Velhartice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):557366
NUTS5:CZ0322557366
LAU 1 (NUTS 4):CZ0322 - Klatovy
NUTS3:CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Sušice
Obec s rozšířenou působností:Sušice
Katastrální plocha (ha):2 721
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:821
Nadmořská výška (m n.m.):622
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 23' 23'' E , 49° 15' 55'' N
První písemná zpráva (rok): 1 318
PSČ:34142

Základní sídelní jednotky1.7.2015

BraníčkovChotěšovDrouhavecHory Matky BožíNemilkovRadvaniceStojanoviceTvrdoslavVelhartice

Samospráva

Obecní úřad Velhartice
Č.p.: 134
34142 Velhartice

Pošta:Kolinec
IČ:00256242
Úřední hodiny:Po,St:7-11, 12-18; Út:7-11, 12, 15.30; Čt:7-11, 12-14.30, Pá:7-11, 12-14
Telefon:376 583 330
Datová schránka:976bq79
E-mail:velhartice@raz-dva.cz
Web:http://www.velhartice.cz
Starosta:Ing.Pavel Prosr
Telefon:724181606
 
Místostarosta:Jan Löffelmann

Veřejná správarok 2015

Úřad Adresa Kontakty - telefon / e-mail / web
Stavební úřad Městský úřad Sušice - Stavební úřad
nám. Svobody 138
34201 Sušice
376540130
podatelna@mususice.cz 
http://www.mestosusice.cz
Finanční úřad Územní pracoviště v Sušici
Klostermannova 629
34201
376533311
podatelna2315@fs.mfcr.cz
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2315
Matriční úřad Obecní úřad Velhartice - Matrika
Velhartice 134
34142
376583330
velhartice@raz-dva.cz
http://www.velhartice.cz
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Horažďovice
Mírové náměstí  19
34101
950128260
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/horazdovice/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klatovy
Krameriova 180
33901
950128111
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/klatovy/kontakty
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sušice
Nádražní 1226
34201
950128201
podatelna@kt.mpsv.cz
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/kop/susice/kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Klatovy
Kollárova 528
33901
376350211
kp.klatovy@cuzk.cz
http://www.cuzk.cz/kp/klatovy
OSSZ OSSZ Klatovy
Kollárova 528
33901
376330511
posta.kt@cssz.cz
http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/plzensky-kraj/
Živnostenský úřad MÚ Sušice - Obecní živnostenský úřad
nám. Svobody 138
34201
376540150
lsirek@mususice.cz
http://www.susicenet.cz/mususice
Soud a státní zastupitelství Okresní soud v Klatovech
Dukelská  138
33901
377869800
podatelna@osoud.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=1475
Soud a státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Klatovy
Dukelská ulice 138
33901
376361720
podatelna@osz.kla.justice.cz
http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=56&j=66&k=701
Hygienická stanice Územní pracoviště Klatovy
Randova 34
33901
376370611

http://www.khsplzen.cz/index.php/informace/up-klatovy

Historie

Hrad na skalnatém ostrohu založen počátkem 14. století pány z Velhartic a nedaleké městečko. Jádrem hradu je věžovitý palác Rajský dům z počátku 14. století, spojený ve třicátých a čtyřicátých letech 15. století čtyřobloukovým mostem s novou západní věží Putnou. Na druhé straně přiléhá k Rajskému domu raně barokní křídlo s přízemními arkádami, ukončené štíhlou válcovou věží. Částečně se dochovaly hradby s branou a zřícenina renesančního pivovaru. Pod severními hradbami malý skanzen pošumavské lidové architektury chalupy č. 60 a 21 z Běšin a roubený špýchar z Petrovic.Městečko v podhradí, vystavěné na svahu horského hřbetu, zvaného ,,V plasích", je od roku 1992 chráněná městská památková zóna. Mezi významné památky patří kostel Nanebevzetí (Narození) Panny Marie (původně románská stavba vznikla kolem roku 1240, v 15. a 16. století goticky přestavěná), barokní fara, empirová kašna z roku 1857, městské domy z 18. a 19. století (č.p. 10, 11, 101, 102, 117) a roubené chalupy (č.p. 52 a 82). V městečku je také židovský hřbitov z 18. století. Bývalá synagoga byla přestavěna na požární zbrojnici.Kilometr jihozápadně od náměstí stojí kostel sv. Maří Magdaleny, založený v roce 1373, na počátku 16. století přestavěn. Jeho dřívější oltář z doby přestavby (Velhartická archa), který je dnes součástí sbírek pražské Národní galerie, byl do hřbitovního kostela přenesen z hlavního velhartického kostela Narození Panny Marie v roce 1772. V roce 1910 měly Velhartice 147 domů, 946 obyvatel a byly zcela české.Od roku 1938 do Velhartic jezdil na svůj víkendový domek na levém břehu říčky Ostružné pod hradem Jan Werich. Pozemek koupil slavný herec od mlynáře Františka Hanzíka. Přízemní domek ve stylu staroanglických venkovních stavení navrhl Jiří Trnka. Častonice (malá sídelní lokalita náležející k Velharticím) byla poprvé zmiňována v roce 1428. V roce 1910 zde stálo 13 domů a žilo 71 obyvatel, všichni českého jazyka. Roubené chalupy č.p. 2 a 9 pocházejí z 19. století. Hory Matky Boží (část obce Velhartice) - původně hornická osada z počátku 16. století byla v roce 1522 povýšena na královské horní město. U jejího vzniku stál majestát na horní svobodu, které získal v roce 1511 tehdejší majitel Velhartic Zdeněk Lev z Rožmitálu. Dalších výsad město dosáhlo v r. 1633, to už však jeho význam postupně klesal. Těžba zlata skončila v 18. století. Stopy dolování jsou patrné v lese severně od obce. Jméno obce se v minulosti různě měnilo - Hory Stříbrné Velhartické, Bergstadtel Unserer Lieben Frauen, Frauenstadtel, Muttergottesberg. Dnes je částí Velhartic. Ranně barokní kostel P. Marie pochází z roku 1637, později byl několikrát upravován. V lese na návrší Kalvárie stojí kaple Proměnění Krista z roku 1843, ke které vede Křížová cesta. Dříve zde stával kamenný kříž, u něhož konali svou pobožnost horníci. Krátce po povýšení na královské město začali měšťané budovat pivovar. Pivo se zde vařilo až do roku 1908, roční výstav činil zhruba 200 hl. Místní muzeum dokumentuje historii městečka spojenou s těžbou stříbra, je zde také instalován ševcovský koutek a výměnkářská světnička. Otevírací doba v období od května do října: úterý-neděle 11:00-17:00. Chotěšov (část obce Velhartice) - poprvé zmiňovaný v roce 1412. Na návsi stojí kaplička obdélného půdorysu s polokruhovým závěrem, trojúhelným štítem a malou věžičkou s cibulovitou bání. Pochází údajně z roku 1869, může být i starší. V roce 1910 zde v 37 domech žilo 225 obyvatel, téměř bez výjimky českojazyčných. Nemilkov (část obce Velhartice) - poprvé připomínaný už v roce 1382. Nejvýznamnější památkou je zámek, původní renesanční tvrz ze 16. století, upravená v r. 1798 na barokní zámek a opravená v r. 1962. Patrová stavba s věžičkou, velkým věžovým rizalitem a mansardovou střechou veřejnosti není přístupná. Dochovaly se zbytky psaníčkových sgrafit. V obci stojí několik stavení s polovalbovými střechami. V roce 1910 zde bylo 38 domů a žilo 315 obyvatel, z nichž se jen 15 hlásilo k němčině.

Obyvatelstvorok 2015

Počet obyvatel
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2015 Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel k 1.7.2015
0-14 let15-59 let60-64 let65 a více let
Celkem8269648373174843
Muži423482613777433
Ženy403482223697410

Přírůstek obyvatelstvaSaldo migracePřírůstek/úbytek
Živě narozeníZemřelíPřirozený přírůstekPřistěhovalíVystěhovalíSaldo migrace
Celkem513-81221-9-17
Muži28-6611-5-11
Ženy35-2610-4-6

Počet sňatků
Počet rozvodů

Nezaměstnanostrok 2016

Míra registrov. nezaměstnanosti - dosažitelní
Celkem %
Muži %
Ženy %

Uchazeči o práci - počet
uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 35 2 1 5 12 1 8 15 9
Muži 18 0 0 3 7 0 5 10 2
Ženy 17 2 1 2 5 1 3 5 7
Uchazeči o práci - počet
evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců mladiství nad 6 měsíců absolventů nad 6 měs.
Celkem1612
Muži75
Ženy97

Počet hlášených volných míst5

Počet uchazečů - dosažitelní
Celkem33
Muži18
Ženy15

Technická vybavenost obce

Technická vybavenost rok 2010, * rok 2006

Pošta*
PSČ34142
Veřejný vodovodano
Kanalizaceano
ČOVano
Plynofikace obcene
Skládka komunálních odpadů*
Hasičský záchranný sbor*
Sbor dobrovolných hasičů obce*ano
Požární nádrž*
Požární hydrant*
Obvodní oddělení policie ČR*
Detašované pracoviště policie*
Městská, obecní policie*

Doprava rok 2006

Zastávka dálkové linky
Zastávka linky místního významuano
Stanice (zastávka) vlakuano

Peněžnictví rok 2006

Peněžní ústavy a jejich úřadovny1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty rok 2016

Počet dokončených bytů0
Počet zrušených bytů

Kultura rok 2006

Veřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba2
Hřbitov2
Krematorium
Smuteční síň

Členství, turistika

Euroregiony rok 2015

Infocentra rok 2015

Mikroregiony rok2015

Působnost MAS rok2015

Nevládní neziskové organizace - NNO rok 2015

Školství, sport

Školství rok 2014

Mateřská škola1
Zákl.škola-nižší stup. (1.- 5.roč.)0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.)1
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť0
Počet škol v oboru nástavbového studia
Vyšší odborná škola0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola0
Základní umělecká škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Sport rok 2006

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.)4
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)1
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)3

Zdravotnictví, lázně

Zdravotnictví rok 2016

Sdružená ambulantní zařízení
Ambulantní zařízení
Nemocnice
Detašované pracoviště nemocnice
Léčebna pro dlouhodobě nemocné
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa
Samost.ord.prakt.lék. gynekologa
Samost.ord.lékaře specialisty
Ostatní samostatná zařízení
Zařízení lékárenské péče (lékárny)
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče
Středisko záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Transfusní stanice
Jesle

Lázně rok 2016

Lázeňské léčebny - počet

Sociální oblast rok 2016

Azylové domy
Noclehárny
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociální poradny
Centra sociálně rehabilitačních služeb
Domy s pečovatelskou službou
Ostatní zařízení sociální péče

Hospodářské prostředí

Hospodářská činnost rok 2015

Zemědělství, lesnictví, rybářství35
Zpracovatelský průmysl25
Stavebnictví20
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel36
Doprava a skladování2
Ubytování, stravování a pohostinství21
Činnosti v oblasti nemovitostí1
Profesní, vědecké a technické činnosti12
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti2
Ostatní činnosti34
Nezařazeno8
Státní organizace - počet subjektů1
Akciové společnosti - počet subjektů1
Obchodní společnosti - počet subjektů5
Družstevní organizace - počet subjektů0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů161
Svobodná povolání - počet subjektů18
Ostatní právní formy - počet subjektů28
Počet subjektů bez zaměstnanců79
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky9
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky3
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky0

Druhy pozemků rok 2015

Celková výměra pozemku (ha)2 722
Orná půda (ha)713
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)42
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)730
Zemědělská půda (ha)1 490
Lesní půda (ha)1 021
Vodní plochy (ha)19
Zastavěné plochy (ha)31
Ostatní plochy (ha)161
Koeficient ekologické stability (%)2,01

Brownfields rok 2008

Rozvojové plochy rok 2009

Průmyslové zóny rok 2011

Externí odkazy

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz