Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti EU

Poslední update: 5.7.2024

celkový počet záznamů: 22

Název výzvy:

39. výzva IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (ITI)

Číslo výzvy:

06_22_039

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

12.12.2022

Zahájení příjmu žádostí:

12.12.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

4 174 847 599

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.06.01.02.08 - Udržitelná městská mobilita

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

36. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (PR)

Číslo výzvy:

06_22_036

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

11.10.2022

Zahájení příjmu žádostí:

11.10.2022

Ukončení příjmu žádostí:

30.9.2024

Celková alokace:

1 646 059 800

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.06.01.02.08 - Udržitelná městská mobilita

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Více informací:

Název výzvy:

53. výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (ITI)

Číslo výzvy:

06_22_053

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

14.11.2022

Zahájení příjmu žádostí:

14.11.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

1 265 127 580

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.06.01.02.08 - Udržitelná městská mobilita

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

66. výzva IROP - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - SC 6.1 (ITI)

Číslo výzvy:

06_22_066

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

8.12.2022

Zahájení příjmu žádostí:

8.12.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

2 255 804 504

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.06.01.02.08 - Udržitelná městská mobilita

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

67. výzva IROP - Telematika pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (ITI)

Číslo výzvy:

06_22_067

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

19.12.2022

Zahájení příjmu žádostí:

19.12.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

970 411 448

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.06.01.02.08 - Udržitelná městská mobilita

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

68. výzva IROP - Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (MRR)

Číslo výzvy:

06_22_068

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

3.5.2023

Zahájení příjmu žádostí:

3.5.2023

Ukončení příjmu žádostí:

20.12.2024

Celková alokace:

1 030 278 840

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.06.01.02.08 - Udržitelná městská mobilita

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Místo realizace:

Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

74. výzva IROP - Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (ITI)

Číslo výzvy:

06_23_074

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

15.6.2023

Zahájení příjmu žádostí:

15.6.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

2 181 662 767

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.06.01.02.08 - Udržitelná městská mobilita

Oprávnění žadatelé:

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

106. výzva IROP - Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (MRR)

Číslo výzvy:

06_23_106

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

6.2.2024

Zahájení příjmu žádostí:

6.2.2024

Ukončení příjmu žádostí:

31.1.2025

Celková alokace:

1 541 504 880

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.06.01.02.08 - Udržitelná městská mobilita

Oprávnění žadatelé:

Dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Místo realizace:

Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

107. výzva IROP - Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (PR)

Číslo výzvy:

06_23_107

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

7.2.2024

Zahájení příjmu žádostí:

7.2.2024

Ukončení příjmu žádostí:

31.1.2025

Celková alokace:

1 389 354 736

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.06.01.02.08 - Udržitelná městská mobilita

Oprávnění žadatelé:

Dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Více informací:

Název výzvy:

108. výzva IROP - Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu - SC 6.1 (ITI)

Číslo výzvy:

06_23_108

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

4.3.2024

Zahájení příjmu žádostí:

4.3.2024

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

549 421 760

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.06.01.02.08 - Udržitelná městská mobilita

Oprávnění žadatelé:

Dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

celkový počet záznamů: 22