Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti EU

Poslední update: 5.6.2024

celkový počet záznamů: 207

Název výzvy:

Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny - výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_018

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

16.8.2023

Zahájení příjmu žádostí:

6.9.2023

Ukončení příjmu žádostí:

13.12.2024

Celková alokace:

500 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.04.01.02.02.01 - Obnovitelné zdroje energie

Oprávnění žadatelé:

MSP velké podniky

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu - výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_019

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

16.8.2023

Zahájení příjmu žádostí:

6.9.2023

Ukončení příjmu žádostí:

13.12.2024

Celková alokace:

1 000 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.04.01.02.02.01 - Obnovitelné zdroje energie

Oprávnění žadatelé:

MSP velké podniky

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Technická pomoc - výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_022

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

31.3.2023

Zahájení příjmu žádostí:

31.3.2023

Ukončení příjmu žádostí:

1.12.2029

Celková alokace:

3 120 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.07.01.20.90.01 - Technická pomoc

Oprávnění žadatelé:

Řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu a zprostředkující subjekt Agentura pro podnikání a inovace.

Místo realizace:

Hlavní město Praha

Více informací:

Název výzvy:

Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_026

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

1.7.2023

Zahájení příjmu žádostí:

1.7.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2024

Celková alokace:

1 000 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.02.01.01.03.01 - Technologie pro MAS (CLLD)

Oprávnění žadatelé:

Podnikající FO nebo PO

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_029

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

14.9.2023

Zahájení příjmu žádostí:

2.10.2023

Ukončení příjmu žádostí:

28.6.2024

Celková alokace:

1 200 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.05.01.02.05.01 - Úspory vody

Oprávnění žadatelé:

Podnikatelské subjekty.

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Energetická infrastruktura - Úspory v LDS - výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_033

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

10.1.2024

Zahájení příjmu žádostí:

2.4.2024

Ukončení příjmu žádostí:

30.12.2024

Celková alokace:

500 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.04.01.02.03.01 - Energetická infrastruktura

Oprávnění žadatelé:

MSP, VP

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Energetická infrastruktura - OZE v LDS - výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_032

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

10.1.2024

Zahájení příjmu žádostí:

2.4.2024

Ukončení příjmu žádostí:

30.12.2024

Celková alokace:

500 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.04.01.02.03.01 - Energetická infrastruktura

Oprávnění žadatelé:

MSP, VP

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Proof of Concept - Výzva II - aktivita a)

Číslo výzvy:

01_23_035

Druh vyzvy:

Kolova

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

22.4.2024

Zahájení příjmu žádostí:

24.4.2024

Ukončení příjmu žádostí:

10.9.2024

Celková alokace:

125 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.01.08 - Proof of concept

Oprávnění žadatelé:

Malé a střední podniky, malé společnosti se střední tržní kapitalizací a výzkumné organizace.

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Proof of Concept - Výzva II - aktivita b)

Číslo výzvy:

01_23_036

Druh vyzvy:

Kolova

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

22.4.2024

Zahájení příjmu žádostí:

24.4.2024

Ukončení příjmu žádostí:

10.9.2024

Celková alokace:

125 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.01.08 - Proof of concept

Oprávnění žadatelé:

Malé a střední podniky, malé společnosti se střední tržní kapitalizací a výzkumné organizace.

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Vysokorychlostní internet - Zajištění odborných a technických kapacit v BCO ČR – výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_037

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

24.11.2023

Zahájení příjmu žádostí:

24.11.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2025

Celková alokace:

80 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.03.01.01.05.01 - Vysokorychlostní internet

Oprávnění žadatelé:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Broadband Competence Office ČR

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

celkový počet záznamů: 207