Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 1

Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu – vzdělávací a sportovní infrastruktura.

Odpovědný rezort:

MŠMT

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Královéhradecký kraj - strategická průmyslová zóna Solnice - Kvasiny.

Podporované aktivity:

Investiční výdaje.

Sledované indikátory:

Kmenové učebny; počet žáků (rejstříková kapacita); počet dětí (rejstříková kapacita); třídy mateřské školy (pouze obec Kvasiny); podpoření sportovci kategorie děti a mládež podpoření organizovaní sportovci celkem; podpoření sportovci celkem.

celkový počet záznamů: 1