Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dotační příležitosti EU

Poslední update: 5.2.2024

celkový počet záznamů: 51

Název výzvy:

Inovační vouchery - Ochrana práv průmyslového vlastnictví - výzva I.

Číslo výzvy:

01_22_004

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

1.9.2022

Zahájení příjmu žádostí:

1.9.2022

Ukončení příjmu žádostí:

29.2.2024

Celková alokace:

50 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.01.05 - Inovační vouchery

Oprávnění žadatelé:

MSP; organizace pro výzkum a šíření znalostí

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Inovační vouchery - výzva II.

Číslo výzvy:

01_23_009

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

1.2.2023

Zahájení příjmu žádostí:

1.2.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.5.2024

Celková alokace:

150 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.01.05 - Inovační vouchery

Oprávnění žadatelé:

MSP

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Digitální podnik - virtuální podnik - výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_023

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

2.5.2023

Zahájení příjmu žádostí:

3.7.2023

Ukončení příjmu žádostí:

29.3.2024

Celková alokace:

500 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.02.01 - Digitální podnik

Oprávnění žadatelé:

Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_026

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

1.7.2023

Zahájení příjmu žádostí:

1.7.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2024

Celková alokace:

1 000 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.02.01.01.03.01 - Technologie pro MAS (CLLD)

Oprávnění žadatelé:

Podnikající FO nebo PO

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Služby infrastruktury – výzva I. aktivita b)

Číslo výzvy:

01_23_031

Druh vyzvy:

Kolova

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

8.8.2023

Zahájení příjmu žádostí:

9.8.2023

Ukončení příjmu žádostí:

29.2.2024

Celková alokace:

850 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.01.04 - Služby infrastruktury

Oprávnění žadatelé:

podnikatelské subjekty organizace pro výzkum a šíření znalostí vysoké školy municipality

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Služby infrastruktury – výzva I. aktivita a)

Číslo výzvy:

01_23_030

Druh vyzvy:

Kolova

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

8.8.2023

Zahájení příjmu žádostí:

9.8.2023

Ukončení příjmu žádostí:

29.2.2024

Celková alokace:

150 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.01.04 - Služby infrastruktury

Oprávnění žadatelé:

inovační infrastruktury

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Vysokorychlostní internet - Zajištění odborných a technických kapacit v BCO ČR – výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_037

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

24.11.2023

Zahájení příjmu žádostí:

24.11.2023

Ukončení příjmu žádostí:

31.12.2025

Celková alokace:

80 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.03.01.01.05.01 - Vysokorychlostní internet

Oprávnění žadatelé:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Broadband Competence Office ČR

Místo realizace:

Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I.

Číslo výzvy:

01_23_039

Druh vyzvy:

Kolova

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

25.10.2023

Zahájení příjmu žádostí:

22.11.2023

Ukončení příjmu žádostí:

15.2.2024

Celková alokace:

1 500 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.02.01 - Digitální podnik

Oprávnění žadatelé:

Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Služby infrastruktury - ITI - výzva I. aktivita a)

Číslo výzvy:

01_23_040

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

22.9.2023

Zahájení příjmu žádostí:

29.9.2023

Ukončení příjmu žádostí:

20.9.2024

Celková alokace:

1 500 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.01.04 - Služby infrastruktury

Oprávnění žadatelé:

inovační infrastruktury

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

Název výzvy:

Služby infrastruktury - ITI - výzva I. aktivita b)

Číslo výzvy:

01_23_041

Druh vyzvy:

Prubezna

Model hodnocení:

Jednokolove

Stav výzvy:

Otevřená

Zpřístupnění žádosti o podporu:

22.9.2023

Zahájení příjmu žádostí:

29.9.2023

Ukončení příjmu žádostí:

20.9.2024

Celková alokace:

1 500 000 000

Operační program:

01 Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Specifické cíle:

01.01.01.01.01.04 - Služby infrastruktury

Oprávnění žadatelé:

podnikatelské subjekty organizace pro výzkum a šíření znalostí vysoké školy municipality

Místo realizace:

Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

Více informací:

celkový počet záznamů: 51