Petrovice u Sušice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):556921
NUTS5:CZ0322556921
LAU 1 (NUTS 4):CZ0322 - Klatovy
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Sušice
Obec s rozšířenou působností:Sušice
Katastrální plocha (ha):2 659
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:633
Nadmořská výška (m n.m.):558
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 26' 27'' E , 49° 13' 7'' N
První písemná zpráva (rok): 1 319
PSČ:34201

Základní sídelní jednotky1.7.2015

BřetěticeChamuticeČástkovDolní KochánovFrantiškova VesJiřičnáKojšiceMaršoviceNová VískaPetrovice u SušicePosobiceRovnáStrunkovSvojšiceTrsiceVojeticeŽikov

Samospráva

Obecní úřad Petrovice u Sušice
Č.p.: 34
34201 Petrovice u Sušice

Pošta:Sušice 1
IČ:00255971
Úřední hodiny:Po.,Stř.,7.00-11:30,12:00-18:00
Telefon:376 588 132
Datová schránka:i5mbxzs
E-mail:oupetrovice@quick.cz
Web:http://www.petroviceususice.cz
Starosta:Jiří Bejvl
Telefon:376 588 013
 
Místostarosta:Stanislav Valvoda

Veřejná správarok 2015

Úřad Adresa Kontakty - telefon / e-mail / web
Stavební úřad Městský úřad Sušice - Stavební úřad
nám. Svobody 138
34201 Sušice
376540130
podatelna@mususice.cz 
http://www.mestosusice.cz
Finanční úřad Územní pracoviště v Sušici
Klostermannova 629
34201
376533311
podatelna2315@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2315
Matriční úřad Městský úřad Sušice - Matrika
nám. Svobody 138
34201
376540111
podatelna@mususice.cz
http://www.susicenet.cz/mususice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Horažďovice
Mírové náměstí  19
34101
950128260
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/horazdovice/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klatovy
Krameriova 180
33901
950128111
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/klatovy/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sušice
Nádražní 1226
34201
950128201
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/susice/kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Klatovy
Kollárova 528
33901
376350211
kp.klatovy@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/kp/klatovy
OSSZ OSSZ Klatovy
Kollárova 528
33901
376330511
posta.kt@cssz.cz
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/plzensky-kraj/
Živnostenský úřad MÚ Sušice - Obecní živnostenský úřad
nám. Svobody 138
34201
376540150
lsirek@mususice.cz
http://www.susicenet.cz/mususice
Soud a státní zastupitelství Okresní soud v Klatovech
Dukelská  138
33901
377869800
podatelna@osoud.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=1475
Soud a státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Klatovy
Dukelská ulice 138
33901
376361720
podatelna@osz.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=56&j=66&k=701
Hygienická stanice Územní pracoviště Klatovy
Randova 34
33901
376370611

http://www.khsplzen.cz/index.php/informace/up-klatovy

Historie

Obec u Kepelského potoka byla zmiňovaná v historických pramenech na začátku 14. století. Kostel sv. Petra a Pavla byl ale založen již počátkem 13. století (románská západní věž), goticky byl přestavěn ve 13. a 14. století. Původní stavba se zachovala ve zdivu věže a kněžiště, loď byla rozšířena v 15. nebo 16. století, kdy byla přistavěna také sakristie, změněna okna, římsy a opěráky. V západním průčelí stojí vysoká a dosti mohutná věž, jejíž první patro snad bylo původně spojeno chodbou s jižně stojící tvrzí . Gotický vchod proražený ze severu je pozdější. Úzká okénka prolamují zeď věže v prvním a druhém patře, v hořejších dvou patrech jsou větší sdružená okna, ta nižší však byla v minulosti poškozena při instalaci věžních hodin. Z jižní strany vede do plochostropé lodi gotický profilovaný portál. Presbytář je sklenut křížovou žebrovou klenbou vybíhající ze štítových konzol. Ve východní zdi je zachována špaleta románského okna. Na stěnách lodi je zavěšeno 12 obrazů apoštolů připisovaných někdy Petru Brandlovi. To ale poslední odborné posudky vyvracejí. V kostelní podlaze je zapuštěno deset velmi sešlapaných náhrobníků, z nichž některé pocházejí až ze 16. století. Kolem kostela se zachovala středověká obranná zeď zesílená opěráky tam, kde na severu spadá k cestě. Na koruně hradby patrné zbytky gotického ozubení, do ohrazeného prostoru vede gotická brána.Přilehlá část obce s dolní návsí je nejstarší částí Petrovic. Kaplička Jana Nepomuckého na Dolní návsi pochází z 18. století. Při rozšiřování silnice v letech 1959-1960 byla přemístěna, ale na popud faráře a zásluhou obecního úřadu byla vrácena na původní místo a v r. 2001 znovu vysvěcena. Památkou je také dvoukřídlý barokní zámek z 18. století, secesně upravený v roce 1907 (viz Kněžice). Chráněnou technickou památkou je zděný mlýn Tamíř s barokním štítem č. 19, stodola a mostek přes náhon. V obci působila menší továrna na výrobu obalové lepenky. V roce 1963 zde byla slavnostně dokončena elektrifikace Západočeského kraje, když byly připojeny osada Trsice a samota Dub. Přitom byla v Trsicích u transformátoru symbolicky zakopána lucerna. Již dříve však byla v části obce využívána elektřina z malé vodní elektrárny ve Vojeticích.Od konce 19. století podnikala obec různé pokusy zajistit si dostatek vody. První rozvod do tří stojanů zřídila v roce 1894. Nádrž na vodu z Kepelského potoka a čerpadlo na větrný pohon stály jižně od kostela na Vyšehradu. Toto řešení se ale neosvědčilo a roku 1898 byl zajištěn pohon vodním kolem přímo na potoce. Od roku 1929 pak byly budovány studně a vrty v okolních prameništích, poslední v roce 1984.V roce 1910 se ze zdejších 368 obyvatel hlásilo 348 k češtině. Obec tehdy tvořilo 38 usedlostí. Částkov (součást obce Petrovice u Sušice) - ves jižně od Svojšic připomínaná prvně k roku 1404. V roce 1910 čítala osm domů a 53 obyvatel českého jazyka. Zachovala se zajímavá venkovská stavení s barokními štíty. Usedlost č.p. 7 je zapsána do seznamu nemovitých památek. Průčelí, obrácené do ulice, je členěno třemi nikami, mezi nimiž jsou umístěna malá okénka. Štít domu je bohatě vykrajovaný. V interiéru dochována kuchyň s pecí, vnitřní prostory jsou částečně sklenuté. V dnešní podobě pochází stavba z doby kolem r. 1800. Jiřičná (část obce Petrovice u Sušice) - obec mezi Hartmanicemi a Petrovicemi, poprvé zmiňovaná v roce 1414. Zpráva z roku 1543 hovoří o krčmě, mlýnu a vybírání cla. V roce 1790 zde však stálo jen 9 domů. Za dalších 50 let obec vzrostla na 20 stavení a 127 obyvatel. Podobný stav zaznamenáváme i počátkem 20. století - 21 domů a 152 obyvatel, velkou většinou českých. Dochoval se zámeček, přestavěný v 17. století z původní tvrze. V letech 1719-22 byla přistavěna kaple sv. Josefa a sv. Anny. Dnes objekt slouží jako penzion ,,Tvrz Hrnčíř". Nad Jiřičnou se zvedá vrch Hrnčíř (620 m), na kterém jsou patrné kruhovité valy. V Hrnčíři je prý ukrytý poklad, který se stále stěhuje za zapadajícím sluncem. Kněžice (součást Petrovic u Sušice) - obec se zámkem z poloviny 18. století, který byl přestavěn z původní tvrze z počátku 17. století. V letech 1903-1906 proběhla na zámku velká rekonstrukce. V r. 1906 byla zavedena elektřina, která se vyráběla v malé vodní elektrárně na říčce ve Vojeticích.Park zámku byl založen v 18. století. Zámek změnil několikrát majitele, sloužil jako škola v přírodě i ubytovna válečných uprchlíků. Po roce 1945 byl objekt využíván nejprve jako sklad zemědělských produktů a od roku 1955 jako domov důchodců. V roce 2003 zámek získala soukromá společnost, která jej přeměnila na luxusní hotel.Dvě usedlosti jsou zapsané do seznamu nemovitých památek (č.p. 4 a 6), tři další z něj byly vyňaty v roce 1980 (č.p. 3, 5 a 7). V parku je k vidění gotická kružba okna, zřejmě pocházející z kostela v Petrovicích. Kojšice (součást Petrovic u Sušice) - obec západně od Sušice, poprvé zmiňovaná v roce 1404. Víska ležící nedaleko Jiřičné v údolí přítoku Pstružné je tvořena skupinou venkovských usedlostí a panským dvorem. V jeho rámci stojí zámeček - patrová stavba na čtvercovém půdorysu s věžovou nástavbou nad vchodem a s novogotickou fasádou. V centru vsi stojí památná lípa s obvodem kmene 620 cm a výškou 22 m. V roce 1910 byla tato nevelká obec o sedmi domech jazykově smíšená - ze zdejších 52 obyvatel hovořilo 35 česky a 17 německy. Maršovice (část obce Petrovice u Sušice) - obec západně od Sušice, poprvé zmiňovaná v roce 1404. Zcela česká ves byla v roce 1910 tvořena devíti domy, v nichž žilo 55 obyvatel. Odolenov (část obce Petrovice u Sušice) - první zmínky o obci, ležící tři kilometry severozápadně od Sušice, pocházejí z roku 1543. Obec byla zcela česká, v roce 1910 zde stálo 18 domů a žilo 92 obyvatel. O léčivé síle místního pramene psali v 17. století Vojtěch Chanovský a Bohuslav Balbín. Roku 1748 u něj nechal hrabě Jan Ferdinand Desfours postavit kapličku P. Marie Pomocné. V polovině 19. století se tu pokusila baronka Antonie Sturmfederová bez valného úspěchu založit lázně. I nadále sem ale zajížděli lidé hledající uzdravení. Hostinec fungoval ještě několik let po válce. Areál pak chátral, až zde byl v šedesátých letech založen pionýrský, dnes dětský tábor.K názvu obce se vztahuje několik pověstí, které se liší dějem, vždy se však týkají panny jménem Vodolenka. Ještě v 18. století zde prý byl udržovaný její hrob, zničen měl být při výstavbě kaple. Jsou to však pozdní vyprávění a své jméno obci zanechal spíše její první majitel. Část obce zvaná Rovná je poprvé jako obec zmiňována v roce 1379. Počátky osady Svojšice (dnes část obce Petrovice u Sušice), ležící pět kilometrů západně od Sušice, mohou spadat do začátku 12. století. Nejstarším známým držitelem osady byl v roce 1366 Ondřej ze Svojšic. Dominantou Svojšic je místní tvrz, postavená jako součást velkého statku nedaleko kostelíka. Věž tvrze stojí na břehu rybníka, který ji kdysi obklopoval jako vodní příkop. Má základnu 9,5 x 15,5 metru a je přístupná od západu sedlovým portálem. Věž pochází pravděpodobně z počátku 14. století. V 17. století byla přeměněna na sýpku. Nedaleko tvrze bylo v roce 1866 nalezeno pohanské pohřebiště. Zdejší kostelík svatého Jana Křtitele patří k velmi cenným památkám středověké architektury. Nejstarší zpráva o něm je z roku 1366, ale jednolodní stavba se čtvercovým presbytářem pochází pravděpodobně už ze třetí čtvrtiny 13. století. Architektonicky cenné je kruhové okénko s čtyřlistou kamennou kružbou ve východní stěně kněžiště. V roce 1706 byla k jižní stěně lodi z vnějšku přistavěna kaple svaté Barbory s barokním akantovým oltářem. Kostel byl původně zasvěcen svatému Martinu z Toursu, jak dosvědčuje starý oltářní obraz světce z 18. století s jeho atributem - martinskou husou. Do stěn kostelíka jsou zasazené značně sešlapané kamenné náhrobníky s vyobrazením erbu připomínající místní šlechtickou rodinu Cílů ze Svojšic.V kostelíku je zvon mistra zvonaře Jana Konváře, starý více než 500 let. Na hřbitově u kostelíka byl pochován český obrozenecký herec Jan Kaška (1810-1869). Po letech nechali jeho příbuzní ostatky přenést do Prahy. Proti kostelíku stojí Kocíkův statek s roubeným a částečně prkny obitým obytným stavením, stodolou, chlévy, zaklenutou bránou a kamenným špejcharem. Podle sčítání z roku byla obec zcela česká a tvořilo ji 44 domů s 279 obyvateli.V okolí se až do období třicetileté války dolovalo stříbro. Vojetice (součást Petrovic u Sušice) - osada, připomínaná k roku 1290. V roce 1910 měla 19 domů a 132 obyvatel, z nichž 122 mluvilo česky. V lese se dochovaly vlčí jámy, pasti na vlky. Jsou to válcovité jámy hluboké asi 4 m s průměrem kolem 1,5 m se zděnými stěnami. Otvor býval zakryt chvojím a nad něj se pověsila návnada. Dvě poměrně zachovalé najdeme u ,,farmářské stezky" asi jeden kilometr od Vojetic. Na říčce u Vojetic byla roku 1906 zřízena majitelem statku Kněžice malá vodní elektrárna. Její stejnosměrný proud dostačoval pouze ke svícení.

Obyvatelstvorok 2015

Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2015 Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel k 1.7.2015
0-14 let15-59 let60-64 let65 a více let
Celkem61710334952113612
Muži313521772856312
Ženy304511722457300

Přírůstek obyvatelstvaSaldo migracePřírůstek/úbytek
Živě narozeníZemřelíPřirozený přírůstekPřistěhovalíVystěhovalíSaldo migrace
Celkem1165179813
Muži5327524
Ženy63310469

Počet sňatků
Počet rozvodů

Nezaměstnanostrok 2016

Míra registrov. nezaměstnanosti - dosažitelní
Celkem %
Muži %
Ženy %

Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 14 4 2 7 11 3
Muži 10 1 6 9 1
Ženy 4 1 1 2 2
Uchazeči o práci - počet
evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců mladiství nad 6 měsíců absolventů nad 6 měs.
Celkem42
Muži20
Ženy22

Počet hlášených volných míst

Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem14
Muži10
Ženy4

Technická vybavenost obce

Technická vybavenost rok 2010, * rok 2006

Pošta*
PSČ34201
Veřejný vodovodano
Kanalizace
ČOV
Plynofikace obcene
Skládka komunálních odpadů*
Hasičský záchranný sbor*
Sbor dobrovolných hasičů obce*ano
Požární nádrž*
Požární hydrant*
Obvodní oddělení policie ČR*
Detašované pracoviště policie*
Městská, obecní policie*

Doprava rok 2006

Zastávka dálkové linky
Zastávka linky místního významuano
Stanice (zastávka) vlaku

Peněžnictví rok 2006

Peněžní ústavy a jejich úřadovny1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty rok 2016

Počet dokončených bytů3
Počet zrušených bytů

Kultura rok 2006

Veřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba2
Hřbitov2
Krematorium
Smuteční síň

Členství, turistika

Euroregiony rok 2015

Infocentra rok 2015

Mikroregiony rok2015

Působnost MAS rok2015

Nevládní neziskové organizace - NNO rok 2015

Školství, sport

Školství rok 2014

Mateřská škola0
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.)0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.)0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť0
Počet škol v oboru nástavbového studia
Vyšší odborná škola0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola0
Základní umělecká škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Sport rok 2006

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.)
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Zdravotnictví, lázně

Zdravotnictví rok 2016

Sdružená ambulantní zařízení
Ambulantní zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa
Samost.ord.prakt.lék. gynekologa
Samost.ord.lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Zařízení lékárenské péče (lékárny)
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Středisko záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Transfusní stanice
Jesle

Lázně rok 2016

Lázeňské léčebny - počet

Sociální oblast rok 2016

Azylové domy
Noclehárny
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální poradny
Centra sociálně rehabilitačních služeb
Domy s pečovatelskou službou
Ostatní zařízení sociální péče

Hospodářské prostředí

Hospodářská činnost rok 2015

Zemědělství, lesnictví, rybářství62
Zpracovatelský průmysl14
Stavebnictví22
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel19
Doprava a skladování1
Ubytování, stravování a pohostinství18
Činnosti v oblasti nemovitostí3
Profesní, vědecké a technické činnosti3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti4
Ostatní činnosti9
Nezařazeno8
Státní organizace - počet subjektů0
Akciové společnosti - počet subjektů0
Obchodní společnosti - počet subjektů5
Družstevní organizace - počet subjektů0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů110
Svobodná povolání - počet subjektů9
Ostatní právní formy - počet subjektů14
Počet subjektů bez zaměstnanců78
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky2
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky0

Druhy pozemků rok 2015

Celková výměra pozemku (ha)2 660
Orná půda (ha)450
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)33
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)950
Zemědělská půda (ha)1 443
Lesní půda (ha)986
Vodní plochy (ha)17
Zastavěné plochy (ha)24
Ostatní plochy (ha)189
Koeficient ekologické stability (%)3,01

Brownfields rok 2008

Rozvojové plochy rok 2009

Průmyslové zóny rok 2011

Externí odkazy

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz