Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Administrace grantových schémat - nelimitované výdaje Administrace grantových schémat - nelimitované výdaje

V rámci projektu budou financovány aktivity pro :
1) monitoring a hodnocení grantových schémat:
* nákup multifunkení kopírky (scaner + tiskárna + kopírka)
2) zajištiní kontrol a kontrolní einnosti v rámci grantových schémat:
* nákup notebooku pro kontroly
* nákup poenosné tiskárny pro kontroly
* nákup USB disku
3) zajištiní informovanosti a publicity o grantových schématech SROP. Jde poedevším o realizaci KAP v rámci grantových schémat:
* inzerce v médiích - informace o úspišných projektech
4) oízení a implementaci grantových schémat SROP
* matriální zabezpeeení semináou a workshopu - nákup barevné laserové tiskárny
5) zajištění informačního semináře pro příjemce v rámci GS SROP (nákup občerstvení)
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/4760
Žadatel:Královéhradecký kraj
Zobrazit detail

Administrace grantových schémat Olomouckého kraje Administrace grantových schémat Olomouckého kraje

Projekt zabezpečuje výdaje na administraci grantových schémat Olomouckého kraje, které vznikly a vznikají v souvislosti s přípravou a realizací grantových schémat. Konkrétně jsou v rámci tohoto projektu řešeny náklady na hodnocení žádostí o akci přijatých v rámci 1., 2. a 3. výzvy k předkládání žádostí.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/5721
Žadatel:Olomoucký kraj
Zobrazit detail

Administrace grantových schémat SROP v Plzeňském kraji - limitované výdaje Administrace grantových schémat SROP v Plzeňském kraji - limitované výdaje

Projekt obsahuje aktivity spojené s potřebou zajištení efektivní administrace a řízení GS Plzeňského kraje připravovaných od roku 2004. Jedná se finanční krytí personálního zajištění administrace a řízení projektů 6 grantových schémat v Plzeňském kraji během období září 2004 až červen 2008.
Projekt řeší potřebu zajištení efektivní administrace a řízení GS Plzeňského kraje realizovaných od roku 2005.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/5887
Žadatel:Plzeňský kraj
Zobrazit detail

Administrace grantových schémat Ústeckého kraje Administrace grantových schémat Ústeckého kraje

Limitované výdaje GS Ústeckého kraje, zahrnuje výdaje na hodnocení projektů, výdaje na pořízení a provoz zařízení, výdaje na audit grantových schémat, výdaje na odborné analýzy, výdaje na organizaci a zabezpečení seminářů a workshopů grantových schémat Ústeckého kraje.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/4472
Žadatel:Ústecký kraj
Zobrazit detail

Administrace grantových schémat Zlínského kraje Administrace grantových schémat Zlínského kraje

Tento projekt zabezpečuje výdaje na administraci grantových schémat Zlínského kraje, které vznikaly a vznikají v souvislosti s přípravou a realizací grantových schémat Zlínského kraje. Konkrétně jsou v rámci tohoto projektu řešeny osobní náklady pracovníků Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří administrují jednotlivá grantová schémata za období od 1.7.2004 do 28.2.2005.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/4589
Žadatel:Zlínský kraj
Zobrazit detail

ADMINISTRACE GS - Liberecký kraj ADMINISTRACE GS - Liberecký kraj

Všeobecným cílem projektu je dosažení odpovědné a účinné správy programu, maximalizace jeho kvality a účinnosti implementace.

Cestou k dosažení tohoto cíle je, mimojiné, efektivní využití Technické asistence pro Liberecký kraj.

Jedná se o umožnění realizace příslušných aktivit a pokrytí takto vznikých nákladů zprostředkujícího subjektu, které jsou spojené s oblastmi "Řízení a implementace", "Monitoring a hodnocení", "Info, publicita a odborné publikace" a "Kontroly a kontrolní systémy" v rámci Společného regionálního operačního programu.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/4578
Žadatel:Liberecký kraj
Zobrazit detail

Administrace GS SROP Jihočeského kraje - LIMITOVANÉ VÝDAJE Administrace GS SROP Jihočeského kraje - LIMITOVANÉ VÝDAJE

Projekt je svým obsahem zaměřen na přímou podporu aktivit spojených s efektivním řízením, monitorováním a administrací grantrových schémat SROP Jihočeského kraje.
Podporované aktivity spadají do těchto oblastí:
Monitoring a hodnocení
Kontroly a kontrolní sytsémy
Řízení a implementace
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/5697
Žadatel:Jihočeský kraj
Zobrazit detail

Administrace GS SROP Jihočeského kraje - NELIMITOVÉ NÁKLADY Administrace GS SROP Jihočeského kraje - NELIMITOVÉ NÁKLADY

Projekt je svým obsahem zaměřen na přímou podporu aktivit spojených s efektivním řízením, monitorováním a kontrolou grantrových schémat SROP Jihočeského kraje.
Podporované aktivity spadají do těchto oblastí:
Monitoring a hodnocení
Info, publicita a odborné publikace
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/5792
Žadatel:Jihočeský kraj
Zobrazit detail

Administrace mikroprojektů Nisa-Nysa Administrace mikroprojektů Nisa-Nysa

Projektem bude zajištěno správné vykonávání činnosti Administrátora a Správce Fondu mikroprojekt čerpání finančních prostředků v rámci Fondu mikroprojektů.
Projekt napomáhá zmírnit okrajový charakter pohraničních oblastí a tím zlepšit kvalitu života a vytvořit spolupracující systémy na obou stranách hranice.
Výsledkem aktivity je úspěšná realizace a to jak po stránce Správce, tak i Administrátora celého projektu.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_015/0000507
Žadatel:Euroregion Nisa
Zobrazit detail

Administrace polské části Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko Administrace polské části Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko

-
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_019/0000509
Žadatel:Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Zobrazit detail

<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 83 575

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz