Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti EU

Poslední update: 5.7.2024

celkový počet záznamů: 6

Název výzvy:

16. výzva IROP - KNIHOVNY (ITI) – SC 4.4 (MRR, PR)

Číslo výzvy:

06_22_016

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

19.9.2022

Zahájení příjmu žádostí:

19.9.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

1 029 515 950

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.06 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

Oprávnění žadatelé:

obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

50. výzva IROP - Muzea - SC 4.4 (ITI)

Číslo výzvy:

06_22_050

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

6.12.2022

Zahájení příjmu žádostí:

6.12.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

1 337 386 328

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.06 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

Oprávnění žadatelé:

kraje a jimi zřizované a zakládané organizace, OSS, PO OSS, obce a jimi zřizované a zakládané organizace

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

62. výzva IROP - Památky - SC 4.4 (ITI)

Číslo výzvy:

06_22_062

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

7.7.2023

Zahájení příjmu žádostí:

7.7.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

2 483 706 566

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.06 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

Oprávnění žadatelé:

vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

81. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 4.4 (MRR)

Číslo výzvy:

06_23_081

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

9.4.2024

Zahájení příjmu žádostí:

9.4.2024

Ukončení příjmu žádostí:

10.9.2024

Celková alokace:

934 766 630

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.06 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

Oprávnění žadatelé:

Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podniky

Místo realizace:

Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

82. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 4.4 (PR)

Číslo výzvy:

06_23_082

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

10.4.2024

Zahájení příjmu žádostí:

10.4.2024

Ukončení příjmu žádostí:

10.9.2024

Celková alokace:

655 731 420

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.06 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

Oprávnění žadatelé:

Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podniky

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Více informací:

Název výzvy:

90. výzva IROP - Cestovní ruch - SC 4.4 (ITI)

Číslo výzvy:

06_23_090

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

15.8.2023

Zahájení příjmu žádostí:

15.8.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

597 299 027

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.06 - Kultura a udržitelný cestovní ruch

Oprávnění žadatelé:

Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podniky

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

celkový počet záznamů: 6