Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti EU

Poslední update: 5.4.2024

celkový počet záznamů: 48

Název výzvy:

MSCA – Fellowships - CZ

Číslo výzvy:

02_22_010

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

2.8.2022

Zahájení příjmu žádostí:

1.3.2024

Ukončení příjmu žádostí:

31.8.2026

Celková alokace:

1 300 000 000

Operační program:

02 Operační program Jan Amos Komenský

Specifické cíle:

02.01.01.01.01 - Posílení výzkumu a inovací

Oprávnění žadatelé:

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

MSCA COFUND CZ

Číslo výzvy:

02_22_011

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

31.10.2023

Zahájení příjmu žádostí:

14.11.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.10.2024

Celková alokace:

250 000 000

Operační program:

02 Operační program Jan Amos Komenský

Specifické cíle:

02.01.01.01.01 - Posílení výzkumu a inovací

Oprávnění žadatelé:

Výzkumné organizace; ostatní právnické osoby

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Open science I

Číslo výzvy:

02_23_014

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

3.2.2023

Zahájení příjmu žádostí:

3.2.2023

Ukončení příjmu žádostí:

28.6.2024

Celková alokace:

1 300 000 000

Operační program:

02 Operační program Jan Amos Komenský

Specifické cíle:

02.01.01.01.01 - Posílení výzkumu a inovací

Oprávnění žadatelé:

Výzkumná organizace

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Mezisektorová spolupráce pro ITI

Číslo výzvy:

02_23_021

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

29.6.2023

Zahájení příjmu žádostí:

31.7.2023

Ukončení příjmu žádostí:

28.2.2025

Celková alokace:

2 521 633 333

Operační program:

02 Operační program Jan Amos Komenský

Specifické cíle:

02.01.01.01.01 - Posílení výzkumu a inovací

Oprávnění žadatelé:

Výzkumné organizace

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Číslo výzvy:

02_23_023

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

30.8.2023

Zahájení příjmu žádostí:

14.9.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.5.2024

Celková alokace:

12 000 000 000

Operační program:

02 Operační program Jan Amos Komenský

Specifické cíle:

02.02.01.04.02 - Infrastruktura vzdělávání a odborné přípravy

Oprávnění žadatelé:

"Veřejné vysoké školy; Státní vysoké školy; Soukromé vysoké školy (obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným aj.)."

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

ERDF výzva pro VŠ studenti se SP

Číslo výzvy:

02_23_024

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

31.8.2023

Zahájení příjmu žádostí:

14.9.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.5.2024

Celková alokace:

1 000 000 000

Operační program:

02 Operační program Jan Amos Komenský

Specifické cíle:

02.02.01.04.02 - Infrastruktura vzdělávání a odborné přípravy

Oprávnění žadatelé:

Veřejné vysoké školy; Státní vysoké školy; Soukromé vysoké školy (obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným aj.).

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Číslo výzvy:

02_23_025

Druh vyzvy:

Kolova

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

31.8.2023

Zahájení příjmu žádostí:

31.8.2023

Ukončení příjmu žádostí:

11.4.2024

Celková alokace:

2 000 000 000

Operační program:

02 Operační program Jan Amos Komenský

Specifické cíle:

02.01.01.01.01 - Posílení výzkumu a inovací

Oprávnění žadatelé:

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01).

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Teaming CZ II

Číslo výzvy:

02_23_029

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Dvoukolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

2.9.2024

Zahájení příjmu žádostí:

2.9.2024

Ukončení příjmu žádostí:

31.1.2025

Celková alokace:

1 500 000 000

Operační program:

02 Operační program Jan Amos Komenský

Specifické cíle:

02.01.01.01.01 - Posílení výzkumu a inovací

Oprávnění žadatelé:

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01). Pouze subjekty, které uspěly v prvním kole relevantní výzvy Teaming for Excellence programu Horizont Evropa (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01).

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_029

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

14.9.2023

Zahájení příjmu žádostí:

2.10.2023

Ukončení příjmu žádostí:

28.6.2024

Celková alokace:

1 200 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.05.01.02.05.01 - Úspory vody

Oprávnění žadatelé:

Podnikatelské subjekty.

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Energetická infrastruktura - OZE v LDS - výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_032

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

10.1.2024

Zahájení příjmu žádostí:

2.4.2024

Ukončení příjmu žádostí:

30.12.2024

Celková alokace:

500 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.04.01.02.03.01 - Energetická infrastruktura

Oprávnění žadatelé:

MSP, VP

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

celkový počet záznamů: 48