Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti EU

Poslední update: 5.7.2024

celkový počet záznamů: 13

Název výzvy:

Modernizace Úřadu práce

Číslo výzvy:

03_22_016

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

19.8.2022

Zahájení příjmu žádostí:

19.8.2022

Ukončení příjmu žádostí:

18.2.2028

Celková alokace:

378 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.01.03.04.02 - Modernizace institucí trhu práce

Oprávnění žadatelé:

Úřad práce České republiky (ÚP ČR) je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce ČR byl zřízen dnem 1. 4. 2011, zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem.

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Rozvoj institucí a služeb trhu práce

Číslo výzvy:

03_22_002

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

15.6.2022

Zahájení příjmu žádostí:

15.6.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

402 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.01.03.04.02 - Modernizace institucí trhu práce

Oprávnění žadatelé:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Číslo výzvy:

03_22_025

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

27.9.2022

Zahájení příjmu žádostí:

27.9.2022

Ukončení příjmu žádostí:

3.3.2028

Celková alokace:

200 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.01.03.04.02 - Modernizace institucí trhu práce

Oprávnění žadatelé:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Národní pedagogický institut České republiky

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

10. výzva IROP - eGovernment a kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (VRR)

Číslo výzvy:

06_22_010

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

17.10.2022

Zahájení příjmu žádostí:

17.10.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.8.2024

Celková alokace:

612 500 000

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.01.01.01.02 - Využívání přínosů digitalizace

Oprávnění žadatelé:

"hlavní město Praha; městské části hl. m. Prahy; organizace zřizované nebo zakládané hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy "

Místo realizace:

Hlavní město Praha

Více informací:

Název výzvy:

29. výzva IROP - eGovernment a Kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (ITI)

Číslo výzvy:

06_22_029

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

10.11.2022

Zahájení příjmu žádostí:

10.11.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

150 987 947

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.01.01.01.02 - Využívání přínosů digitalizace

Oprávnění žadatelé:

"organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi; státní podniky; NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů; subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů"

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

45. výzva IROP - Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy - SC 1.1 (MRR)

Číslo výzvy:

06_22_045

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

14.5.2024

Zahájení příjmu žádostí:

14.5.2024

Ukončení příjmu žádostí:

30.4.2025

Celková alokace:

673 534 390

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.01.01.01.02 - Využívání přínosů digitalizace

Oprávnění žadatelé:

"organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi; státní podniky"

Místo realizace:

Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

46. výzva IROP - Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy - SC 1.1 (PR)

Číslo výzvy:

06_22_046

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

14.5.2024

Zahájení příjmu žádostí:

14.5.2024

Ukončení příjmu žádostí:

30.4.2025

Celková alokace:

2 003 629 520

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.01.01.01.02 - Využívání přínosů digitalizace

Oprávnění žadatelé:

"organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi; státní podniky"

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Více informací:

Název výzvy:

47. výzva IROP - Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy - SC 1.1 (ČR)

Číslo výzvy:

06_22_047

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

14.5.2024

Zahájení příjmu žádostí:

14.5.2024

Ukončení příjmu žádostí:

30.4.2025

Celková alokace:

1 672 959 654

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.01.01.01.02 - Využívání přínosů digitalizace

Oprávnění žadatelé:

"organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; státní podniky; NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů; kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi"

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

75. výzva IROP - Standardizace územních plánů - SC 1.1 (MRR)

Číslo výzvy:

06_23_075

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

28.2.2023

Zahájení příjmu žádostí:

28.2.2023

Ukončení příjmu žádostí:

19.12.2025

Celková alokace:

117 647 059

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.01.01.01.02 - Využívání přínosů digitalizace

Oprávnění žadatelé:

"Kraje; obce"

Místo realizace:

Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

76. výzva IROP - Standardizace územních plánů - SC 1.1 (PR)

Číslo výzvy:

06_23_076

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

28.2.2023

Zahájení příjmu žádostí:

28.2.2023

Ukončení příjmu žádostí:

19.12.2025

Celková alokace:

714 285 714

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.01.01.01.02 - Využívání přínosů digitalizace

Oprávnění žadatelé:

"Kraje; obce"

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Více informací:

celkový počet záznamů: 13