Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Červený Hrádek (okres Jindřichův Hradec)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 509116
NUTS5: CZ0313509116
LAU 1 (NUTS 4): CZ0313 - okres Jindřichův Hradec
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Dačice
Obec s rozšířenou působností: Dačice
Katastrální plocha (ha): 680
Počet bydlících obyvatel k 2023: 192
Nadmořská výška (m n.m.): 525
První písemná zpráva (rok): 1233

Informace

Samospráva

Obecní úřad Červený Hrádek      
Červený Hrádek 14      
38001 Červený Hrádek   Starosta/tka: Tomáš Kučera
    Telefon: 567318171
Pošta: Dačice E-mail: podatelna@obec-cervenyhradek.cz
IČ: 00476714    
Úřední hodiny: Po,St:8-11.30,13-16.30    
Telefon: 567 318 171    
Datová schránka: 3csb7dq E-mail: podatelna@obec-cervenyhradek.cz
Web: www.obec-cervenyhradek.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Červený Hrádek u Dačic

Základní sídelní jednotka díl

Červený Hrádek

Část obce díl

Červený Hrádek

Územně technická jednotka

UTJ Červený Hrádek u Dačic

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Dačicích
Komenského 39
38001
384454111
podatelna2204@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2204
Hygienická stanice Územní pracoviště Jindřichův Hradec
Bezručova 857/II
37701
387712510
jh@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050006
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Dačice
Palackého nám.  2
38001
384401411
kp.dacice@cuzk.cz
www.katastr.net/katastr-nemovitosti-dacice
Matriční úřad Městský úřad Dačice - Matrika
Krajířova 27
38013
384401221
matrika@dacice.cz
www.dacice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
14
38001
567 318 171
podatelna@obec-cervenyhradek.cz
www.obec-cervenyhradek.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jindřichův Hradec
Sládkova  332
37701
384359111
posta.jh@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/jindrichuv-hradec#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jindřichův Hradec
Stará cesta  253
37727
384370330
posta@osz.jhr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=52&j=62&k=665
Soud Okresní soud v Jindřichově Hradci
Klášterská  123
37701
384340011
podatelna@osoud.jhr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-jindrichove-hradci
Stavební úřad Městský úřad Dačice - Stavební úřad
Krajířova 27/I
38013
384401231
stavebni@dacice.cz
www.dacice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12282
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec
Janderova 147
37701
950124111
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jindrichuv-hradec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dačice
Komenského 39
38001
950124200
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dacice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třeboň
Svobody 1012
37901
950124210
podatelna.jh@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trebon
Živnostenský úřad MÚ Dačice - Odbor obecní živnostenský úřad
Palackého náměstí  1/I
38013
384401236
zivnost@dacice.cz
www.dacice.cz

MAS

MAS Česká Kanada o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Pravdova 1113/11, 377 01 Jindřichův Hradec
Založeno: 24.8.2012
Kontaktní telefon: 386321226
E-mail: info@masck.cz
WWW: www.masck.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 192 24 138 21 30 192
Muži 105 10 81 14 13 110
Ženy 91 14 57 7 17 92

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 2 -1 6 4 2 0
Muži 0 2 -2 1 5 0 -6
Ženy 0 2 -2 0 2 -3 -4

Data pro rok 2023

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 223
z toho muži 117
z toho ženy 106

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 223
v tom ve věku 0-14 46
15-64 146
65 a více let 31

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 177
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 53
vyučení a stř. odborné bez mat. 91
úplné střední s maturitou 23
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 220
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 158
Nezjištěné vyznání 14

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 146
v tom zaměstnaní celkem 100
nezaměstnaní celkem 7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 146
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 34
průmysl 36
stavebnictví 15
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava, pošty a telekomunikace 0
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 71
denně mimo obec 65
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 73
Cenzové domácnosti 78
v tom úplné rodiny 47
neúplné rodiny 7
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 24

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 62
Trvale obydlené domy - rodinné domy 60
Neobydlené obydlené domy celkem 30
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 19
Průměrné stáří trvale obydlených domů 41
Domy podle vlastnictví soukromých osob 58
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 62
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 26
vodovodem 62
plynem 19
ústředním topením 44

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 73
Trvale obydlené byty v rodin. domech 66
Neobydlené byty 34

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 73
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 56
v osobním vlastnictví 0
nájemní 10
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 73
Byty podle vybavení plyn v bytě 17
vodovod v bytě 73
připojení na veřejnou kanalizační síť 34
ústřední topení, etážové topení 55
vlastní koupelna, sprchový kout 68

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 235
z toho muži 125
z toho ženy 110

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 235
v tom ve věku 0-14 34
15-64 173
65 a více let 28

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 201
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 44
vyučení a stř. odborné bez mat. 84
úplné střední s maturitou 46
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 15
nezjištěné vzdělání 6

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 116
v tom zaměstnaní celkem 103
nezaměstnaní celkem 13

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 116
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 17
průmysl 40
stavebnictví 11
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava a skladování 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 59
denně mimo obec 56
Dojíždějící do zaměstnání 21
do škol 9

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 70
Obydlené rodinné domy 69
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 56
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 7
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 79
Obydlené byty v rodinných domech 73
Neobydlené byty 30

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 79
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 57
v osobním vlastnictví 0
nájemní 10
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 79
Byty podle vybavení plyn v bytě 40
vodovod v bytě 69
připojení na veřejnou kanalizační síť 36
ústřední topení 64
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 2 2 0 1 2 1 1 1 1
Muži 3 1 0 0 0 0 0 0
Ženy 2 1 0 1 2 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 2
Ženy 0

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,449%
Muži 3,615%
Ženy 0,000%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 2

Data pro rok 2023

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 5
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti1
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.32
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní6

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců11
s 1-9 zaměst.- mikropodniky1
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno29

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství2
B-E Průmysl celkem0
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl0
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví5
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid2
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti2
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku680
Orná půda412
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady6
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)56
Pastviny2
Zemědělská půda474
Lesní půda149
Vodní plochy8
Zastavěné plochy7
Ostatní plochy42