Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 1

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

Odpovědný rezort:

MMR

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

1000 za celý program(stav k 29. 9. 2022)

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

1490 (požadavek) za celý program

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 3 000 obyvatel

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o: (a) kulturní domy, (b) budovy se sídlem obecních úřadů, (c) multifunkční domy, (d) školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní jídelnu.

Sledované indikátory:

inženýrské sítě, plocha k poskytování veřejných služeb hrazených z obecních rozpočtů (plochy místa AP odpočinku, obecní dům, objekt kulturního charakteru a využití, objekt sportovního charakteru a využití, objekt občanské vybavenosti, objekt sloužící AP odpočinku)

celkový počet záznamů: 1