Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti EU

Poslední update: 5.2.2024

celkový počet záznamů: 7

Název výzvy:

16. výzva IROP - KNIHOVNY (ITI) – SC 4.4 (MRR, PR)

Číslo výzvy:

06_22_016

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

19.9.2022

Zahájení příjmu žádostí:

19.9.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

1 029 515 950

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.06 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

Oprávnění žadatelé:

obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

50. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (ITI)

Číslo výzvy:

06_22_050

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

6.12.2022

Zahájení příjmu žádostí:

6.12.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

1 337 386 328

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.06 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

Oprávnění žadatelé:

kraje a jimi zřizované a zakládané organizace, OSS, PO OSS, obce a jimi zřizované a zakládané organizace

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

51. výzva IROP - Památky - SC 4.4 (MRR)

Číslo výzvy:

06_22_051

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

13.6.2023

Zahájení příjmu žádostí:

13.12.2023

Ukončení příjmu žádostí:

3.6.2024

Celková alokace:

1 437 063 730

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.06 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

Oprávnění žadatelé:

vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření

Místo realizace:

Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

52. výzva IROP - Památky - SC 4.4 (PR)

Číslo výzvy:

06_22_052

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

14.6.2023

Zahájení příjmu žádostí:

13.12.2023

Ukončení příjmu žádostí:

3.6.2024

Celková alokace:

1 030 016 000

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.06 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

Oprávnění žadatelé:

vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Více informací:

Název výzvy:

62. výzva IROP - Památky - SC 4.4 (ITI)

Číslo výzvy:

06_22_062

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

7.7.2023

Zahájení příjmu žádostí:

7.7.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

2 483 706 566

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.06 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

Oprávnění žadatelé:

vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

90. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 4.4 (ITI)

Číslo výzvy:

06_23_090

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

15.8.2023

Zahájení příjmu žádostí:

15.8.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

597 299 027

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.06 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

Oprávnění žadatelé:

Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podniky

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu udržitelného cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj pohraničí / Cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza

Číslo výzvy:

11_23_004

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

12.1.2023

Zahájení příjmu žádostí:

12.1.2023

Ukončení příjmu žádostí:

28.2.2024

Celková alokace:

43 750 000

Operační program:

11 Program Interreg Česko - Polsko

Specifické cíle:

11.02.01.04.06 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

Oprávnění žadatelé:

- orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, - organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, - nestátní neziskové organizace, - evropské seskupení pro územní spolupráci, - církve a náboženské spolky, - asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu, - vzdělávací instituce včetně vysokých škol.E16

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

celkový počet záznamů: 7