Projekty EU

Vyhledávání

 
Zrušit
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Rozvoj přírodního a kulturního potenciálu přeshraničního údolí řeky Olše - 1. etapa Rozvoj přírodního a kulturního potenciálu přeshraničního údolí řeky Olše - 1. etapa

Cílem projektu je přispět k řešení společných problémů Těšínského Slezska zvýšením nabídky návštěvníkům prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů v česko-polském přeshraničním údolí řeky Olzy. Jedná se o obnovu studánky v areálu Městského lesa v Jablunkově a rekonstrukci grillu partnera v kulturním areálu v Istebné.Mapa a letáky s vyznačením zajímavých turistických cílů a atraktivní místa pro turisty přispějí k podpoře turismu po obou stranách hranice.

 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000627
Žadatel:Gmina Istebna
Zobrazit detail

Rozvoj technologického vybavení SORTING Solutions Rozvoj technologického vybavení SORTING Solutions

Předmětem projektu je zvýšení výrobních kapacit firmy nákupem nové špičkové výrobní technologie. Pořizovaná technologie je nezbytná pro efektivní výrobu našich produktů a pro omezení stávajících kooperací z důvodu absence potřebného zařízení. Technologie bude umístěná v prostorách, které jsou v majetku firmy. V rámci projektu budou vytvořena min. 2 nová specializovaná pracovní místa.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo projektu:CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006013
Žadatel:SORTING Solutions s.r.o.
Zobrazit detail

Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku

Projekt chce zajistit poskytování dvou sociálních služeb - Odborné sociální poradenství a Sociálně aktivizační službu pro rodinu. Tyto služby budou v regionu MAS Moravská cesta řešit dluhovou problematiku a podporovat rozvoj rodin. Vše povede k začlenění do společnosti, vyšší zaměstnanosti a finanční gramotnosti. Služby budou poskytovány ambulantně i v přirozeném prostředí klienta.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006954
Žadatel:Charita Šternberk
Zobrazit detail

Strzegomsko-Hořická setkání Strzegomsko-Hořická setkání

Cílem projektu je posílení a prohloubení integrace a trvalé spolupráce mezi komunitami Polska a ČR, rozšíření obzorů a znalosti sousedských zemí, a také lepší porozumění kulturních rozdílů a podobenství jednotlivých zemí, výměna zkušeností v rozsahu formování tolerančních a otevřených postojů formou společných setkání a pořádaní rekreačních, sportovních a vzdělávacích aktivit pro integraci institucí v příhraniční oblasti.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000734
Žadatel:Gmina Strzegom
Zobrazit detail

ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v onkogynekologii ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v onkogynekologii

Projekt předkládaný Ústavem péči o matku a dítě (ÚPMD), jako příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví a jako onkogynekologického centra poskytující vysoce specializovanou péči je zaměřen modernizace přístrojového vybavení.

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytované péče v onkogynekologickém centru, které bude dosaženo pořízením moderního přístrojového vybavení dle standardu vybavenosti stanoveného pro specializovaná centra věstníkem MZ (částka 14+17/2015).
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0003056
Žadatel:Ústav pro péči o matku a dítě
Zobrazit detail

Vědomostní rozvíjení Vědomostní rozvíjení

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005724
Žadatel:Mateřská škola Hodonín, Jánošíkova 3513/11, příspěvková organizace
Zobrazit detail

Vzdělávání zaměstnanců firmy ČSAD STTRANS a.s. Vzdělávání zaměstnanců firmy ČSAD STTRANS a.s.

Projekt reaguje na identifikované vzdělávací potřeby zaměstnanců žadatele a partnera zajištěním potřebných kurzů a školení, jejichž cílem je zvýšit odbornost jednotlivých pracovníků. Toho bude dosaženo získáním či prohloubením znalostí a dovedností, které jsou v souladu s vykonávanou pozicí.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004525
Žadatel:ČSAD STTRANS a.s.
Zobrazit detail

Vzdělávání zaměstnanců firmy Lapp Insulators Alumina s.r.o. Vzdělávání zaměstnanců firmy Lapp Insulators Alumina s.r.o.

Projekt reaguje na identifikované vzdělávací potřeby zaměstnanců žadatele zajištěním potřebných kurzů a školení, jejichž cílem je zvýšit odbornost jednotlivých pracovníků. Toho bude dosaženo získáním či prohloubením znalostí a dovedností, které jsou v souladu s vykonávanou pozicí.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004512
Žadatel:Lapp Insulators Alumina s.r.o.
Zobrazit detail

Vzdělávání zaměstnanců firmy Proceram Vzdělávání zaměstnanců firmy Proceram

Projekt reaguje na identifikované vzdělávací potřeby zaměstnanců žadatele a partnera zajištěním potřebných kurzů a školení, jejichž cílem je zvýšit odbornost jednotlivých pracovníků. Toho bude dosaženo získáním či prohloubením znalostí a dovedností, které jsou v souladu s vykonávanou pozicí.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005177
Žadatel:ProCeram a.s.
Zobrazit detail

Vzdělávání zaměstnanců firmy SMI-ČR GROUP s.r.o. Vzdělávání zaměstnanců firmy SMI-ČR GROUP s.r.o.

Projekt reaguje na identifikované vzdělávací potřeby zaměstnanců žadatele zajištěním potřebných kurzů a školení, jejichž cílem je zvýšit odbornost jednotlivých pracovníků. Toho bude dosaženo získáním či prohloubením znalostí a dovedností, které jsou v souladu s vykonávanou pozicí.
 
Programové období:Strukturální 2014-2020
Program: Operační program Zaměstnanost
Číslo projektu:CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005069
Žadatel:SMI-ČR group s.r.o.
Zobrazit detail

<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>   celkový počet záznamů: 102 326

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz