Kašperské Hory

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Pověřený obecní úřad
ZUJ (kód obce):556432
NUTS5:CZ0322556432
LAU 1 (NUTS 4):CZ0322 - Klatovy
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Kašperské Hory
Obec s rozšířenou působností:Sušice
Katastrální plocha (ha):4 412
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 471
Nadmořská výška (m n.m.):758
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 33' 22'' E , 49° 8' 34'' N
První písemná zpráva (rok): 1 337
PSČ:34192

Základní sídelní jednotky1.7.2015

CikánkaČervenáDolní DvorceKašperské HoryKavrlíkLídlovy DvoryOpolenecTuškovŽlíbek

Samospráva

Městský úřad Kašperské Hory
Náměstí 1
34192 Kašperské Hory

Pošta:Kašperské Hory
IČ:00255645
Úřední hodiny:Po,St:8-12, 13-17
Telefon:376 503 411
Datová schránka:kwjbxui
E-mail:urad@kasphory.cz
Web:http://www.sumavanet.cz/khory
Starosta:Petr Málek
Telefon:376 503 420
E-mail:starosta@kasphory.cz
 
1. místost.:Jaroslav Chlada

Veřejná správarok 2015

Úřad Adresa Kontakty - telefon / e-mail / web
Stavební úřad Stavební úřad - Městský úřad Kašperské Hory
Náměstí 1
34192 Kašperské Hory
376503419
stavurad@kasphory.cz
http://www.kasphory.cz
Finanční úřad Územní pracoviště v Sušici
Klostermannova 629
34201
376533311
podatelna2315@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2315
Matriční úřad Městský úřad Kašperské Hory - Matrika
Náměstí 1
34192
376503427
financ3@kasphory.cz
http://www.sumavanet.cz/khory
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Horažďovice
Mírové náměstí  19
34101
950128260
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/horazdovice/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klatovy
Krameriova 180
33901
950128111
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/klatovy/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sušice
Nádražní 1226
34201
950128201
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/susice/kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Klatovy
Kollárova 528
33901
376350211
kp.klatovy@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/kp/klatovy
OSSZ OSSZ Klatovy
Kollárova 528
33901
376330511
posta.kt@cssz.cz
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/plzensky-kraj/
Živnostenský úřad MÚ Sušice - Obecní živnostenský úřad
nám. Svobody 138
34201
376540150
lsirek@mususice.cz
http://www.susicenet.cz/mususice
Soud a státní zastupitelství Okresní soud v Klatovech
Dukelská  138
33901
377869800
podatelna@osoud.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=1475
Soud a státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Klatovy
Dukelská ulice 138
33901
376361720
podatelna@osz.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=56&j=66&k=701
Hygienická stanice Územní pracoviště Klatovy
Randova 34
33901
376370611

http://www.khsplzen.cz/index.php/informace/up-klatovy

Historie

Městečko bylo založeno na přelomu 13. a 14. století původně jako Hory Rejštejnské Horní a Dolní, od roku 1584 byly královským horním městem. Německý názvev vznikl z výrazu ,,am reichen Stein", tedy u bohaté skály. Ve středověku bylo místo centrem prosperujícího zlatorudného revíru, druhého největšího v Čechách. Bylo zde 37 dolů. Městečkem procházela Zlatá stezka z Pasova přes Kvildy do Klatov, Plzně a Prahy. Po zakoupení hradu Kašperk v roce 1617 město změnilo název na Kašperské Hory.K významným památkám Kašperských Hor patří renesanční radnice, přestavěná v roce 1597 ze tří měšťanských domů, ozdobená v roce 1698 barokními štíty. V domě bydlel tajemník krále Ferdinanda I. a zástavní držitel Kašperka Jiří z Lokšan. Stavbu v roce 1551 koupili měšťané a v roce 1597 ji přestavěli na radnici. U radnice stávalo od roku 1735 krásné sousoší svatého Vojtěcha se svatým Mikulášem Tolentinským, sv. Janem a sv. Pavlem. V roce 1958 bylo odstraněno. V městečku jsou tři kostely. Uprostřed náměstí stojí děkanský kostel svaté Markéty (původně sv. Linharta) z druhé poloviny 14. století. V roce 1883 byl kostel přestavěn - přibyla padesátimetrová věž. Cenné jsou varhany z 18. století a barokní, bohatě řezaný hlavní oltář. V roce 1898 stavbu malbami vyzdobil F. Heiserer. Vnitřní zařízení pochází z období baroka. V kostelní monstranci jsou hrudky zlata z místní těžby. Zvony z roku 1657 dodal klatovský zvonař J. Pricquey. U kostela stojí svérázná lidová památka - kohoutí kříž z Nicova u Stachů a mlecí kameny ze zlatorudných mlýnů. Hřbitovní kostel svatého Mikuláše je jednou z nejcennějších památek rané středověké architektury na západě Čech. Byl postaven kolem roku 1330, stavebně byl upravován v letech 1700 a 1776. Z gotického období se zachovaly fresky v lodi a presbytáři, sedile, portál, sanktuář a několik oken. Dřevěný strop vymaloval v roce 1700 zdejší purkmistr V. A. Groff, jehož dílem je i svatostánek (tabernákl) na hlavním oltáři. Kostel má výbornou akustiku a proto je často místem konání koncertů duchovní hudby při svíčkách.Hřbitovní kaple svaté Anny má vnitřní vybavení z konce 17. a poloviny 18. století. Freska z roku 1757 je dílem J. Hagera. U cesty do Amálina údolí stojí poutní kostel Panny Marie Sněžné, postavený v letech 1850-67 na půdorysu kříže, s dvojicí věží v průčelí a fasádou s novorománským rázem. Část hlavního oltáře zdobil zbytek gotické archy z konce 15. století, který byl z bezpečnostních důvodů odvezen. V blízkosti kostela stojí drobná kaple P. Marie Klatovské, původně ze 17. století, opravená roku 1773 a přestavěná v roce 1816.Cenné jsou barokní domy č. 11 a 17. Na náměstí stojí litinová socha Jana Nepomuckého z roku 1861.Jihozápadně od města leží Šibeniční vrch, u kterého stojí kamenný pranýř z roku 1630, v 19. století upravený na boží muka.Těžba zlata byla ukončena v roce 1777, a dočasně pokračovala v letech 1803-68 a 1914-23. Podle sčítání z roku 1910 bylo městečko tvořeno 214 domy s 2228 obyvateli, z kterých se 2127 hlásilo k německému jazyku. Na začátku devadesátých let minulého století se opět objevily plány na obnovení těžby zlata, ale pro velký odpor veřejnosti byly zastaveny. Hlavní pás zlatonosného revíru (Jižní zóna) je přibližně čtyři kilometry dlouhý a 200-800 metrů široký. Leží jihovýchodně od města a táhne se přes Suchý a Liščí vrch k Rejštejnu. Střední zóna se táhne od vrchu Vinice do severního okolí Rejštejna a tzv. Ždánovská zóna se rozkládá na území od severního okraje Kašperských Hor mezi osadou Kavrlík a jihozápadním úbočím Ždánova. Městečko bývalo i významným centrem sirkařské výroby, fungovaly zde dvě továrny. Jedna z nich, pobočka sušické sirkárny, zde sídlila od roku 1873. Výroba skončila v roce 1902. Druhou místní sirkárnu založil v roce 1872 Angličan H. J. Simlick v bývalé brusírně skla při Pstružím potoce v Amálině údolí. Podnik několikrát vyhořel, ale na sirkařském trhu se udržel až do začátku 20. století. Pak začala továrna produkovat ,,žaluziový drát" - dřevěné tyčky do žaluzií. V šedesátých letech 20. století byly objekty této továrny zdemolovány armádou a posloužily jako zdroj cihel pro výstavbu kulturního domu v Kašperských Horách.Jiný způsob zpracování dřeva zde rozvinula firma Bohemia - Franz Watzlawick. Od roku 1878 vyráběla kočárky, vozíky, koloběžky, po 1. světové válce také sportovní náčiní a lyže. Firma Franz Horrer se zase zaměřila na košíkářství a výrobu proutěného nábytku.Významný byl i zdejší pivovar, jeden z nejstarších na západě Čech. První zmínky o něm pocházejí už ze 16. století a patřil hradu Kašperk. Dům s pivovarem, dvorem a zahradou koupil v roce 1539 tehdejší držitel hradu, tajemník Ferdinanda I., královský rada a německý místokancléř českého království Jiří z Lokšan. Ten si nechal k domu a pivovaru zavést dřevěný vodovod, v té době nezvyklou technickou vymoženost. Pivovar prosperoval až do konce druhé světové války. Po odsunu německého obyvatelstva a kvůli velkému úbytku obyvatel pohraničí ztratil pivovar odběratele. V roce 1947 byl uzavřen a strakonický pivovar si v jeho areálu zřídil sklad. V pozdějších letech pivovar sloužil jako skladiště a garáže. Na začátku devadesátých let minulého století byl přestavěn na Parkhotel Tosch. Byly zachovány původní klenby sladovny a pivovaru.Pateříky, vyráběné sklárnami v okolí Kašperských Hor, Královského hvozdu a Vimperska před třicetiletou válkou, byly významným exportním artiklem. Prostřednictvím norimberských obchodníků se vyvážely do celého světa a používaly se i jako platidlo při trhu s otroky. Centrem tohoto obchodu na české straně Šumavy byly Kašperské Hory, kde v té době působil obchodník Georg Rauscher.Historii regionu, těžby zlata a sklářství představuje Muzeum Šumavy. Jako Vlastivědné muzeum bylo založeno v roce 1924, o čtyři roky později zpřístupněno veřejnosti a v roce 1954 byla dokončena expozice. Muzeum spravuje velké sbírky, vztahující se k dějinám zlatorudného hornictví, dřevařství, zemědělství a cennou kolekci skla ze skláren v Klášterském Mlýně, Anníně a Lenoře. Instituce také vlastní unikátní sbírku ozdobných lahviček na šňupavý tabák, ukázky historického a malovaného lidového nábytku, obrazy a kresby Šumavy a také velmi cenný soubor pozdně gotických plastik. (Náměstí 140, otevřeno červenec-srpen út-ne 9-12 a 12.45-17, květen, červen, září, říjen v ne dopoledne.). V městečku sídlí také Muzeum motocyklů s expozicí českých hraček (Vimperská 12, otevřeno červen-září 9-17.30).Informační středisko Národního parku Šumava nabízí vedle řady publikací expozici zaměřenou na historii a vývoj osídlení, rašelinišť, mokřadů, plavebních kanálů a ekosystémů Šumavy. Pozornost je věnována také problematice kůrovce. Výstava využívá řady interaktivních prvků a dioramat (Sušická 339, otevřeno od května do října, v červenci a srpnu denně 8:30-16:30).Z náměstí vychází několik tematických naučných stezek - Cestou zlatokopů (cca 7,5 km, historie těžby zlata) či Šumavskými vesnicemi (cca 9,5 km). V roce 2005 byla zpřístupněna naučná cesta ,,Po stezkách strážců hranic" (19,5 km), která vede okolím města. Turisty seznámí s historií ochrany hranic od středověku až po předválečné opevnění a finanční stráž. Trasa vede z náměstí v Kašperských Horách do Amálina údolí, podél Zlatého potoka do Řetenic, ke Ždánovu, přes Žlíbek a Pustý Hrádek zpět přes Tuškov do Kašperských Hor. Na trase je 16 tabulí s informacemi v češtině, němčině a angličtině.Turisté mohou využít i trasu ,,Na Kašperk jinak". Ta začíná na kašperskohorském náměstí u budovy bývalé německé reálky (dnes základní škola) a vede na Kavrlík. Cestou na Žlíbek je možné spatřit bunkr z roku 1937. Ves Červená (dnes městská část Kašp.Hor) ležící u Kašperských Hor na malém přítoku Losenice, dostala jméno podle rudého zabarvení křemene s obsahem zlata, které se tady rýžovalo. První písemná zmínka o vsi, která bývala majetkem hradu Kašperk, pochází už z roku 1356. V roce 1856 byla v Červené postavena mešní kaple Panny Marie Pomocné, obdélná stavba s hranolovou věží s cibulovitou bání a s trojbokým uzávěrem s přistavěnou nižší sakristií. V té době měla ves přes dvě stovky obyvatel, školu a 22 domů. Do roku 1910 se rozrostla na 42 domů, ale obyvatel mnoho nepřibylo. Z 296 jich uvedlo němčinu jako svůj jazyk 295. Malá vesnička Dolní Dvorce v údolí u Račího potoka nedaleko Kašperských Hor, poprvé zmiňovaná v roce 1548, je dnes městskou částí Kašperských Hor. Bývala majetkem hradu Kašperk a přívlastek Dolní získala podle své polohy pod hradem. V polovině 19. století zde žilo 140 lidí, v roce 1910 o 15 méně, v osmdesátých letech minulého století už jen pouhých 15. Obec byla téměř výhradně německojazyčná. Kavrlík (městská část, dříve malá vesnička u Kašperských Hor) - nejstarší zpráva o ní pochází z roku 1426, je v ní zmiňován důl a štola sv. Václava pod vesničkou ,,Geyerle". Kavrlík byl v 15. století v držení města Sušice, v roce 1585 jej Rudolf II. pronajal společně s Kašperkem a několika selskými dvory Kašperským Horám. Na vyvýšeném místě na kraji obce stojí mezi vzrostlými stromy kaple. V okolí obce se dochovalo několik bunkrů bývalého pohraničního opevnění. V polovině 19. století v Kavrlíku žilo 55 obyvatel, v roce 1910 v šesti domech jen 47 (všichni Němci), na konci dvacátého století deset. Opolenec (městská část) - dříve vesnička nedaleko Kašperských Hor. První zpráva pochází z roku 1436, kdy ves patřila Sušici. V roce 1584 se Opolenec stal majetkem Kašperských Hor. Jméno zřejmě pochází ze slov opolený (ohořelý) dvorec. V obci stojí malebná skupina zachovalých šumavských chalup a dvě kapličky. Na konci 18. století zde bylo 13 usedlostí, do roku 1910 tento počet vzrostl na 22 (160 obyvatel, z toho šest Čechů). Rodiště spisovatelky Marie Frankové, roz. Illnerové (*7. 3. 1930 v č.p. 4), která byla za zásluhy o šumavskou vlastivědu a sbližování lidí z obou stran hranice jmenována roku 1991 čestnou občankou Kašperských Hor, roku 1994 získala Spolkový kříž za zásluhy. Tuškov (městská část) bývala vsí nedaleko Kašperských Hor, která v 15. století patřila Sušici, později se stala majetkem hradu Kašperk. Osadou prochází stará silnice, spojující Kašperské Hory se Sušicí. Poprvé zmiňována v roce 1584.V roce 1910 byla obec zcela německá. Zdejších 19 usedlostí poskytovalo přístřeší 126 obyvatelům. V obci a okolí se dochovalo 6 objektů lehkého opevnění, tzv. řopíků, které byly postaveny v roce 1937.

Obyvatelstvorok 2017

Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2017 Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel k 1.7.2017
0-14 let15-59 let60-64 let65 a více let
Celkem1 4622058051163361 479
Muži72011641455135731
Ženy7428939161201748

Přírůstek obyvatelstvaSaldo migracePřírůstek/úbytek
Živě narozeníZemřelíPřirozený přírůstekPřistěhovalíVystěhovalíSaldo migrace
Celkem1620-43641-5-9
Muži111101821-3-3
Ženy59-41820-2-6

Počet sňatků
Počet rozvodů

Nezaměstnanostrok 2017

Míra registrov. nezaměstnanosti - dosažitelní
Celkem %
Muži %
Ženy %

Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 63 8 5 26 3 24 23 13
Muži 37 4 4 13 2 11 16 7
Ženy 26 4 1 13 1 13 7 6
Uchazeči o práci - počet
evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců mladiství nad 6 měsíců absolventů nad 6 měs.
Celkem1511
Muži64
Ženy97

Počet hlášených volných míst19

Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem61
Muži37
Ženy24

Technická vybavenost obce

Technická vybavenost rok 2010, * rok 2006

Pošta*1
PSČ34192
Veřejný vodovodano
Kanalizaceano
ČOVano
Plynofikace obcene
Skládka komunálních odpadů*
Hasičský záchranný sbor*
Sbor dobrovolných hasičů obce*ano
Požární nádrž*
Požární hydrant*
Obvodní oddělení policie ČR*ano
Detašované pracoviště policie*
Městská, obecní policie*

Doprava rok 2006

Zastávka dálkové linkyano
Zastávka linky místního významuano
Stanice (zastávka) vlaku

Peněžnictví rok 2006

Peněžní ústavy a jejich úřadovny2
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty rok 2016

Počet dokončených bytů9
Počet zrušených bytů

Kultura rok 2006

Veřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba4
Hřbitov1
Krematorium
Smuteční síň

Členství, turistika

Školství, sport

Školství rok 2014

Mateřská škola1
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.)0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.)1
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť0
Počet škol v oboru nástavbového studia
Vyšší odborná škola0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola0
Základní umělecká škola1
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy1

Sport rok 2006

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.)1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)1
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)3

Zdravotnictví, lázně

Zdravotnictví rok 2016

Sdružená ambulantní zařízení
Ambulantní zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Samost.ord.prakt.lék. gynekologa
Samost.ord.lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Středisko záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Transfusní stanice
Jesle

Lázně rok 2016

Lázeňské léčebny - počet

Sociální oblast rok 2016

Azylové domy
Noclehárny
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální poradny
Centra sociálně rehabilitačních služeb
Domy s pečovatelskou službou
Ostatní zařízení sociální péče

Hospodářské prostředí

Hospodářská činnost rok 2017

Zemědělství, lesnictví, rybářství80
Zpracovatelský průmysl41
Stavebnictví66
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel62
Doprava a skladování6
Ubytování, stravování a pohostinství62
Činnosti v oblasti nemovitostí23
Profesní, vědecké a technické činnosti27
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti7
Ostatní činnosti40
Nezařazeno5
Státní organizace - počet subjektů2
Akciové společnosti - počet subjektů0
Obchodní společnosti - počet subjektů25
Družstevní organizace - počet subjektů0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů336
Svobodná povolání - počet subjektů11
Ostatní právní formy - počet subjektů51
Počet subjektů bez zaměstnanců142
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky27
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky8
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky0

Druhy pozemků rok 2017

Celková výměra pozemku (ha)4 413
Orná půda (ha)352
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)36
Ovocné sady (ha)13
Trvalé trávní porosty (ha)905
Zemědělská půda (ha)1 305
Lesní půda (ha)2 777
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)286
Koeficient ekologické stability (%)5,60

Brownfields rok 2008

Rozvojové plochy rok 2009

Průmyslové zóny rok 2011

Externí odkazy

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz