Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krajské dotační tituly

celkový počet záznamů: 11

Název dotačního programu:

Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji

Popis programu:

Věcné zaměření programu je směřováno do rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území Ústeckého kraje a to do dvou oblastí podpory: 1) Odstavné plochy pro karavanové stání tzv. "stellplatz" (pořízení servisní technologie pro karavanové stání, pro obytné automobily a obytné přívěsy, výlevka chemických WC, elektrická přípojka, vodovodní přípojka, sociální zařízení a související terénní úpravy), 2) Budování útulen, nocležen a přístřešků pro přespání v přírodě. 3) Budování sociálního zázemí pro turisty 4) Budování potřebné infrastruktury v Českém Švýcarsku

Alokace 2023 (mil. Kč):

11

Kraj:

Ústecký

Program od:

Program do:

Název dotačního programu:

Infrastruktura cestovního ruchu - karavanová stání

Popis programu:

Odkaz na web:

Alokace 2023 (mil. Kč):

2.5

Kraj:

Liberecký

Program od:

2.1.2023

Program do:

30.6.2023

Název dotačního programu:

Infrastruktura cestovního ruchu - doprovodná cyklo infrastruktura

Popis programu:

Odkaz na web:

Alokace 2023 (mil. Kč):

2

Kraj:

Liberecký

Program od:

jaro/léto 2023

Program do:

jaro/léto 2023

Název dotačního programu:

Podpora agroturistiky, ubytování, řemesel a tradic

Popis programu:

Zaměření především na farmy a tvorbu zážitkových programů, vybavení a techniku k podpoře jejich provozu; ubytovací zařízení; malá regionální muzea se specificky zaměřenými expozicemi; industriální objekty se zaměřením na rozvoj a zajištění provozu a bezpečnosti prohlídkových tras; znovuobnovení tradic, tradiční řemeslné výroby a regionálních gastronomických specialit.

Alokace 2023 (mil. Kč):

1.65

Kraj:

Plzeňský

Program od:

30.1.2023

Program do:

23.2.2023

Název dotačního programu:

Podpora karavanových stání v Plzeňském kraji pro rok 2023

Popis programu:

Cílem Programu je dílčí podpora rozšíření a zkvalitnění doprovodné infrastruktury pro karavaning na území Plzeňského kraje v turisticky zajímavých lokalitách a v území s minimálním pokrytím touto infrastrukturou, která musí být volně přístupná široké veřejnosti.

Alokace 2023 (mil. Kč):

8

Kraj:

Plzeňský

Program od:

30.1.2023

Program do:

23.2.2023

Název dotačního programu:

Dotační program Rozvoj turistické infrastruktury v Jihomoravském kraji – Karavanové stání 2023

Popis programu:

Doplnění turistické infrastruktury na území JMK o karavanová stání.

Alokace 2023 (mil. Kč):

3

Kraj:

Jihomoravský

Program od:

13.2.2023

Program do:

28.2.2023

Název dotačního programu:

Infrastruktura cestovního ruchu 2023

Popis programu:

A: Lyžařské běžecké trasy (údržba tras vyznačených dle metodiky KČT); B: Pěší trasy, cyklotrasy, naučné stezky a servisní body pro karavany (např. budování tras, odpočívek, infopanelů, servisních bodů); C: Doplňkové služby pro cyklisty (parkování kol, cykloboxy, servis kol, vybaven půjčoven kol a elektrokol apod.)

Alokace 2023 (mil. Kč):

1.5

Kraj:

Vysočina

Program od:

27. 3. 2023

Program do:

3. 4. 2023

Název dotačního programu:

Turistická informační centra 2023

Popis programu:

Digitalizace turistické nabídky TIC, tvorba a rozšíření webu TIC, zaměstnávání sezonních pracovníků TIC, vzdělávání pracovníků TIC, tisk propag. materiálů, aktualizace propag. materiálů, poplatek za certifikaci TIC, bezbariérový přístup

Alokace 2023 (mil. Kč):

2

Kraj:

Vysočina

Program od:

6. 2. 2023 od 8:00 hod.

Program do:

10. 2. 2023

celkový počet záznamů: 11