Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 4 309

Heřmánek - Projekt podpory rodičů pečujících o děti 1. stupně  Heřmánek - Projekt podpory rodičů pečujících o děti 1. stupně

Projekt řeší problematiku péče o děti 1. stupně z pohledu jejich rodičů. Předmětem projektu je vytvořit podporu těmto rodičům s cílem udržení jejich pracovního zapojení či vytvoření nové pracovní možnosti v návaznosti na aktivity dvou základních škol, které citlivě vnímají potřeby rodičů, jejich možnosti ve sladění pracovního a osobního života a organizují řadu mimoškolních volnočasových aktivit a také se aktivně zapojují v místní komunitě nabízejí péči a podporu rodičům.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000444
Žadatel:Mateřská škola Heřmánek
Zobrazit detail

Každý může být úspěšný  Každý může být úspěšný

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002138
Žadatel:Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace
Zobrazit detail

Kotle ORLAN SUPER a ORLIGNO 200  Kotle ORLAN SUPER a ORLIGNO 200

CRANP - KOVO, spol. s r.o. je firma, která se zaměřuje výrobu kotlů na tuhá paliva. Patří mezi menší výrobce těchto zařízení u nás, ale prakticky více jak 90% výrobků exportuje. Měnící se požadavky trhu, ale i přísnější legislativa vyžadují neustálý vývoj. Na základě těchto požadavků společnost vyvinula novou řadu kotlů ORLIGNO 200 a inovovala řadu kotlů ORLAN.
Před uvedením na trh je nezbytné provést měření v akreditované laboratoři SZU Brno č. 1045.1 a získat certifikaci pro nové výrobky.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007345
Žadatel:CRANP - KOVO, spol. s r.o.
Zobrazit detail

Zvýšení kvality výuky na MŠ Ohnišťany  Zvýšení kvality výuky na MŠ Ohnišťany

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001722
Žadatel:Mateřská škola, Ohnišťany
Zobrazit detail

A budeme ještě lepší!! A budeme ještě lepší!!

Projekt má za cíl vyztužit rychle vyrostlé ?tělo? = organizaci, kvalitní ?kostrou a svalstvem? = strategický plán, funkční personální řízení, fundraising a PR. Tento příměr vysvětluje situaci, kdy za poměrně krátkou dobu vyrostla z dobrovolnického seskupení středně velká profesionální organizace, která však nedisponuje dostatečnými řídícími a plánovacími mechanismy. Jako kostra a svalstvo umožňuje tělu pružný pohyb i další růst, umožní tyto nově nastavené mechanismy udržitelný rozvoj organizace.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0002107
Žadatel:Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
Zobrazit detail

Absence rodiny není překážkou kvalitního života Absence rodiny není překážkou kvalitního života

Mladí lidé na prahu dospělosti potřebují oporu. Pokud chybí kvalitní rodinné zázemí a je saturováno ústavní péčí, platí to dvojnásobně. I přesto, že dle statistik vychází v ÚLK a LIK ročně zhruba 30 osob z ústavní péče, není pro ně připraven kvalitní program, který by jim pomohl v integraci do života. Projekt se zaměřuje na osoby opouštějící instituciální péči v Libereckém a Ústeckém kraji a osoby ohrožené vícenásobnými riziky a nabízí ucelený program proti sociálnímu vyloučení a chudobě.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000890
Žadatel:bfz o.p.s.
Zobrazit detail

Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti BEST-COVER s.r.o. Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti BEST-COVER s.r.o.

Nemovitost k rekonstrukci společnosti BEST-COVER s.r.o. se nachází v Hořepníku dle současného ÚP na ploše určené pro smíšenou komerční výstavbu. Objektem záměru je nemovitost parcelní číslo 290. Jedná se o budovu postavenou v roce 1979 původně určenou jako hala textilní výroby podniku MODETA (dnes opuštěný, chátrající objekt). Záměr projektu předpokládá adaptaci nemovitosti na administrativně výrobní objekt společnosti Best-Cover s.r.o.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0003319
Žadatel:BEST - COVER s.r.o.
Zobrazit detail

Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. Adaptace podnikatelské nemovitosti společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.

Nemovitost k rekonstrukci společnosti DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. se nachází dle územního plánu v rozvojové lokalitě: plochy určené pro výrobu a skladování. Budovy jsou v současné době v nevyhovujícím technickém stavu. Jedná se o několik budov, které byly postaveny v 70. a 90. letech 20. století a přístavku z roku 2004. Realizacím projektu by došlo k rekonstrukci stávajících budov a přístavby nové budovy za účelem rozšíření kapacity stávající provozovny a rozšíření výrobního sortimentu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001848
Žadatel:DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o.
Zobrazit detail

Adaptivní parametrický CAD model ortézy horní končetiny zhotovené 3D tiskem Adaptivní parametrický CAD model ortézy horní končetiny zhotovené 3D tiskem

Projekt je zaměřen na inovaci v oblasti návrhu a výroby ortotických pomůcek. V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity: designový návrh produktu (zápěstní ortéza na míru zhotovená metodou 3D tisku), návrh parametrického postupu modelování a zhotovení funkčního vzorku 3D tiskem. Toto řešení vhodným způsobem uplatní výhody 3D optické digitalizace a aditivní výroby.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007340
Žadatel:Ortopedická protetika Frýdek-Místek, s.r.o.
Zobrazit detail

Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s. Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s.

Předmětem projektu je podpora řídících a administrativních schopností MAS v rámci realizace SCLLD na území Poličska v období 2016-2023.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001621
Žadatel:MAS POLIČSKO z.s.
Zobrazit detail

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 4 309

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz