Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mnichovo Hradiště (okres Mladá Boleslav)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 536326
NUTS5: CZ0207536326
LAU 1 (NUTS 4): CZ0207 - okres Mladá Boleslav
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Mnichovo Hradiště
Obec s rozšířenou působností: Mnichovo Hradiště
Katastrální plocha (ha): 3432
Počet bydlících obyvatel k 2023: 8950
Nadmořská výška (m n.m.): 240
První písemná zpráva (rok): 1279

Informace

Samospráva

Městský úřad Mnichovo Hradiště      
Masarykovo náměstí 1      
29521 Mnichovo Hradiště   Starosta/tka: Jiří Plíhal
    Telefon: 326776601
Pošta: Mnichovo Hradiště E-mail: starosta@mnhradiste.cz
IČ: 00238309    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00    
Telefon: 326 776 611    
Datová schránka: 8ztb4jw E-mail: posta@mnhradiste.cz
Web: www.mnhradiste.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Dneboh Hoškovice Lhotice u Bosně
Mnichovo Hradiště Olšina Podolí u Mnichova Hradiště
Sychrov nad Jizerou Veselá u Mnichova Hradiště

Část obce díl

Dneboh Dobrá Voda Hněvousice
Hoškovice Hradec Kruhy
Lhotice Mnichovo Hradiště Olšina
Podolí Sychrov Veselá

Základní sídelní jednotka díl

Dneboh Dobrá Voda Dolení Kruhy
Hněvousice Hoření Kruhy Hoškovice
Hradec K Hněvousicím Kurovodice
Lhotice Mnichovo Hradiště-historické jádro Olšina
Pod Káčovem Podolí Průmyslový obvod Veselá
Průmyslový obvod-jihovýchod Průmyslový obvod-jihozápad Sídliště Za sokolovnou
Sychrov U nádraží U Nedbalky
U nemocnice U stadionu U Veselky
U vodárny Veselá Vrchlického návrší
Za náměstím

Územně technická jednotka

UTJ Dneboh UTJ Hoškovice UTJ Lhotice u Bosně
UTJ Mnichovo Hradiště UTJ Olšina UTJ Podolí u Mnichova Hradiště
UTJ Sychrov nad Jizerou UTJ Veselá u Mnichova Hradiště

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Mnichově Hradišti
Turnovská 253
29501
326771612
podatelna2116@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2116
Hygienická stanice Územní pracoviště Mladá Boleslav
Bělská 151
29334
326929040
Khs-MB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-mlada-boleslav
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
Lukášova 55
29301
326722771
kp.mboleslav@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/mboleslav
Matriční úřad Městský úřad Mnichovo Hradiště - Matrika
Masarykovo nám. 1
29521
420326776611
posta@mnhradiste.cz
www.mnhradiste.cz
Městský úřad Městský úřad
Masarykovo náměstí 1
29521
326 776 611
posta@mnhradiste.cz
www.mnhradiste.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Mladá Boleslav
Jaselská 292/IV
29301
326792111
posta.mb@cssz.cz
OSSZ Mladá Boleslav - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Soud Okresní soud v Mladé Boleslavi
nám. Republiky 100
29305
326377500
podatelna@osoud.mlb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=150&j=160&k=1547
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Mladá Boleslav
S.K.Neumanna 544
29380
326900600
podatelna@osz.mbl.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=64&j=74&k=773
Stavební úřad Městský úřad Mnichovo Hradiště - Stavební úřad
Masarykovo náměstí 1
29521
326776750
posta@mnhradiste.cz
www.mnhradiste.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12442
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav
Jaselská 292
29301
950136311
podatelna.mb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mlada-boleslav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mladá Boleslav (Mnichovo Hradiště)
Jiráskova 1533
29501
950136200
podatelna.mb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/mlada-boleslav#mnichovo-hradiste
Živnostenský úřad MÚ Mnichovo Hradiště - Obecní živnostenský úřad
Víta Nejedlého 325
29501
326774730
posta@mnhradiste.cz
www.mnhradiste.cz

MAS

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Předměstská 286/x, 507 43 Sobotka
Založeno: 29.4.2003
Kontaktní telefon: 493720546
E-mail: opspcr@seznam.cz
WWW: craj-ops.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 8 950 1 517 5 486 513 1 946 8 950
Muži 4 275 751 2 796 240 814 4 250
Ženy 4 436 766 2 690 273 1 132 4 409

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 72 82 -18 340 329 11 1
Muži 47 58 -11 142 121 79 10
Ženy 49 79 -30 176 104 177 42

Data pro rok 2023

Počet sňatků 40
Počet rozvodů 16

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 8 393
z toho muži 4 128
z toho ženy 4 265

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 8 393
v tom ve věku 0-14 1 202
15-64 5 921
65 a více let 1 270

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 7 191
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 666
vyučení a stř. odborné bez mat. 2 928
úplné střední s maturitou 1 777
vyšší odborné a nástavbové 260
vysokoškolské 460

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 8 054
Cizinci s dlouhodobým pobytem 43
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 4
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 287
Nezjištěné vyznání 624

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 5 540
v tom zaměstnaní celkem 4 244
nezaměstnaní celkem 165

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 5 540
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 124
průmysl 1 749
stavebnictví 333
obchod,opravy motor. vozidel 491
doprava, pošty a telekomunikace 284
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 181
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 478

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2 164
denně mimo obec 1 848
denně mimo obec nad 60min. 90

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 3 027
Cenzové domácnosti 3 435
v tom úplné rodiny 1 987
neúplné rodiny 440
nerodinné domácnosti 45
domácnosti jednotlivců 963

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1 593
Trvale obydlené domy - rodinné domy 1 418
Neobydlené obydlené domy celkem 269
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 119
Průměrné stáří trvale obydlených domů 43
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 390
obce, státu 37
bytové družstvo - SBD 56
ostatní vlastnictví 102

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1 593
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1 062
vodovodem 1 573
plynem 1 303
ústředním topením 1 106

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 3 027
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1 609
Neobydlené byty 420

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 3 027
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 371
v osobním vlastnictví 230
nájemní 606
člena bytového družstva 567

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 3 027
Byty podle vybavení plyn v bytě 2 517
vodovod v bytě 2 986
připojení na veřejnou kanalizační síť 2 372
ústřední topení, etážové topení 2 479
vlastní koupelna, sprchový kout 2 903

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 8 245
z toho muži 4 085
z toho ženy 4 160

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 8 245
v tom ve věku 0-14 1 016
15-64 5 777
65 a více let 1 435

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 7 229
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 198
vyučení a stř. odborné bez mat. 2 648
úplné střední s maturitou 2 017
vyšší odborné a nástavbové 331
vysokoškolské 655
nezjištěné vzdělání 296

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 4 017
v tom zaměstnaní celkem 3 768
nezaměstnaní celkem 249

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 4 017
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 84
průmysl 1 366
stavebnictví 185
obchod,opravy motor. vozidel 418
doprava a skladování 227
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 145
vzdělávání 212
zdravotní a sociální péče 234

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 539
denně mimo obec 964
Dojíždějící do zaměstnání 1 456
do škol 279

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1 748
Obydlené rodinné domy 1 554
Obydlené bytové domy 165
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 525
obce, státu 22
spoluvlastnictví vlastníků bytů 93
nezjištěno 21

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 3 219
Obydlené byty v rodinných domech 1 774
Neobydlené byty 465

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 3 219
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 500
v osobním vlastnictví 431
nájemní 613
družstevní 323

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 3 219
Byty podle vybavení plyn v bytě 2 418
vodovod v bytě 2 990
připojení na veřejnou kanalizační síť 2 607
ústřední topení 2 410
etážové topení 443

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 145 19 3 12 54 5 32 45 37
Muži 55 8 2 3 25 1 18 20 15
Ženy 69 11 1 9 29 4 14 25 22

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 138
Muži 70
Ženy 68

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,515%
Muži 1,729%
Ženy 2,528%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 26

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé5
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost2
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa4
Zařízení lékárenské péče (lékárny)3

Data pro rok 2014

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 2
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 4
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ne
LDN Ano 1
Lekárna Ano 2
most Ano 18
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 8
Ordinace lékaře Ano 13
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 5
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 32
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 26
Škola Ano 10
Trafostanice Ano 17
Vodojem Ano 6

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.3
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní umělecká škola, Mnichovo Hradiště, Palackého 38 Základní umělecká škola
Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace Střední škola
Základní škola, Mnichovo Hradiště, Švermova 380 Základní škola, Školní družina, Speciálně pedagogické centrum
Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav Mateřská škola
Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav Základní škola, Školní družina
Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá Boleslav Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení1
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace8
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti245
Družstevní organizace3
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.1 669
Svobodná povolání56
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel28
Ostatní152

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců730
s 1-9 zaměst.- mikropodniky114
s 10-49 zaměst.- malé podniky26
s 50-249 zaměst.- střed.podn.14
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno1 266

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství43
B-E Průmysl celkem304
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl150
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného6
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa16
F Stavebnictví108
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid218
H Doprava a skladování39
I Ubytování; stravování a pohostinství46
J Informační a komunikační činnosti42
K Peněžnictví a pojišťovnictví29
L Činnosti v oblasti nemovitostí27
M Profesní; vědecké a technické činnosti148
N Administrativní a podpůrné činnosti19
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání18
Q Zdravotní a sociální péče27
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti22
S Ostatní činnosti116
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno11

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku3 431
Orná půda1 974
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady146
Ovocné sady90
Trvalé travní porosty (býv.louky)306
Pastviny71
Zemědělská půda2 516
Lesní půda311
Vodní plochy70
Zastavěné plochy123
Ostatní plochy411