Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 2

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - DT č. 2: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0 (stav k 29. 9. 2022)

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0 (nový program Infrastruktura cestovního ruchu)

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podprogram je zaměřen na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích. Cílem je podpořit rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i podpořit zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Podporovány budou i podnikatelské aktivity navazující na již vytvořenou veřejnou infrastrukturu.

Sledované indikátory:

projekty přesahující administrativní hranice krajů (počet), podpořené prvky udržitelné dopravy (počet), nově vytvořené upravované lyžařské běžecké trasy (délka), nově vytvořené prvky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (počet), nové/udržované pracovní místa (počet), nové elektrické sčítače na sledování návštěvníků v atraktivních turistických cílech a trasích regionů (počet), nové nebo modernizované navigační/informační systémy v turistických destinacích (počet), Nové navigační a informační systémy pro senzoricky postižené návštěvníky (počet), nové prvky doprovodné infrastruktury pro běžkařskou turistiku (počet), nové prvky doprovodné infrastruktury pro cykloturistiku (počet), nové prvky doprovodné infrastruktury pro pěší turistiku a ostatní formy udržitelné turistiky (počet), nová/inovovaná nástupní/odpočinková místa pro vodní turistiku (počet), inovované prostředky a zařízení pro přepravu jízdních kol/lyží (počet), nově pořízené stroje pro úpravu běžeckých tras (počet), nově pořízené / modernizované přívozy pro návštěvníky (počet), nové celoročně zpřístupněné expozice (počet), nové prvky doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky (např. vyhlídková místa, rozhledny, odpočivadla, sociální zázemí, aj.) (počet), nové prvky doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky (počet), nová/rekonstruovaná sportovně-rekreační zařízení v kempech (počet)

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu - DT č. 3: Rozvoj veřejné infrastruktury.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

jiné, kraj, obec, církev, dobrovolné sdružení obcí

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0 (stav k 29. 9. 2022)

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0 (nový program Infrastruktura cestovního ruchu)

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podprogram je zaměřen na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu, respektive podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury. V rámci této oblasti podpory bude také podporováno i zvýšeni kvality stávající veřejné infrastruktury, případně přizpůsobení stávající veřejné infrastruktury novým cílovým skupinám. oblast podpory navazuje na oblast podpory rozvoj základní a doprovodné infrastruktury. Reflektuje to skutečnost, že podnikatelské služby tvoří pouze dílčí část nabídky cestovního ruchu, která umožňuje ekonomické využití nepodnikatelské nabídky, respektive nabídky veřejného a neziskového sektoru.

Sledované indikátory:

projekty přesahující administrativní hranice krajů (počet), podpořené prvky udržitelné dopravy (počet), nově vytvořené upravované lyžařské běžecké trasy (délka), nově vytvořené prvky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (počet), nové/udržované pracovní místa (počet), nové elektrické sčítače na sledování návštěvníků v atraktivních turistických cílech a trasích regionů (počet), nové nebo modernizované navigační/informační systémy v turistických destinacích (počet), Nové navigační a informační systémy pro senzoricky postižené návštěvníky (počet), nové prvky doprovodné infrastruktury pro běžkařskou turistiku (počet), nové prvky doprovodné infrastruktury pro cykloturistiku (počet), nové prvky doprovodné infrastruktury pro pěší turistiku a ostatní formy udržitelné turistiky (počet), nová/inovovaná nástupní/odpočinková místa pro vodní turistiku (počet), inovované prostředky a zařízení pro přepravu jízdních kol/lyží (počet), nově pořízené stroje pro úpravu běžeckých tras (počet), nově pořízené / modernizované přívozy pro návštěvníky (počet), nové celoročně zpřístupněné expozice (počet), nové prvky doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky (např. vyhlídková místa, rozhledny, odpočivadla, sociální zázemí, aj.) (počet), nové prvky doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky (počet), nová/rekonstruovaná sportovně-rekreační zařízení v kempech (počet)

celkový počet záznamů: 2