Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projekty EU

Poslední update: 10.1.2020

Vyčistit

celkový počet záznamů: 1

Projekt zajišťuje pořízení špičkových experimentálních zařízení, která umožní zásadní úpravy v profilu absolventa - akreditaci nového programu - Vodní stavitelství a životní prostředí. Nové infrastruktury pomohu také: - Zatraktivnit doktorské studium v nově akreditovaném programu - Dosáhnout s pomocí doktorandů špičkových vědeckých výstupů - Zvýšit atraktivitu nového programu pro zahraniční partnery díky kvalitnímu vybavení

Číslo projektu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002626

Žadatel:

České vysoké učení technické v Praze

Programové období:

Strukturální 2014-2020

Program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání