Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti EU

Poslední update: 23.11.2023

celkový počet záznamů: 202

Název výzvy:

Inovační vouchery - Ochrana práv průmyslového vlastnictví - výzva I.

Číslo výzvy:

01_22_004

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

1.9.2022

Zahájení příjmu žádostí:

1.9.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2023

Celková alokace:

50 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.01.05 - Inovační vouchery

Oprávnění žadatelé:

MSP; organizace pro výzkum a šíření znalostí

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Energetická infrastruktura - Smart Grids - AMM - výzva I.

Číslo výzvy:

01_22_008

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

31.3.2023

Zahájení příjmu žádostí:

2.5.2023

Ukončení příjmu žádostí:

25.1.2024

Celková alokace:

4 100 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.04.01.02.03.01 - Energetická infrastruktura

Oprávnění žadatelé:

velké podniky

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Inovační vouchery - výzva II.

Číslo výzvy:

01_23_009

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

1.2.2023

Zahájení příjmu žádostí:

1.2.2023

Ukončení příjmu žádostí:

1.2.2024

Celková alokace:

150 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.01.05 - Inovační vouchery

Oprávnění žadatelé:

MSP

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny - výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_018

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

16.8.2023

Zahájení příjmu žádostí:

6.9.2023

Ukončení příjmu žádostí:

13.12.2024

Celková alokace:

500 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.04.01.02.02.01 - Obnovitelné zdroje energie

Oprávnění žadatelé:

MSP velké podniky

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Obnovitelné zdroje energie - vtláčení biometanu - výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_019

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

16.8.2023

Zahájení příjmu žádostí:

6.9.2023

Ukončení příjmu žádostí:

13.12.2024

Celková alokace:

1 000 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.04.01.02.02.01 - Obnovitelné zdroje energie

Oprávnění žadatelé:

MSP velké podniky

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Spolupráce škol a firem - výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_021

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

5.5.2023

Zahájení příjmu žádostí:

17.5.2023

Ukončení příjmu žádostí:

29.12.2023

Celková alokace:

300 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.02.01.01.03.07 - Spolupráce škol a firem

Oprávnění žadatelé:

MSP

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Technická pomoc - výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_022

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

31.3.2023

Zahájení příjmu žádostí:

31.3.2023

Ukončení příjmu žádostí:

1.12.2029

Celková alokace:

3 120 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.07.01.20.90.01 - Technická pomoc

Oprávnění žadatelé:

Řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu a zprostředkující subjekt Agentura pro podnikání a inovace.

Místo realizace:

Hlavní město Praha

Více informací:

Název výzvy:

Digitální podnik - virtuální podnik - výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_023

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

2.5.2023

Zahájení příjmu žádostí:

3.7.2023

Ukončení příjmu žádostí:

29.3.2024

Celková alokace:

500 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.02.01 - Digitální podnik

Oprávnění žadatelé:

Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_026

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

1.7.2023

Zahájení příjmu žádostí:

1.7.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2024

Celková alokace:

1 000 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.02.01.01.03.01 - Technologie pro MAS (CLLD)

Oprávnění žadatelé:

Podnikající FO nebo PO

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Aplikace – speciální výzva

Číslo výzvy:

01_23_027

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

15.8.2023

Zahájení příjmu žádostí:

30.8.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.1.2024

Celková alokace:

250 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.01.01 - Aplikace

Oprávnění žadatelé:

MSP, velké podniky, kterým byla v rámci projektu v OP PIK schválena navazující fáze v OP TAK

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

celkový počet záznamů: 202