orná půda (ha)224
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)31
Ovocné sady (ha)8
Trvalé trávní porosty (ha)485
Zemědělská půda (ha)749
Lesní půda (ha)556
Vodní plochy (ha)35
Zastavěné plochy (ha)22
Ostatní plochy (ha)136
Koeficient ekologické stability (%)2,92

Brownfields rok 2008

Rozvojové plochy rok 2009

Průmyslové zóny rok 2011

Externí odkazy

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz