Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Administrativní instituce

Do databáze IRIS byly zařazeny vybrané typy administrativních institucí, u kterých předpokládáme, že mohou být užitečné pro podnikatele, investora, resp. řadového občana. V databázi uživatel najde především kontaktní informace, dále pak vybrané popisné údaje.

Jakékoli připomínky k obsahu profilů uvítáme na adrese risy@mmr.cz.