Sušice

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Obec s rozšířenou působností
ZUJ (kód obce):557153
NUTS5:CZ0322557153
LAU 1 (NUTS 4):CZ0322 - Klatovy
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Sušice
Obec s rozšířenou působností:Sušice
Katastrální plocha (ha):4 564
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:11 127
Nadmořská výška (m n.m.):472
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 31' 13'' E , 49° 13' 52'' N
První písemná zpráva (rok): 1 233
PSČ:34201

Základní sídelní jednotky1.7.2015

AlbrechticeČervené DvorceDivišovDolní PředměstíDolní StaňkovHorní PředměstíHrádeckáHumpolecK nádražíKalovyMalá ChmelnáMilčiceNa KateřinceNuzerovPod KalovyPod OkrouhlouPod SvatoboremPrůmyslový obvodRokStrážSušice-historické jádroSvatoborU školyVelká ChmelnáVolšovyVrabcovZáluží

Samospráva

Městský úřad Sušice
Nám. Svobody 138
34201 Sušice

Pošta:Sušice 1
IČ:00256129
Úřední hodiny:Po,St:8-12,12.30-17.00, Pá:8-11,12-14.00
Telefon:376 540 111
Datová schránka:i7ab4sa
E-mail:podatelna@mususice.cz
Web:http://www.mestosusice.cz/
Starosta:Bc. Petr Mottl
Telefon:376 540 101
E-mail:pmottl@mususice.cz
 
Místostarosta:Ing. Věra Marešová
Telefon:376 540 102
E-mail:vmaresova@mususice.cz

Veřejná správarok 2015

Úřad Adresa Kontakty - telefon / e-mail / web
Stavební úřad Městský úřad Sušice - Stavební úřad
nám. Svobody 138
34201 Sušice
376540130
podatelna@mususice.cz 
http://www.mestosusice.cz
Finanční úřad Územní pracoviště v Sušici
Klostermannova 629
34201
376533311
podatelna2315@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2315
Matriční úřad Městský úřad Sušice - Matrika
nám. Svobody 138
34201
376540111
podatelna@mususice.cz
http://www.susicenet.cz/mususice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Horažďovice
Mírové náměstí  19
34101
950128260
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/horazdovice/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klatovy
Krameriova 180
33901
950128111
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/klatovy/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sušice
Nádražní 1226
34201
950128201
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/susice/kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Klatovy
Kollárova 528
33901
376350211
kp.klatovy@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/kp/klatovy
OSSZ OSSZ Klatovy
Kollárova 528
33901
376330511
posta.kt@cssz.cz
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/plzensky-kraj/
Živnostenský úřad MÚ Sušice - Obecní živnostenský úřad
nám. Svobody 138
34201
376540150
lsirek@mususice.cz
http://www.susicenet.cz/mususice
Soud a státní zastupitelství Okresní soud v Klatovech
Dukelská  138
33901
377869800
podatelna@osoud.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=1475
Soud a státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Klatovy
Dukelská ulice 138
33901
376361720
podatelna@osz.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=56&j=66&k=701
Hygienická stanice Územní pracoviště Klatovy
Randova 34
33901
376370611

http://www.khsplzen.cz/index.php/informace/up-klatovy

Historie

Osada se zajímavou historií, památkami a okolím, povýšená na město nejspíše v době panování Přemysla Otakara II. České jméno odkazuje na suché místo, německé v sobě skrývá označení pro dvory na náplavu. Odlehlý zalesněný a bažinatý kraj byl poprvé více osídlen v mladší době železné. Nepotvrzená, leč pravděpodobná domněnka je, že sem tehdy Kelty přivedla možnost rýžovat zlato. Zlato zde zcela určitě rýžovali Slované, kteří se zde objevovali od 6. století. Během dalších staletí byl kraj kolem Sušice už poměrně hustě osídlený. Rýžovnickými osadami byly například Nuželice (dnes sušické předměstí) nebo osada na úpatí Svatoboru. Dalším zdrojem příjmů se stala obchodní cesta do Bavorska, která tudy vedla.Ve 12. a 13. století patřilo Sušicko dočasně k Bavorsku. Snad bylo věnem dcery Vladislava I., která se roku 1124 provdala za Fridricha II., hraběte z Bogenu. Natrvalo je získal zpět Přemysl Otakar II. a k ochraně tohoto území založil město Sušice. Na příkaz Jana Lucemburského bylo roku 1322 obehnáno hradbami. Z jeho vůle také převzala Sušice úlohu centra kraje od hradu Prácheň u Horažďovic. Město bylo založeno na sušším místě v jinak dost vlhkém terénu na soutoku Otavy s potokem Roušarkou. Zhruba lichoběžníkový půdorys má delší osu ve směru SV-JZ. Tvoří jej prostranné obdélníkové náměstí a osm nepravidelně založených ulic. Do středu náměstí byla později postavena radnice. Děkanský kostel sv. Václava našel své místo v jižním cípu areálu města u samých hradeb (popis viz níže).Opevnění bylo tvořeno dvěma pásy hradeb, místy využívalo vodních toků a ve zbylé části bylo zesíleno dvěma příkopy. V jižní části, kde byla půda podmáčená, musela být hradba založená na klenutých obloucích ukotvených na pilotech. Na některých místech zesilovaly opevění bašty ?, bylo jich však jen několik. Do města vedly tři věžovité brány - Pražská, Říšská a Klášterní. Všechny byly zbořeny během 19. století.Další výsady získalo město od Karla IV., mj. nesmělo být dáno v zástavu. Ve sporech konce 14. století stálo při králi Václavu IV. a muselo proto čelit obležení od Jindřicha z Rožmberka, tehdy majitele části velhartického panství. V husitských válkách podporovala Sušice od začátku až do bitvy u Lipan husitskou stranu. Sušičtí se účastnili bitev i důležitých sněmů.V době Jagellonské a později v 16. století význam Sušicka upadal. Drsný kraj neposkytoval možnosti rozvoje šlechtického podnikání, lesní bohatství Šumavy bylo dosud většinou nedostupné, zdroje nerostného bohatství vysychaly. Město však přesto vzkvétalo, navzdory četným požárům i konfiskacím po porážce prvního stavovského povstání v r. 1547 (kdy muselo mj. přijmout úřad královského rychtáře, který pak dohlížel na městskou správu až do r. 1788). Zdrojem příjmů byla obchodní cesta a obchod se solí z Bavorska (konkurovala soli, která do Čech putovala po Zlaté stezce z Pasova). Ze Sušice se zase vyvážel slad a chmel, který se zde pěstoval až do 18. století.Rozvíjela se i další řemesla, město mělo právo mílové i právo pořádat trhy, a tak se stalo hospodářským centrem kraje. Projevilo se to na četnosti a bohatství přestaveb starších domů (např. Voprchovský dům, dnes sídlo muzea, a sousední Rozacinovský dům). Tato tvář města však byla setřena velkým požárem v r. 1707. Oheň tehdy zničil 128 domů, 10 dvorů a 28 domků na předměstí. Mezitím město hodně utrpělo za třicetileté války. Bylo postiženo rekatolizací, řada měšťanů opustila zemi (jeden z nich - Adam Čech - po sobě zanechal poklad cínových nádob nalezený v domě č.p. 34 na náměstí), v samém závěru války bylo několikrát obsazeno císařskou či švédskou armádou. Postupem času těžba zlata zcela ustala a význam obchodní cesty do Bavorska také poklesl. Síť císařských silnic budovaná v 18. století Sušicko také minula. Stával se z něj jeden z nejzapadlejších koutů Čech. Výjimkou byly sklárny a papírny, které mohly využívat zásob dřeva hlubokých lesů.Již během 18. století, ale hlavně ve století následujícím, město stíralo svůj středověký ráz. Nová výstavba vymazala stopy požáru, v 19. století až na malé výjimky zmizely hradby, přibývalo obyvatel. Rozvíjel se také kulturní život. Z postav národního obrození jmenujme kněze Josefa Šmidingera, šířícího české knihy (byl předlohou pro postavu pátera Vrby z Jiráskova F. L. Věka), Tylova přítele a vydavatele statkáře Ambrože Gabriela (v roce 1848 byl zvolen do Svatováclavského výboru, účastnil se jedné z deputací k císaři, později se stal purkmistrem Sušice a zemským poslancem).Ve městě působila řada živností a podniků, většinou však menšího rozsahu. Stále zde hraje roli odlehlost kraje, nevýhodné dopravní podmínky a nedostatek surovin. Od roku 1571 zde pracoval pivovar, zmodernizovaný v r. 1908. Roční výstav činil tehdy 8000 hl. V roce 1949 byl zrušen, jeho odbytiště a budovy převzal pivovar v Protivíně. Rozvíjel se zde také průmysl kožedělný (firma Schwarzkopf) a papírenský (firma PAP založená r. 1933).Největší proslulost však městu přinesla výroba zápalek. Zahájil ji zde již v roce 1839 malé dílně sušický truhlář Vojtěch Scheinost, od roku 1840 ve spolupráci s obchodníkem Bernardem Fürthem. Byla založena továrna za Dolním předměstím a výroba se dále rozvíjela, až významem přesáhla hranice země. V roce 1903 byla založena rakousko-uherská akciová společnost SOLO se sídlem ve Vídni, po vzniku Československa pak v roce 1921 Spojené československé sirkárny a lučební továrny se sídlem v Praze. Od roku 1935 byla výroba zápalek v ČSR koncentrována do čtyř míst, v Čechách to byla právě Sušice. Závod přečkal všechny zvraty 20. století, stále vyrábí zápalky se značkou SOLO a 85 % své produkce vyváží téměř do celého světa.Děkanský kostel sv. Václava je původně gotická trojlodní bazilika, po požáru v roce 1707 barokně přestavěná Karlem Zanettim. Původní stavba se dochovala pouze ve zdivu. Založena byla brzy po stavbě opevnění vedle starší kaple z doby před ohrazením města (13. století). Byla pojata do nové stavby jako sakristie. Kvůli stísněnému prostoru má kostel nápadně nepravidelný půdorys s lomenou osou. Při požáru se zřítila věž a část klenby. Zbytek pak musel být snesen a stavba znovu zaklenuta hladkou křížovou klenbou. V letech 1884-1885 vykonal stavitel A. Persein poslední větší úpravy v pseudogotickém stylu (západní průčelí, opěráky). V kostele je několik náhrobníků ze 17.-18. století s českými a latinskými nápisy.Na podporu protireformace byl v druhé polovině 17. století založen kapucínský klášter a poutní kaple Anděla Strážce. Muzeum Sušice - sušický cínový poklad, historie regionu, sirkařství, Klostermann, šumavské sklo; květen-říjen: út-so 9:00-12:00, 12:45-17:00, ne 9:00-12:00. Albrechtice (městská část Sušice) - původní obec východně od Sušice, někdy zvanou Albrechtec, založil ve 12. století král Vladislav II. Její kostel vysvětil králův syn Albrecht, biskup solnohradský a po něm dostala lokalita jméno. Kostel Panny Marie a svatých apoštolů Petra a Pavla se dochoval v raně gotické podobě z první poloviny 13. století s románskými prvky. Je to jedna z nejstarších gotických památek na českém území. V 15. století byla přistavěna sakristie a zaklenut chór, v roce 1779 byla dokončena mariánská kaple a severní předsíň. V ní se zachoval původní zajímavě profilovaný portál z doby kolem roku 1240, který vedl do lodi ze severní strany. Současný vchod v západní stěně pochází z doby přístavby kaple. Dalším zajímavým prvkem je sdružené okno v závěru presbytáře. Při restaurování kostela v roce 1958 se našly gotické malby z 13. a 15. století. Usedlost č.p. 40 je zapsána jako nemovitá památka. V roce 1911 stálo v Albrechticích 41 domů a žilo zde 264 obyvatel, z toho 38 se hlásilo k českému jazyku. Na vrchu Sedlo (902 m, 1,5 kilometru jižně) je rozsáhlé halštatsko-laténské (keltské) hradiště z doby kolem poloviny 1. tisíciletí př. n. l., druhé nejvyšší u nás, později využívané Slovany ve střední době hradištní. Zachovány zůstaly mohutné, až 10 metrů vysoké valy, obklopující areál o rozměrech 400 × 130 m. Červené Dvorce (dnes městská část Sušice) je jako osada v pramenech poprvé zmiňovaná v roce 1654. Před polovinou 19. století je uváděno 13 domů s 81 obyvatelem. Dále zde byl panský dvůr se sedmi dominikálními domy. V roce 1910 zde žilo 213 obyvatel v 20 domech. Ves byla vždy česká. V letech 1953-1968 zde žil hudební skladatel, dirigent, pedagog a publicista Jaroslav Křička (1882-1969). Jeho dílo sahá od symfonií a oper přes menší skladby a písně po hudbu k filmům (Cech panen Kutnohorských) a večerníčkům. Často sem zajížděli také Václav Talich, Jindřich Jindřich aj. Dolní Staňkov (městská část Sušice) je jako ves prvně zmiňovaná údajně k roku 1045, jistě k roku 1331. V roce 1910 čítala devět domů, 88 obyvatel a byla zcela česká. Památkově chráněná kaple a usedlosti č.p. 7 a 8. Nuzerov (městská část Sušice) - malebná skupina domků na úbočí zalesněného vrchu Nuzerovská Stráž (802 m). Kolem nevelké návsi obce, poprvé zmiňované v roce 1353 se dochovalo několik chalup (č.p. 1, 3 a 4 jsou zapsány v seznamu nemovitých památek), jedna z nich se zvoničkou na střeše. Od obce se otevírá pěkný výhled na vrchy s hradem Kašperk a k Sedlu. V roce 1910 byla obec tvořena 22 domy a 168 převážně německými obyvateli (k češtině se jich hlásilo 25). Vrchy nad Nuzerovem nesou jméno Stráže. Podle pověsti se na nich v případě nebezpečí stráže zapalovaly signální ohně. Na kraji lesa u vsi zůstaly dvě vlčí jámy. V lese, stranou cesty na Červené Dvorce, stávala lesní kaple, z níž se dochovalo pouze zdivo. Volšovy (městská část Sušice) je místem při ústí říčky Volšovky do Otavy, kde se v minulosti rýžovalo zlato. První zmínky pocházejí z roku 1045, kdy kníže Břetislav ves daroval břevnovskému klášteru. Ze 17. století se dochovaly zprávy o tvrzi ve Volšovech, která byla v poslední třetině 18. století přestavěna na zámek. V jeho areálu stojí bývalý pivovar (zrušen kolem 1890, roční výstav 1000 hl), mlýn a park. Na zámku dnes působí Oblastní charita Sušice a koná se zde celá řada kulturních akcí. V roce 1840 zde v 23 domech žilo 182 obyvatel, do roku 1910 obec vzrostla na 42 stavení a 324 obyvatel, až na dva českého jazyka.

Obyvatelstvorok 2015

Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2015 Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel k 1.7.2015
0-14 let15-59 let60-64 let65 a více let
Celkem11 1301 6246 4037862 31711 167
Muži5 3438243 2003839365 355
Ženy5 7878003 2034031 3815 812

Přírůstek obyvatelstvaSaldo migracePřírůstek/úbytek
Živě narozeníZemřelíPřirozený přírůstekPřistěhovalíVystěhovalíSaldo migrace
Celkem99165-66208269-61-127
Muži4973-24100119-19-43
Ženy5092-42108150-42-84

Počet sňatků
Počet rozvodů

Nezaměstnanostrok 2016

Míra registrov. nezaměstnanosti - dosažitelní
Celkem %
Muži %
Ženy %

Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 476 98 4 46 154 19 119 207 108
Muži 236 42 2 24 72 6 61 116 42
Ženy 240 56 2 22 82 13 58 91 66
Uchazeči o práci - počet
evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců mladiství nad 6 měsíců absolventů nad 6 měs.
Celkem23618112
Muži99760
Ženy1371052

Počet hlášených volných míst145

Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem473
Muži234
Ženy239

Technická vybavenost obce

Technická vybavenost rok 2010, * rok 2006

Pošta*3
PSČ34201
Veřejný vodovodano
Kanalizaceano
ČOVano
Plynofikace obceano
Skládka komunálních odpadů*
Hasičský záchranný sbor*ano
Sbor dobrovolných hasičů obce*ano
Požární nádrž*
Požární hydrant*
Obvodní oddělení policie ČR*ano
Detašované pracoviště policie*
Městská, obecní policie*ano

Doprava rok 2006

Zastávka dálkové linkyano
Zastávka linky místního významuano
Stanice (zastávka) vlakuano

Peněžnictví rok 2006

Peněžní ústavy a jejich úřadovny7
Pojišťovny a jejich úřadovny8

Byty rok 2016

Počet dokončených bytů21
Počet zrušených bytů

Kultura rok 2006

Veřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada
Sakrální stavba6
Hřbitov2
Krematorium
Smuteční síň1

Členství, turistika

Školství, sport

Školství rok 2014

Mateřská škola2
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.)0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.)2
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol1
Počet škol v oboru středních odborných učilišť1
Počet škol v oboru nástavbového studia
Vyšší odborná škola0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola0
Základní umělecká škola1
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Sport rok 2006

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)1
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.)4
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)3
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)4

Zdravotnictví, lázně

Zdravotnictví rok 2016

Sdružená ambulantní zařízení
Ambulantní zařízení
Nemocnice1
Detašované pracoviště nemocnice1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé5
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost2
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa8
Samost.ord.prakt.lék. gynekologa2
Samost.ord.lékaře specialisty11
Ostatní samostatná zařízení5
Zařízení lékárenské péče (lékárny)5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Středisko záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Transfusní stanice
Jesle

Lázně rok 2016

Lázeňské léčebny - počet

Sociální oblast rok 2016

Azylové domy
Noclehárny1
Centra denních služeb
Denní stacionáře1
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální poradny2
Centra sociálně rehabilitačních služeb
Domy s pečovatelskou službou
Ostatní zařízení sociální péče1

Hospodářské prostředí

Hospodářská činnost rok 2015

Zemědělství, lesnictví, rybářství163
Zpracovatelský průmysl233
Stavebnictví262
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel610
Doprava a skladování41
Ubytování, stravování a pohostinství204
Činnosti v oblasti nemovitostí84
Profesní, vědecké a technické činnosti216
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti52
Ostatní činnosti243
Nezařazeno121
Státní organizace - počet subjektů12
Akciové společnosti - počet subjektů5
Obchodní společnosti - počet subjektů174
Družstevní organizace - počet subjektů8
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů1 846
Svobodná povolání - počet subjektů201
Ostatní právní formy - počet subjektů187
Počet subjektů bez zaměstnanců739
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky197
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky36
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.15
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky2

Druhy pozemků rok 2015

Celková výměra pozemku (ha)4 566
Orná půda (ha)581
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)154
Ovocné sady (ha)36
Trvalé trávní porosty (ha)1 153
Zemědělská půda (ha)1 924
Lesní půda (ha)1 933
Vodní plochy (ha)50
Zastavěné plochy (ha)121
Ostatní plochy (ha)537
Koeficient ekologické stability (%)2,68

Brownfields rok 2008

Rozvojové plochy rok 2009

Průmyslové zóny rok 2011

Externí odkazy

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz