Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 1 762

Heřmánek - Projekt podpory rodičů pečujících o děti 1. stupně  Heřmánek - Projekt podpory rodičů pečujících o děti 1. stupně

Projekt řeší problematiku péče o děti 1. stupně z pohledu jejich rodičů. Předmětem projektu je vytvořit podporu těmto rodičům s cílem udržení jejich pracovního zapojení či vytvoření nové pracovní možnosti v návaznosti na aktivity dvou základních škol, které citlivě vnímají potřeby rodičů, jejich možnosti ve sladění pracovního a osobního života a organizují řadu mimoškolních volnočasových aktivit a také se aktivně zapojují v místní komunitě nabízejí péči a podporu rodičům.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000444
Žadatel:Mateřská škola Heřmánek
Zobrazit detail

Absence rodiny není překážkou kvalitního života Absence rodiny není překážkou kvalitního života

Mladí lidé na prahu dospělosti potřebují oporu. Pokud chybí kvalitní rodinné zázemí a je saturováno ústavní péčí, platí to dvojnásobně. I přesto, že dle statistik vychází v ÚLK a LIK ročně zhruba 30 osob z ústavní péče, není pro ně připraven kvalitní program, který by jim pomohl v integraci do života. Projekt se zaměřuje na osoby opouštějící instituciální péči v Libereckém a Ústeckém kraji a osoby ohrožené vícenásobnými riziky a nabízí ucelený program proti sociálnímu vyloučení a chudobě.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000890
Žadatel:bfz o.p.s.
Zobrazit detail

Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s. Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s.

Předmětem projektu je podpora řídících a administrativních schopností MAS v rámci realizace SCLLD na území Poličska v období 2016-2023.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001621
Žadatel:MAS POLIČSKO z.s.
Zobrazit detail

Administrace a animace 2016 Administrace a animace 2016

Projekt je určen pro Místní akční skupinu Litomyšlsko o.p.s. a je zaměřen na naplňování strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Cílem projektu je úspěšná realizace této strategie, a to prostřednictvím aktivit jako např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001636
Žadatel:MAS Litomyšlsko o.p.s.
Zobrazit detail

Administrace české části Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński Administrace české části Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński

Předmětem projektu je správa a administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Těšínské Slezsko-Sląsk Cieszynski v rámci programu Interreg V-A.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_019/0000510
Žadatel:Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

-
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000511
Žadatel:Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
Zobrazit detail

Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd Administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd

Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd je nástroj umožňující realizaci projektů menšího rozsahu zaměřené především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů a společenských, kulturních a vzdělávacích aktivit na obou stranách hranice. Fond je vnitřně členěn na dvě části, a to vlastní mikroprojekty a administrace Fondu. Administrace Fondu, tedy zajištění všech činností nezbytných pro zabezpečení realizace Fondu, je předmětem právě tohoto projektu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_017/0000500
Žadatel:Euroregion Praděd
Zobrazit detail

Administrace mikroprojektů Nisa-Nysa Administrace mikroprojektů Nisa-Nysa

Projektem bude zajištěno správné vykonávání činnosti Administrátora a Správce Fondu mikroprojekt čerpání finančních prostředků v rámci Fondu mikroprojektů.
Projekt napomáhá zmírnit okrajový charakter pohraničních oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit spolupracující systémy na obou stranách hranice.
Výsledkem aktivity je úspěšná realizace a to jak po stránce Správce, tak i Administrátora celého projektu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_015/0000507
Žadatel:Euroregion Nisa
Zobrazit detail

Administrace polské části Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko Administrace polské části Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko

-
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_019/0000509
Žadatel:Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Zobrazit detail

Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa Administrace SCLLD v MAS Sdružení SPLAV-1.etapa

Projekt je zaměřen na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje v území 31 obcí okr. Rychnov n/Kněžnou v Královéhradeckém kraji podporou řídících a administrativních schopností MAS Sdružení SPLAV, do jejíž kompetence území spadá. V období 2015-23 administruje MAS v rámci své SCLLD 4 programové rámce o celk.alokaci 87 822 tis. Kč. Celková částka na administraci SCLLD je 15 700 855 Kč vč. vlast. podílu a bude rozdělena do 2 období - 2015-18 a 2019-23. 2. žádost bude podána v r. 2017.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001213
Žadatel:Sdružení SPLAV, z.s.
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 1 762

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz