Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti EU

Poslední update: 5.4.2024

celkový počet záznamů: 48

Název výzvy:

Diverzitní a flexibilní pracovní kultura (1)

Číslo výzvy:

03_22_012

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

4.8.2022

Zahájení příjmu žádostí:

4.8.2022

Ukončení příjmu žádostí:

1.8.2024

Celková alokace:

310 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.01.03.04.03 - Genderově vyvážená účast na trhu práce

Oprávnění žadatelé:

obchodní korporace OSVČ státní podnik nestátní neziskové organizace profesní a podnikatelská sdružení poradenské a vzdělávací instituce školy a školská zařízení vysoké školy veřejné výzkumné instituce kraje, obce a jimi zřizované organizace dobrovolné svazky obcí sociální partneři organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost na základě zvláštního zákona

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na národní úrovni

Číslo výzvy:

03_22_015

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

16.8.2022

Zahájení příjmu žádostí:

17.8.2022

Ukončení příjmu žádostí:

26.11.2027

Celková alokace:

8 755 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.01.03.04.01 - Přístup k zaměstnání a aktivační opatření pro všechny

Oprávnění žadatelé:

ÚP ČR

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Modernizace Úřadu práce

Číslo výzvy:

03_22_016

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

19.8.2022

Zahájení příjmu žádostí:

19.8.2022

Ukončení příjmu žádostí:

18.2.2028

Celková alokace:

378 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.01.03.04.02 - Modernizace institucí trhu práce

Oprávnění žadatelé:

Úřad práce České republiky (ÚP ČR) je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce ČR byl zřízen dnem 1. 4. 2011, zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem.

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Rozvoj institucí a služeb trhu práce

Číslo výzvy:

03_22_002

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

15.6.2022

Zahájení příjmu žádostí:

15.6.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

402 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.01.03.04.02 - Modernizace institucí trhu práce

Oprávnění žadatelé:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce.

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Realizace nástrojů politiky zaměstnanosti na regionální úrovni

Číslo výzvy:

03_22_023

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

15.9.2022

Zahájení příjmu žádostí:

15.9.2022

Ukončení příjmu žádostí:

2.2.2028

Celková alokace:

400 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.01.03.04.01 - Přístup k zaměstnání a aktivační opatření pro všechny

Oprávnění žadatelé:

ÚP ČR

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Číslo výzvy:

03_22_025

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

27.9.2022

Zahájení příjmu žádostí:

27.9.2022

Ukončení příjmu žádostí:

3.3.2028

Celková alokace:

200 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.01.03.04.02 - Modernizace institucí trhu práce

Oprávnění žadatelé:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Národní pedagogický institut České republiky

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Záruky pro mladé

Číslo výzvy:

03_22_028

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

4.10.2022

Zahájení příjmu žádostí:

4.10.2022

Ukončení příjmu žádostí:

28.3.2028

Celková alokace:

1 200 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.01.03.04.01 - Přístup k zaměstnání a aktivační opatření pro všechny

Oprávnění žadatelé:

ÚP ČR

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Akční plánování v území - MAP

Číslo výzvy:

02_23_017

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

19.6.2023

Zahájení příjmu žádostí:

10.7.2023

Ukončení příjmu žádostí:

30.9.2024

Celková alokace:

1 700 000 000

Operační program:

02 Operační program Jan Amos Komenský

Specifické cíle:

02.02.03.04.05 - Zlepšování systému vzdělávání a odborné přípravy

02.02.03.04.06 - Kvalitní a inkluzivní systémy vzdělávání a odborné přípravy

02.02.03.04.10 - Integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

Oprávnění žadatelé:

soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost a/nebo jsou uvedeny v databázi Místních akčních skupin s právní formou spolek, ústav nebo obecně prospěšná společnost; obce; dobrovolné svazky obcí; zájmová sdružení právnických osob nebo spolky založené za účelem prosazování zájmů obcí; městské části hlavního města Prahy.

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Akční plánování v území - IDZ

Číslo výzvy:

02_23_018

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

22.6.2023

Zahájení příjmu žádostí:

11.7.2023

Ukončení příjmu žádostí:

30.6.2025

Celková alokace:

2 300 000 000

Operační program:

02 Operační program Jan Amos Komenský

Specifické cíle:

02.02.03.04.05 - Zlepšování systému vzdělávání a odborné přípravy

02.02.03.04.06 - Kvalitní a inkluzivní systémy vzdělávání a odborné přípravy

02.02.03.04.10 - Integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

Oprávnění žadatelé:

Kraje, organizační složky státu

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

ESF+ výzva pro VŠ

Číslo výzvy:

02_23_022

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

30.8.2023

Zahájení příjmu žádostí:

14.9.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.5.2024

Celková alokace:

2 500 000 000

Operační program:

02 Operační program Jan Amos Komenský

Specifické cíle:

02.02.03.04.05 - Zlepšování systému vzdělávání a odborné přípravy

02.02.03.04.06 - Kvalitní a inkluzivní systémy vzdělávání a odborné přípravy

Oprávnění žadatelé:

Veřejné vysoké školy; Státní vysoké školy; Soukromé vysoké školy (obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným aj.).

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

celkový počet záznamů: 48