Rejštejn

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):557021
NUTS5:CZ0322557021
LAU 1 (NUTS 4):CZ0322 - Klatovy
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Kašperské Hory
Obec s rozšířenou působností:Sušice
Katastrální plocha (ha):3 044
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:247
Nadmořská výška (m n.m.):568
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 30' 55'' E , 49° 8' 26'' N
První písemná zpráva (rok): 1 347
PSČ:34192

Základní sídelní jednotky1.7.2015

Klášterský MlýnKlášterský Mlýn IIKozí HřbetRadešovRejštejnSvojšeVelký RadkovVelký Radkov IIZhůří

Samospráva

Městský úřad Rejštejn
Náměstí Svobody 1
34192 Rejštejn

Pošta:Kašperské Hory
IČ:00256048
Úřední hodiny:Po:7-12,13-17;, Út,St,Čt:7-12, 13-15; Pá:7-12
Telefon:376 582 822
Datová schránka:6g5bxub
E-mail:mesto.rejstejn@seznam.cz
Web:http://www.sumava.net/murejstejn/
Starosta:Horst Hasenöhrl
 
Místostarosta:Zdeněk Bradáč

Veřejná správarok 2015

Úřad Adresa Kontakty - telefon / e-mail / web
Stavební úřad Stavební úřad - Městský úřad Kašperské Hory
Náměstí 1
34192 Kašperské Hory
376503419
stavurad@kasphory.cz
http://www.kasphory.cz
Finanční úřad Územní pracoviště v Sušici
Klostermannova 629
34201
376533311
podatelna2315@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2315
Matriční úřad Městský úřad Kašperské Hory - Matrika
Náměstí 1
34192
376503427
financ3@kasphory.cz
http://www.sumavanet.cz/khory
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Horažďovice
Mírové náměstí  19
34101
950128260
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/horazdovice/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klatovy
Krameriova 180
33901
950128111
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/klatovy/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sušice
Nádražní 1226
34201
950128201
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/susice/kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Klatovy
Kollárova 528
33901
376350211
kp.klatovy@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/kp/klatovy
OSSZ OSSZ Klatovy
Kollárova 528
33901
376330511
posta.kt@cssz.cz
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/plzensky-kraj/
Živnostenský úřad MÚ Sušice - Obecní živnostenský úřad
nám. Svobody 138
34201
376540150
lsirek@mususice.cz
http://www.susicenet.cz/mususice
Soud a státní zastupitelství Okresní soud v Klatovech
Dukelská  138
33901
377869800
podatelna@osoud.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=1475
Soud a státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Klatovy
Dukelská ulice 138
33901
376361720
podatelna@osz.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=56&j=66&k=701
Hygienická stanice Územní pracoviště Klatovy
Randova 34
33901
376370611

http://www.khsplzen.cz/index.php/informace/up-klatovy

Historie

Obec byla založena za vlády Jana Lucemburského společně s Kašperskými Horami jako jejich součást. Název vznikl z výrazu ,,am reichen Stein", tedy u bohaté skály. První zmínka pochází z roku 1337. Na královské horní město byl povýšen v roce 1584. Městečko žilo z rýžování zlata, na které dodnes zůstala na náměstí památka - hranolový kámen s miskovými prohlubněmi ze středověké úpravny zlaté rudy. Misky v kameni sloužily nejspíše k provádění amalgamace. Po zániku zlatokopectví se začala rozvíjet výroba skla. V roce 1836 byla založena Janem Eisnerem v bývalém mlýně sklárna Klášterský mlýn, která byla v letech 1878-1904 nejvýznamnější sklárnou v Rakousku-Uhersku na barevné sklo. Proslulá byla zejména secesním sklem, které se exportovalo do celého světa. V roce 1851 ji získala Zuzana Loetzová, vdova po slavném skláři Janu Loetzovi. V roce 1900 se sklárna zúčastnila Světové výstavy v Paříži souborem barevného irizovaného skla, se kterým měla velký úspěch. Činnost sklárny skončila v roce 1947. Dosud stojí secesní vila rodiny Maxe Spauna,vnuka Zuzany Loetzové. Vila je dílem významného vídeňského architekta L. Bauera a byla postavena v roce 1903. Za pozornost stojí její dekorace z destiček a puklic z barevného irizovaného skla klášterskomlýnské sklárny. Představuje fontánu s pávy a motýly a navrhl ji A. Teschner.Nad náměstím stojí kostel sv. Bartoloměje původně postavený v roce 1579 horníky, v roce 1792 přestavěný. Jeho zvon pochází z 14. století. Zařízení kostela je z 18. století, jednomanuálové varhany vyrobil sušický mistr Matěj Josef Wünsch. Kašna byla postavena v roce 1890. Na hřbitově je pohřbena matka Karla Klostermanna a jeho bratr Jakub, který býval v Rejštejně farářem. V roce 1910 bylo v městě napočítáno 110 domů a 918 obyvatel, z nichž se k českému jazyku hlásilo osm. Jelenov (část obce Rejštejn) - skupina stavení nad údolím Vydry byla dříve částí vesnice Svojše. Osada vznikla ze dvora u Hirschensteinu (Jelení skály). Bývala tam sklářská huť na pateříky, založená v roce 1713. V letech 1768-82 byl jejím nájemcem purkmistr Kašperských Hor Augustin Müller. V roce 1840 zde stálo devět domů ve dvou skupinách. Osadu zmiňuje Karel Klostermann v povídce Ohnivé snopy nad Hirschenštejnem. Za pozornost stojí dvě dochovaná stavení se zvoničkami. Velký a Malý Kozí Hřbet (část obce Rejštejn) - dnešní rekreační osada nedaleko Kašperských Hor vznikla ze dvou obcí - Velkého Kozího Hřbetu (Gross-Ziegenruck) a Malého Kozího Hřbetu (Klein-Ziegenruck). Po husitských válkách vedla přes Malý Kozí Hřbet Zlatá stezka kašperskohorská, spojující Čechy s Pasovem. Ves v té době patřila k panství hradu Kašperk. V roce 1584 přešly vsi ,,Cimruky Menší s mlýnem a Cimruky Větší" do majetku Kašperských Hor. Na stezce se vybíralo mýto. Obyvatelé se živili hlavně dřevařstvím a zemědělstvím. V roce 1851 potkalo osady velké neštěstí - celou zimu byli obyvatelé odříznuti přívalem zmrzlého sněhu od okolního světa. Téměř v každém stavení zemřelo několik lidí. Po oblevě byly Kozí Hřbety místem naprosté zkázy. Roku 1910 zde žilo sto obyvatel v 16 domech, všichni mluvili německy. V Malých Kozích Hřbetech stojí památkově chráněná kaplička a boží muka. Od kapličky se otevírá pěkný výhled na Kašperské Hory. Radešov (část obce Rejštejn) - obec nedaleko Rejštejna s několika dochovanými chalupami - například č.p. 4 se šalovaným štítem (památkově chráněná). První zmínka o obci pochází z roku 1572. Německý název se objevuje v polovině 17. století. Jeho první část pochází od slova Schröpferm, tedy lazebník, který pouští žilou. V 17.-18. století patřila obec ke kašperskohorskému panství. Před polovinou 19. století zde žilo 70 obyvatel v osmi usedlostech. V roce 1869 zahájili bratři Greifenhagenové výrobu papíru na lepenku, balicí papír a karton pro továrny na sirky. Papírna zanikla během první světové války. Roku 1910 obec sestávala z 17 domů a 184 obyvatel a byla zcela německá. V roce 1920 začala fungovat vodní elektrárna, která je v činnosti dodnes. Doktor Frič zde před druhou světovou válkou založil zemský ústav pro umělý chov lososů a pstruhů. Svojše (část obce Rejnštejn) - horská osada, poprvé připomínaná v druhé polovině 16. století se zachovanými zbytky lidové šumavské architektury. Na severovýchodním okraji vsi stojí památkově chráněný dům č.p. 34 se zachovanou kovárnou. Už v roce 1565 zde prameny zmiňují dvě sklárny, které pravděpodobně vyráběly pateříky. Na konci 18. století čítala obec jen 13 čísel. V roce 1910 v ní stálo 42 domů, žilo 317 lidí a byla zcela německá. V obci je obnovená kaple sv. Martina. Kilometr severozápadně jsou Dračí skály - rulový skalní výchoz v hlubokém údolí horní Otavy s nádhernou scenérií. Buchingrův dvůr (sídelní lokalita náležející k Rejštejnu) - bývalá sklárna, dnes horská samota asi kilometr severně od Turnerovy chaty na Vydře. Dějiště románu Karla Klostermanna V ráji šumavském.

Obyvatelstvorok 2015

Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2015 Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel k 1.7.2015
0-14 let15-59 let60-64 let65 a více let
Celkem239341362148237
Muži1241875922124
Ženy11516611226113

Přírůstek obyvatelstvaSaldo migracePřírůstek/úbytek
Živě narozeníZemřelíPřirozený přírůstekPřistěhovalíVystěhovalíSaldo migrace
Celkem24-2910-1-3
Muži12-146-2-3
Ženy12-15410

Počet sňatků
Počet rozvodů

Nezaměstnanostrok 2016

Míra registrov. nezaměstnanosti - dosažitelní
Celkem %
Muži %
Ženy %

Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 18 4 4 4 1 5 11 2
Muži 7 3 3 3 1 5 1
Ženy 11 1 1 1 4 6 1
Uchazeči o práci - počet
evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců mladiství nad 6 měsíců absolventů nad 6 měs.
Celkem55
Muži00
Ženy55

Počet hlášených volných míst

Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem18
Muži7
Ženy11

Technická vybavenost obce

Technická vybavenost rok 2010, * rok 2006

Pošta*
PSČ34192
Veřejný vodovodano
Kanalizaceano
ČOVano
Plynofikace obcene
Skládka komunálních odpadů*
Hasičský záchranný sbor*
Sbor dobrovolných hasičů obce*ano
Požární nádrž*
Požární hydrant*
Obvodní oddělení policie ČR*
Detašované pracoviště policie*
Městská, obecní policie*

Doprava rok 2006

Zastávka dálkové linkyano
Zastávka linky místního významuano
Stanice (zastávka) vlaku

Peněžnictví rok 2006

Peněžní ústavy a jejich úřadovny1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty rok 2016

Počet dokončených bytů1
Počet zrušených bytů

Kultura rok 2006

Veřejná knihovna vč. poboček
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba2
Hřbitov1
Krematorium
Smuteční síň

Členství, turistika

Euroregiony rok 2015

Infocentra rok 2015

Mikroregiony rok2015

Působnost MAS rok2015

Nevládní neziskové organizace - NNO rok 2015

Školství, sport

Školství rok 2014

Mateřská škola0
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.)0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.)0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť0
Počet škol v oboru nástavbového studia
Vyšší odborná škola0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola0
Základní umělecká škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Sport rok 2006

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.)
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Zdravotnictví, lázně

Zdravotnictví rok 2016

Sdružená ambulantní zařízení
Ambulantní zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa
Samost.ord.prakt.lék. gynekologa
Samost.ord.lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Zařízení lékárenské péče (lékárny)
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Středisko záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Transfusní stanice
Jesle

Lázně rok 2016

Lázeňské léčebny - počet

Sociální oblast rok 2016

Azylové domy
Noclehárny
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální poradny
Centra sociálně rehabilitačních služeb
Domy s pečovatelskou službou
Ostatní zařízení sociální péče

Hospodářské prostředí

Hospodářská činnost rok 2015

Zemědělství, lesnictví, rybářství25
Zpracovatelský průmysl9
Stavebnictví3
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel10
Doprava a skladování4
Ubytování, stravování a pohostinství9
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti1
Ostatní činnosti11
Nezařazeno0
Státní organizace - počet subjektů0
Akciové společnosti - počet subjektů0
Obchodní společnosti - počet subjektů6
Družstevní organizace - počet subjektů0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů60
Svobodná povolání - počet subjektů0
Ostatní právní formy - počet subjektů10
Počet subjektů bez zaměstnanců30
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky1
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky1
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky0

Druhy pozemků rok 2015

Celková výměra pozemku (ha)3 043
Orná půda (ha)45
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)8
Ovocné sady (ha)0
Trvalé trávní porosty (ha)633
Zemědělská půda (ha)686
Lesní půda (ha)2 101
Vodní plochy (ha)67
Zastavěné plochy (ha)14
Ostatní plochy (ha)175
Koeficient ekologické stability (%)12,00

Brownfields rok 2008

Rozvojové plochy rok 2009

Průmyslové zóny rok 2011

Externí odkazy

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz