Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti EU

Poslední update: 5.4.2024

celkový počet záznamů: 48

Název výzvy:

Systémová opatření v oblasti romské integrace

Číslo výzvy:

03_23_053

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

7.12.2022

Zahájení příjmu žádostí:

7.12.2022

Ukončení příjmu žádostí:

28.6.2024

Celková alokace:

51 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.02.03.04.10 - Integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

Oprávnění žadatelé:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Budování kapacit a profesionalizace romských a proromských NNO (2)

Číslo výzvy:

03_24_073

Druh vyzvy:

Kolova

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

22.1.2024

Zahájení příjmu žádostí:

22.1.2024

Ukončení příjmu žádostí:

22.4.2024

Celková alokace:

80 000 000

Operační program:

03 Operační program Zaměstnanost plus

Specifické cíle:

03.02.03.04.10 - Integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové

Oprávnění žadatelé:

nestátní neziskové organizace - romské a proromské NNO, případně střešní romské NNO

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

20. výzva IROP - Mateřské školy - SC 4.1 (ITI)

Číslo výzvy:

06_22_020

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

29.9.2022

Zahájení příjmu žádostí:

29.9.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

2 041 583 440

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.02 - Infrastruktura vzdělávání a odborné přípravy

Oprávnění žadatelé:

školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

37. výzva IROP - Základní školy - SC 4.1 (ITI)

Číslo výzvy:

06_22_037

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

15.12.2022

Zahájení příjmu žádostí:

15.12.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

3 538 289 777

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.02 - Infrastruktura vzdělávání a odborné přípravy

Oprávnění žadatelé:

školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

www

Název výzvy:

42. výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (MRR)

Číslo výzvy:

06_22_042

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

30.11.2022

Zahájení příjmu žádostí:

30.11.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

2 059 964 560

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.02 - Infrastruktura vzdělávání a odborné přípravy

Oprávnění žadatelé:

školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Místo realizace:

Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

44. výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (VRR)

Číslo výzvy:

06_22_044

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

30.11.2022

Zahájení příjmu žádostí:

30.11.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

918 750 000

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.02 - Infrastruktura vzdělávání a odborné přípravy

Oprávnění žadatelé:

školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Místo realizace:

Hlavní město Praha

Více informací:

Název výzvy:

43. výzva IROP - Střední školy - SC 4.1 (PR)

Číslo výzvy:

06_22_043

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

30.11.2022

Zahájení příjmu žádostí:

30.11.2022

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

1 395 830 000

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.02 - Infrastruktura vzdělávání a odborné přípravy

Oprávnění žadatelé:

školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj

Více informací:

Název výzvy:

94. výzva IROP - Další vzdělávání - SC 4.1 (ITI)

Číslo výzvy:

06_23_094

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

13.7.2023

Zahájení příjmu žádostí:

13.7.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2027

Celková alokace:

381 178 448

Operační program:

06 Integrovaný regionální operační program

Specifické cíle:

06.04.01.04.02 - Infrastruktura vzdělávání a odborné přípravy

Oprávnění žadatelé:

Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

celkový počet záznamů: 48