Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Administrace a příprava programů územní spolupráce Administrace a příprava programů územní spolupráce

Obsahem projektu je zapojení Krajského úřadu Ústeckého kraje do administrace programu Interreg IIIA ČR-Sasko a přípravy programu územní spolupráce Cíle 3 na šesko-saské hranici.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/6.1.00.1/0442
Žadatel:Ústecký kraj
Zobrazit detail

Administrace CZ "Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia" Administrace CZ

V souladu se základními dokumenty Programu bude Euroregion Silesia, tvořený sdružením Euroregion Silesia-CZ a Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Górnej Odry, vykonávat funkci Administrátora části oblasti podpory 3.3. Fond mikroprojektů. Z FMP budou financovány malé neinvestiční, případně i drobné investiční projekty vhodných subjektů se sídlem na území v působnosti Euroregionu Silesia (viz Územní dopad projektu). Projekty budou hodnoceny nezávislými regionálními experty dle předem schválených kritérií (vždy 2 experti 1 projekt) a projednávány Euroregionálním řídícím výborem, který bude v ER Silesia složen z 22 hlasujících členů (11 českých a 11 polských). Jednání se budou konat 2-4x ročně s ohledem na množství předložených projektů, jednání se budou řídit Jednacím řádem schváleným orgány obou stran euroregionu a ŘO/NO. Zástupci ŘO/NO se budou účastnit jednání EŘV jako pozorovatelé. Předkladatelé projektů se budou řídit Směrnicí pro české/polské žadatele platnou pro FMP v ER Silesia, úspěšní žadatelé pak Směrnicí pro české/polské konečné uživatele. Všechny úkoly spojené s administrací FMP budou vykonávat pracovníci českého a polského sekretariátu ER Silesia, při čemž se budou řídit Příručkou pro Správce FMP zpracovanou ŘO a NO a závaznou pro Správce FMP na příslušné straně hranice.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.04/09.00855
Žadatel:Euroregion Silesia - CZ
Zobrazit detail

Administrace české části Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Administrace české části Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński

Fond mikroprojektů je nástrojem pro podporu projektů menšího rozsahu na místní úrovni. Mikroprojekty jsou zaměřeny především na oblast rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit. Umožněna je i podpora mikroprojektů na zlepšení infrastruktury daného území, zejména z oblasti městské a turistické vybavenosti s přeshraničním dopadem.
Projekt je zaměřen na vytvoření strukturovaných podmínek pro příjem daného objemu finančních prostředků z ERDF ve prospěch konečných příjemců RSTS - Vedoucího partnera projektu a SRiWR "Olza" - Projektového partnera u ve finančním období 2007-2013 s konečným termínem realizace projektů v roce 2015. Finanční prostředky budou následně přiděleny úspěšným žadatelům (konečným uživatelům dotace), a to dle rozhodnutí Euroregionálního řídícího výboru (EŘV), které bude učiněno v souladu s Jednacím řádem EŘV a na základě bodového hodnocení předložených projektových žádostí.
Oba partneři projektu jsou smluvními partnery Euroregionu TS-ŚC a mají bohaté zkušenosti
s podporou a realizací česko-polských projektů.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP PS ČR-Polsko
Číslo projektu:CZ.3.22/3.3.05/09.00860
Žadatel:Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Zobrazit detail

Administrace české části Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński Administrace české části Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński

Předmětem projektu je správa a administrace Fondu mikroprojektů v Euroregionu Těšínské Slezsko-Sląsk Cieszynski v rámci programu Interreg V-A.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_019/0000510
Žadatel:Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Zobrazit detail

Administrace dispozičního fondu " Euroregion Šumava " jihozápadní Čechy pro program Iniciativy Společenství Interreg IIIA v česko-bavorském pohraničí Administrace dispozičního fondu

Obsahem projektu je administrace Dispozičního fondu INTERREG IIIA v regionu Šumava v česko-bavorském příhraničí v letech 2004-2007. Celkový objem projektu je 108.253 EUR, z toho příspěvek EU ERDF v max. výši 75% je 81.193 EUR. Administrátorem fondu je Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. se sídlem ve Stachách.
Hlavní aktivity související s úspěšnou administrací projektu dispozičního fondu jsou: konzultace se žadateli, sběr žádostí, kontrola a registrace žádostí, zajištění jednání Regionálního řídícího výboru, příprava Smlouvy o financování projektu s úspěšným žadatelem, evidence účetních dokladů, monitoring a finanční management projektů, zpracování souhrnné zprávy, výkon dalších činností určených Správcem, CRR a MMR pro administraci Fondu.
Výsledkem tohoto projektu bude bezproblémová administrace projektů zaměřených na česko-bavorskou spolupráci podpořených z dispozičního fondu v regionu Šumava.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Číslo projektu:CZ.04.4.82/4.3.00.1/0013
Žadatel:Regionální rozvojová agentura Šumava
Zobrazit detail

Administrace Dispozičního fondu Interreg IIIA Administrace Dispozičního fondu Interreg IIIA

Úkony spojené s administrací Dispozičního fondu.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Číslo projektu:CZ.04.4.82/4.3.00.1/0005
Žadatel:Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS
Zobrazit detail

Administrace dispozičního fondu v kraji Vysočina pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí Administrace dispozičního fondu v  kraji Vysočina pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí

Cílem projektu je úspěšná administrace dispoziční fondu, který přispěje k vytvoření lepších podmínek pro přeshraniční spolupráci v česko-rakouském pohraničí a v kraji Vysočina., Tato služba pomůže subjektům v tomto území překonat specifické rozvojové problémy vyplývající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Cílem projektu je tedy dobře zvládnutá administrace projektů dispozičního fondu s přeshraničním významem v oblastech společného zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek a pokračujících kontaktů.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.1.00.1/0002
Žadatel:Regionální rozvojová agentura Vysočina
Zobrazit detail

Administrace dispozičního fondu v Jihočeském kraji pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí Administrace dispozičního fondu v Jihočeském kraji pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí

Obsahem projektu je administrace Dispozičního fondu INTERREG IIIA v Jihočeském kraji v česko-rakouském příhraničí v letech 2004-2007. Celkový objem projektu je 82 000 EUR, z toho příspěvek EU ERDF v max. výši 75% je 61 500 EUR. Administrátorem fondu je sdružení Jihočeská Silva Nortica, v regionu Šumava administraci smluvně zajistí Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. se sídlem ve Stachách.
Hlavní aktivity související s úspěšnou administrací projektu dispozičního fondu jsou: konzultace se žadateli; sběr žádostí; kontrola a registrace žádostí; zajištění jednání Regionálního řídícího výboru; příprava Smlouvy o financování projektu s úspěšným žadatelem; evidence účetních dokladů; monitoring a finanční management projektů; zpracování souhrnné zprávy; výkon dalších činností určených Správcem, CRR a MMR pro administraci Fondu.
Výsledkem tohoto projektu bude bezproblémová administrace projektů zaměřených na česko-rakouskou spolupráci podpořených z dispozičního fondu v Jihočeském kraji.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.1.00.1/0001
Žadatel:Jihočeská Silva Nortica
Zobrazit detail

Administrace dispozičního fondu v Jihomoravském kraji pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí Administrace dispozičního fondu v Jihomoravském kraji pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí

Obsahem projektu je administrace dispoziční fondu, který přispěje k vytvoření lepších podmínky pro přeshraniční spolupráci na česko-rakouské hranici v Jihomoravském kraji. Aktivity projektu subjektům v příhraničním území vytváří podmínky pro překonání specifických rozvojových problémů vyplývajících z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Cílem projektu je dobře zvládnutá administrace projektů dispozičního fondu s přeshraničním významem v oblastech společného zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek a pokračujících kontaktů.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko
Číslo projektu:CZ.04.4.83/3.1.00.1/0006
Žadatel:Regionální rozvojová agentura jižní Moravy
Zobrazit detail

Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA Administrace Fondu malých projektů INTERREG IIIA

Konzultace se žadateli, sběr projektů, příprava řídícího výboru, podpisy smluv s úspěšnými žadateli, provádění kontroly, evidence účetních dokladů, proplácení faktur projektů.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko
Číslo projektu:CZ.04.4.81/4.3.00.1/0015
Žadatel:Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS
Zobrazit detail

<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz