Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krajské dotační tituly

celkový počet záznamů: 2

Název dotačního programu:

Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)

Popis programu:

Cílem programu je podpora zkvalitnění podmínek a rozvoj mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje. Podpora rekonstrukcí, oprav a obnovy vybavení kluboven a základen středisek volného času i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidlené zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora aktivit pro talentovanou mládež a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením.

Alokace 2023 (mil. Kč):

7

Kraj:

Jihočeský

Program od:

17.1.2023

Program do:

31.1.2023

Název dotačního programu:

PODPORA EKOLOGICKÝCH AKTIVIT V KRAJI

Popis programu:

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta (EVVO) a poradenství týkající se ochrany přírody, životního prostředí a přírodních zdrojů. Neperiodické publikace, výukové materiály a výukové programy se zaměřením na EVVO. Podpora badatelsky orientovaného vyučování. Podpora projektů začínajících subjektů EVVO. Podpora projektů se zaměřením na inovativní metody v EVVO.

Alokace 2023 (mil. Kč):

1

Kraj:

Zlínský

Program od:

23. 01. 2023

Program do:

24. 02. 2023 do 12:00 hodin

celkový počet záznamů: 2