Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Administrace Fondu mikroprojektů v regionu Praděd v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-polském pohraničí Administrace Fondu mikroprojektů v regionu Praděd v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-polském pohraničí

Cílem projektu je úspěšná administrace prostředků Fondu mikroprojektů, který přispěje k vytvoření lepších podmínek pro přeshraniční spolupráci na česko - polské hranici a tak pomůže subjektům v příhraničním území překonat specifické rozvojové problémy vyplyvající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: INTERREG IIIA Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.04.4.85/2.3.CZ.1/0058
Žadatel:Euroregion Praděd - česká část
Zobrazit detail

Administrace GG OP VK v Královéhradeckém kraji II Administrace GG OP VK v Královéhradeckém kraji II

Projekt je zaměřen na komplexní administrativní zajištění implementace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (GG OP VK) pro oblasti podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání,
1.2. Rovné příležitosti dětí, žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání.
Zprostředkující subjekt - Královéhradecký kraj/Odbor grantů a dotací (dále jen OGD) bude zajišťovat komplexní činnosti související s implementací a administrací GG OP VK, zejména se jedná o tyto činnosti:
- konzultace se žadateli o podporu z OP VK,
- kontrola a hodnocení projektů,
- přijímání žádostí o platbu, jejich kontrola a schválení,
- zajištění auditu a evaluace GG OP VK,
- vzdělávání zaměstnanců zapojených do implementace GG OP VK,
- účast na jednáních pracovní skupiny pro GG OP VK, případně na dalších akcích pořádaných Řídícím orgánem.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/5.1.00/39.0020
Žadatel:Královéhradecký kraj
Zobrazit detail

Administrace globálních grantů OP VK v Královéhradeckém kraji Administrace globálních grantů OP VK v Královéhradeckém kraji

Projekt je zaměřen na komplexní administrativní zajištění implementace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (GG OP VK) pro oblasti podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
1.2. Rovné příležitosti dětí, žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Zprostředkující subjekt - Královéhradecký kraj/Odbor evropských záležitostí a mezinárodních vztahů (dále jen OEZ) bude zajišťovat komplexní činnosti související s implementací a administrací GG OP VK, zejména se jedná o tyto činnosti:
- tvorba prováděcích dokumentů v rámci OP VK
- konzultace se žadateli o podporu z OP VK
- kontrola a hodnocení projektů
- přijímání žádostí o platbu, jejich kontrola a schválení
- zajištění auditu a evaluace GG OP VK
- vzdělávání zaměstnanců zapojených do implementace GG OP VK
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/5.1.00/04.0060
Žadatel:Královéhradecký kraj
Zobrazit detail

Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.1 Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.1

Projekt technické pomoci umožňující administraci globálních grantů Ústeckého kraje Operačního programu pro konkurenceschopnost. Zahrnuje náklady Zprostředkujícího subjektu v oblasti personální a mzdové, poradenství a vzdělávání pracovníků. Součástí jsou i studie a analýzy potřeb vzdělávacího systému v návaznosti na realizovaný program a technické zajištění systému komunikace s příjemci prostředků grantů v kraji.
poradenství zp
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/5.1.00/04.0004
Žadatel:Ústecký kraj
Zobrazit detail

Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2 Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.2

Projekt je zpracován za účelem podpory realizace globálních grantů kraje. Aktivity jsou zaměřeny zejména na oblast publicity globáních grantů, komunikace s veřejnosti a potencionálními příjemci dotace.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/5.2.00/04.0005
Žadatel:Ústecký kraj
Zobrazit detail

Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3 Administrace globálního grantu Ústeckého kraje v opatření 5.3

Projektem je zajišťováno poradenství a poskytování informací v oblasti projektového řízení potencioálním žadatelům o dotaci a později konečným příjemcům dotace prostřednitvím poradenských center v kraji.
 
Programové období:Strukturální 2007-2013
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.1.07/5.3.00/04.0006
Žadatel:Ústecký kraj
Zobrazit detail

Administrace grantových schémat - limitované výdaje Administrace grantových schémat - limitované výdaje

V rámci projektu budou financovány aktivity pro :
1) monitoring a hodnocení grantových schémat:
* materiální zabezpeeení jednání analytických týmu pro oízení rizik grantových schémat SROP a akcí grantových schémat SROP (obeerstvení, papíry, tonery atd.),
* materiální vybavení pro archivaci (psací potoeby, pooadaee, archivní boxy, desky, velkokapacitní dirovaeka, velkokapacitní sešívaeka, termovazae, oezaeka atd.)
* odborné externí poradenství (právní a jiné služby)
2) zajištiní kontrol a kontrolní einnosti v rámci grantových schémat:
* nákup náhradní sady cartridgí do poenosné tiskárny
* nákup dalších pomucek pro kontrolní einnost (razítka, svítilny, pásmo,...)
* zajištiní kontrol a administrace grantových schémat - prostoednictvím poíspivkové organizace kraje - Centrum evropského projektování
3) oízení a implementaci grantových schémat SROP
* osobní výdaje na administrátory grantových schémat (mzdy + zákonné odvody)
* inzerce výzev
* poplatky za vedení zvláštního úetu
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/4759
Žadatel:Královéhradecký kraj
Zobrazit detail

Administrace grantových schémat - nelimitované výdaje Administrace grantových schémat - nelimitované výdaje

V rámci projektu budou financovány aktivity pro :
1) monitoring a hodnocení grantových schémat:
* nákup multifunkení kopírky (scaner + tiskárna + kopírka)
2) zajištiní kontrol a kontrolní einnosti v rámci grantových schémat:
* nákup notebooku pro kontroly
* nákup poenosné tiskárny pro kontroly
* nákup USB disku
3) zajištiní informovanosti a publicity o grantových schématech SROP. Jde poedevším o realizaci KAP v rámci grantových schémat:
* inzerce v médiích - informace o úspišných projektech
4) oízení a implementaci grantových schémat SROP
* matriální zabezpeeení semináou a workshopu - nákup barevné laserové tiskárny
5) zajištění informačního semináře pro příjemce v rámci GS SROP (nákup občerstvení)
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/4760
Žadatel:Královéhradecký kraj
Zobrazit detail

Administrace grantových schémat Olomouckého kraje Administrace grantových schémat Olomouckého kraje

Projekt zabezpečuje výdaje na administraci grantových schémat Olomouckého kraje, které vznikly a vznikají v souvislosti s přípravou a realizací grantových schémat. Konkrétně jsou v rámci tohoto projektu řešeny náklady na hodnocení žádostí o akci přijatých v rámci 1., 2. a 3. výzvy k předkládání žádostí.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/5721
Žadatel:Olomoucký kraj
Zobrazit detail

Administrace grantových schémat SROP v Plzeňském kraji - limitované výdaje Administrace grantových schémat SROP v Plzeňském kraji - limitované výdaje

Projekt obsahuje aktivity spojené s potřebou zajištení efektivní administrace a řízení GS Plzeňského kraje připravovaných od roku 2004. Jedná se finanční krytí personálního zajištění administrace a řízení projektů 6 grantových schémat v Plzeňském kraji během období září 2004 až červen 2008.
Projekt řeší potřebu zajištení efektivní administrace a řízení GS Plzeňského kraje realizovaných od roku 2005.
 
Programové období:Strukturální 2004-2006
Program: Společný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.04.1.05/5.1.00.9/5887
Žadatel:Plzeňský kraj
Zobrazit detail

<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >  >>   celkový počet záznamů: 86 122

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz