Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Heřmánek - Projekt podpory rodičů pečujících o děti 1. stupně  Heřmánek - Projekt podpory rodičů pečujících o děti 1. stupně

Projekt řeší problematiku péče o děti 1. stupně z pohledu jejich rodičů. Předmětem projektu je vytvořit podporu těmto rodičům s cílem udržení jejich pracovního zapojení či vytvoření nové pracovní možnosti v návaznosti na aktivity dvou základních škol, které citlivě vnímají potřeby rodičů, jejich možnosti ve sladění pracovního a osobního života a organizují řadu mimoškolních volnočasových aktivit a také se aktivně zapojují v místní komunitě nabízejí péči a podporu rodičům.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000444
Žadatel:Mateřská škola Heřmánek
Zobrazit detail

" Investice do pořízení technologického vybavení pro rozšíření portfolia služeb koncovým zákazníkům"

Předmětem předkládaného projektu je investice do pořízení moderního technologického zařízení, které umožní operativnější zpracování zakázky a rozšíření nabídky služeb zákazníkům společnosti. Věcné plnění realizace projektu bude spočívat v nákupu těchto investičních celků:
- Server včetně SW vybavení (3 x diskové pole, OS Windows Svr Std 2003, SW aplikace MISYS WEB)
- Velkoformátový plotter HP Design Jet 800/A0
- Stacionární PC včetně SW a příslušenství (laserová barevná tiskárna do formátu A4)
- Totální měřičská stanice
Realizace akce bude mít pozitivní dopad na veškeré činnosti, kterými se společnost ve své podnikatelské činnosti zabývá.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.28.2/3393
Žadatel:GESPOL s. r. o.
Zobrazit detail

" KAMARÁDI NEZNAJÍ HRANICE "

Projekt řeší vzájemné setkávání dětí, mládeže i dospělých ze Saska a Ústeckého kraje. Jedná se o soubor volnočasových i veřejně prospěšných aktivit:

1. Fotografická výstava pod názvem " Z Naší Činnosti "
2. Den Země
3. Den dětí
4. Vodní hrátky v aqua parku Monte Mare v německém Neustadtu
5. Sportovní klání v nově vybudovaném areálu Stadionu mládeže v Ústí nad Labem (hokejbal, fotbal, florbal, tenis, horolezectví, basketbal, beach volejbal, skateboard, kolečkové brusle)
6. 2x návštěva managmentu projektu v Domu dětí a mládeže Sebnitz
7. Setkání pedagogů v Domu dětí a mládeže Sebnitz
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.03.1/0259
Žadatel:Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem
Zobrazit detail

" Klíče k dětským úsměvům II."

Prohlubování spolupráce mezi partnerskými mateřskými školami na obou stranách hranice s výhledem na společné zlepšení kulturního, vzdělávacího a sportovního rozvoje dětí i učitelů z mateřských škol, zlepšení podmínek vzájemné spolupráce a komunikace a v neposlední řadě také prohlubování existujících kontaktů. Seznamování dětí s jazykem partnerské mateřské školy.
Účast učitelek partnerských mateřských škol na společných vzdělávacích seminářích.
Plánované konkrétní aktivity:
Hrajeme si spolu MŠ Vítězná Sokolov leden 2007
Karnevalový rej MŠ Vítězná Sokolov únor 2007
Sokolovská Mateřinka MŠ Vítězná Sokolov březen 2007
oblastní kolo celostátního festivalu mateřských škol, pódiová vystoupení dětí z MŠ, doprovodná akce - výstava dětských výtvarných prací, případná účast na celostátním festivalu ( Nymburk, květen 2007)
Vítání jara MŠ Vítězná Sokolov duben 2007
Zpívaní jen tak - soutěž MŠ Vítězná Sokolov květen 2007
Oslava MDD MŠ Vítězná Sokolov červen 2007
Podzimní slavnosti MŠ Vítězná Sokolov září 2007
Netradiční olympiáda - sportovní soutěž MŠ Vítězná Sokolov říjen 2007
Vánoční těšení MŠ Vítězná Sokolov listopad 2007
semináře pro učitelky MŠ Vítězná Sokolov duben a říjen 2007
účast na akcích pořádaných partnerskou MŠ
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.02.1/0441
Žadatel:Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725
Zobrazit detail

" Lipová alej v Jičíně"

Předmětem podpory je rekonstrukce aleje v k.ú. Jičín. V rámci realizace bude provedeno kácení dřevin, odstranění pařezů, ošetření stromů a výsadba dřevin.

Jedná se rekonstrukci jedné z nejrozsáhlejších lipových alejí v České republice. Projekt navrhuje kácení nevhodných jedinců, nové výsadby a to nejen za dřeviny pokácené, ale i do míst, kde v současné době dřeviny vysázeny nejsou. Ponechávané dřeviny by měly být stabilizovány hlavovým řezem.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Životní prostředí
Číslo projektu:CZ.1.02/6.5.00/10.07097
Žadatel:Město Jičín
Zobrazit detail

" Międzynarodowy Rajd Samochodowy o Puchar Łużyc 2010 "

Potrzeba zainteresowanie nowej grupy docelowej współpracą transgraniczną w ERN, nawiązanie kontaktów i pogłębienie już istniejących między uczestnikami i miłośnikami sportów samochodowych. Stworzenie modelu, pomocnego przy organizacji międzynar. wyścigów,wymianę doświadczeń organizatorów z PL. CZ iw zakresie bezpieczeństwa, zabezpieczenia technicznego, współpracy zwolontariuszami, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymiTreścią projektu jest przygotowanie i realizacja Międzynar. Rajdu Samochodowego o Puchar Łużyc 2010, jednego z dwóch etapów "Rajdu Karkonoskiego". Chodzi o przeszkolenie i przygotowanie współpracowników i wolontariuszy i zapewnienie wszystkim uczestnikom i gościom z trzech krajów w ERN(Pl, Cz i De) bezpieczeństwa w trakcie imprezy, przygotowanie zaplecza technicznego rajdu, sprawnej koordynacji technicznej, przygotowanie i wydruk niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie akcji promocyjnej(m.in.plakaty, ulotki, broszury, banery, strona internetowa).W ramach projektu, który trwa 6 m-cy, odbędą się 3 krotne międzynar.szkolenia wolontariuszy i organizatorów w zakresie bezpieczeństwa. międzynarodowa rywalizacja w formie rajdu oraz jedna międzynarodowa konferencja podsumowująco-planistyczna na zakończenie projektu. Organizatorem imprezy jest Automobilklub Karkonoski w Jeleniej Górze. Pomysł rozgrywania Pucharu Łużyc zrodził się u CZ i DE organizatorów rajdów Rally Luzickie Hory(Cz) i LausitzRallye(De) w 2007 roku. Automobilklub w Jeleniej Górze nawiązał współpracę z Autoklubem Hradek n. Nysa oraz Rally-Renn-Wassersport Clubs Lausitz i w 2008 r. i dołączył do projektu ze swoim MRS o Puchar Łużyc. W ramach Rajdu o Puchar Łużyc 2010 przewidziana jest rywalizacja między zawodnikami z trzech krajów w różnych klasach w trzech rundach: I.rajd Thermica Rally Luzickie Hory- Hradek n.Nisou-30.04-01.05., II runda- wnioskowany Międzynarodowy Rajd Samochodowy o Puchar Łużyc 2010- 28-29.08.10-Jelenia Góra i III runda Lausitz-Rallye-Boxsberg-DE- 15-16.10.10
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.01/10.01810
Žadatel:Automobilklub Karkonoski w Jeleniej Górze
Zobrazit detail

" Otevření Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně "

Akce spojené s "Otevřením Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně" :

1) Představení činnosti občanského sdružení formou výstavy - "Počátky průzkumu ropy a
zemního plynu na rakousko-českém pomezí";

2) Setkání odborníků a pamětníků rozvoje naftového dobývání na Moravsko-Dolnorakouském pomezí v rámci uskutečněného semináře: "Historie a současnost průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků ve Vídeňské pánvi" s účastí zahraničního partnera projektu, který se zabývá průzkumem a těžbou přírodních uhlovodíků v Rakousku.
Setkání bude doplněno společenským programem;

3) Vytvoření propagačních materiálů k otevření Muzea a pořádaných akcích;
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.2.01.1/0175
Žadatel:MUZEUM NAFTOVÉHO DOBÝVÁNÍ A GEOLOGIE
Zobrazit detail

" Ozywić ekosystem" - załozenie remizy śródpolnej w Bogatyni

Postępujący proces dewastacji środowiska naturalnego oraz rozwój technologiczny rolnictwa na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci spowodował drastyczne zmiany większości ekosystemów polnych. Z naszego krajobrazu znikają miedze, zadrzewienia, zakrzewienia, lokalne mokradła oczka wodne. Aby powstrzymać ten proces dewastacji naturalnego środowiska należy podjąć działania prowadzące do odbudowy naturalnego ekosystemu poprzez nasadzanie drzew i krzewów, zakładanie remiz śródpolnych - remizy to położone na terenach polnych niewielkie powierzchniowo obszary pokryte drzewami, krzewami i inną roślinnością zapewniającą korzystne warunki osłonowe oraz żerowe dla zwierząt dziko żyjących. Bardzo ważnym elementem wyżej opisywanego projektu jest uświadomienie młodzieży szkolnej i ludziom z terenu pogranicza polsko - czeskiego znaczenia ekologii. Wobec konieczności aktywnego podejścia do tego zagadnienia jest edukowanie ekologiczne młodzieży ponieważ wiek szkolny sprzyja kształtowaniu się takich uczuć jak miłość i troska o przyrodę oraz troskliwość wobec istot żywych . Dlatego edukację ekologiczną należy zacząć od najmłodszych lat. Projekt będzie realizowany przez myśliwych z koła łowieckiego " Diana" oraz koła łowieckiego MS Mlynice ponieważ zakładanie remizy śródpolnej odbywać się musi w ścisłym porozumieniu z kołami łowieckimi, gdyż to właśnie myśliwi i leśnicy umożliwiają uzyskanie odpowiednich sadzonek oraz posiadają niezbędną wiedzę do prowadzenia takich remiz. Nasadzenia drzew i krzewów prowadzi się poprzez wykopywanie specjalnych dołków o szerokości 30x100 cm i głębokości od 40 do 70 cm. Na obrzeżach remizy nasadzane będą warstwy wysokich traw i ziół oraz niskich, odpornych krzewów, takich jak na przykład róża czy tarnina. W ten sposób zapewni się dobrą osłonę i zapobiegnie suszy wewnątrz remizy. We wnętrzu remizy natomiast posadzone zostaną wyższe krzewy oraz drzewa.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.01/11.02511
Žadatel:Gmina Bogatynia
Zobrazit detail

" Pořízení nové výrobně-administrativní budovy pro firmu TOROLA electronic, spol. s r.o."

Náplní tohoto projektu je koupě budovy ve Frenštátě pod Radhoštěm pro potřeby společnosti TOROLA electronic, spol. s r.o., která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem elektronických systémů. V současnosti probíhá výroba v pronajatých prostorách, které již kapacitně nevyhovují potřebám firmy a neumožňovaly by do budoucna další rozšíření výroby.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/1.1.84.1/5441
Žadatel:TOROLA electronic, spol. s r.o.
Zobrazit detail

" W stronę tradycji"

Pomysł na napisanie i realizację projektu pt."W stronę tradycji" powstał w związku z analizą podstawy programowej dla dzieci przedszkolnych oraz chęci zorganizowania w naszym przedszkolu izby regionalnej. Chcemy w jak największym stopniu zaszczepić w naszych wychowankach miłość do małej Ojczyzny czyli do poznania dziedzictwa kulturowego naszego regionu jakim jest Górny Śląsk. Okazuje się ,że tak samo po polskiej jak i po czeskiej stronie granicy zanikają tradycje i zwyczaje naszych przodków , a zatem naszym nadrzędnym celem jest je pielęgnować i upowszechniać w życiu przedszkola jako wartościowe i cenne dla nas i dla przyszłych pokoleń. Pielęgnowanie tradycji i zwyczajów jest utrudnione brakiem środków finansowych na organizację Izb Regionalnych, strojów ludowych oraz zaplecza na organizację festiwali ludowych i spotkań z zespołami folklorystycznymi.Przedszkole w Lubomi ma już 80 lat . Pierwsze informacje dotyczące działalności przedszkola w Lubomi ukazały się w 1930r. W kolejnych latach działalności przedszkola w Lubomi - nieprzerwanie przez 80 lat wzrastała liczba przyjmowanych dzieci oraz zakres działalności przedszkola pozwalający na coraz to lepsze przygotowanie dziecka do dalszej nauki.Bardziej szczegółowo z naszą historią chcemy zapoznać naszych przyjaciół z Czech na pierwszym spotkaniu. Wtedy też mamy nadzieję poznać historię naszych nowych znajomych z Lutyni Dolnej.
W naszym projekcie chcielibyśmy się skupić na zapoznaniu z rysem historycznym Lubomi i Dolnej Lutyni oraz na zapoznaniu dzieci z tradycjami, zwyczajami i obrzędami związanymi z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w śląskiej rodzinie oraz dowiedzieć się jak nasi przyjaciele z Czech przygotowują się do Świąt Bożego Narodzenia . Do tego niezbędna jest nam izba regionalna , w której dzieci zauważą jak święta przygotowywały nasze babcie , a jak te przygotowania wyglądają obecnie. Ciąg dalszy w załączniku nr1
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:PL.3.22/3.3.04/10.01965
Žadatel:Gmina Lubomia
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz