Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Milín (okres Příbram)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 540757
NUTS5: CZ020B540757
LAU 1 (NUTS 4): CZ020B - okres Příbram
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Příbram
Obec s rozšířenou působností: Příbram
Katastrální plocha (ha): 2413
Počet bydlících obyvatel k 2023: 2216
Nadmořská výška (m n.m.): 547
První písemná zpráva (rok): 1336

Informace

Samospráva

Obecní úřad Milín      
11. května 27      
26231 Milín   Starosta/tka: Vladimír Vojáček
    Telefon: 318691159
Pošta: Milín E-mail: starostamilin@seznam.cz
IČ: 00242730    
Úřední hodiny: Po,St:7-11.30,12-16.30    
Telefon: 318 691 326    
Datová schránka: pu3bcrv E-mail: obecmilin@volny.cz
Web: www.milin.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kamenná u Příbramě Konětopy u Příbramě Milín
Rtišovice Stěžov

Základní sídelní jednotka díl

Buk Kamenná Konětopy
Milín Rtišovice Slivice
Stěžov

Část obce díl

Buk Kamenná Konětopy
Milín Rtišovice Stěžov

Územně technická jednotka

UTJ Kamenná u Příbramě UTJ Konětopy u Příbramě UTJ Milín
UTJ Rtišovice UTJ Stěžov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Příbrami
Čs. armády 175
26134
318473404
podatelna2120@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2120
Hygienická stanice Územní pracoviště Příbram
U nemocnice 85
26180
318622055
Khs-PB@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-pribram
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Příbram
Pod Šachtami 353
26101
318401611
kp.pribram@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pribram
Matriční úřad Obecní úřad Milín - Matrika
11. května 27
26231
318691185
milin.matrika@volny.cz
www.milin.cz
Obecní úřad Obecní úřad
11. května 27
26231
318 691 326
obecmilin@volny.cz
www.milin.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Příbram
Hailova 133
26180
318649111
posta.pb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/stredocesky-kraj/pribram#obsah
Soud Okresní soud v Příbrami
Milínská 176
26128
318650115
podatelna@osoud.pbr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=179&j=189&k=1808
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Příbrami
U nemocnice 89
26180
318474253
podatelna@osz.prb.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=92&j=102&k=1025
Stavební úřad Obecní úřad Milín - Stavební úřad
11. května 27
26231
318691173
sumilin@volny.cz
www.milin.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13410
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram
nám. T. G. Masaryka 145
26101
950156111
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dobříš
Na Zlaté stezce 1075
26301
950156204
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dobris
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Březnice)
Náměstí 2
26272
950156202
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#breznice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Příbram (Rožmitál pod Třemšínem)
Komenského 646
26242
950156216
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pribram#rozmital-pod-tremsinem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sedlčany
Kapitána Jaroše 482
26401
950156218
podatelna.pb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/sedlcany
Živnostenský úřad MÚ Příbram - Živnostenský úřad
Gen. R. Tesaříka  19
26101
318402533
meu-ozu@pribram.eu
www.pribram-city.cz

MAS

MAS PODBRDSKO, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Hvoždany 80/x, 262 44 Hvožďany
Založeno: 7.12.2006
Kontaktní telefon: 725912006
E-mail: info@maspodbrdsko.cz  
WWW: www.maspodbrdsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 216 384 1 414 143 450 2 216
Muži 1 077 198 697 80 199 1 076
Ženy 1 099 186 717 63 251 1 092

Data pro rok 2023

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 11 29 1 74 88 -14 -32
Muži 13 12 1 37 28 16 10
Ženy 9 14 -5 34 25 55 4

Data pro rok 2023

Počet sňatků 16
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2022

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 044
z toho muži 1 011
z toho ženy 1 033

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 044
v tom ve věku 0-14 324
15-64 1 452
65 a více let 268

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 720
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 407
vyučení a stř. odborné bez mat. 746
úplné střední s maturitou 422
vyšší odborné a nástavbové 53
vysokoškolské 82

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 990
Cizinci s dlouhodobým pobytem 4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 616
Nezjištěné vyznání 179

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 400
v tom zaměstnaní celkem 972
nezaměstnaní celkem 91

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 400
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 100
průmysl 290
stavebnictví 84
obchod,opravy motor. vozidel 136
doprava, pošty a telekomunikace 82
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 68
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 90

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 671
denně mimo obec 581
denně mimo obec nad 60min. 62

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 738
Cenzové domácnosti 815
v tom úplné rodiny 482
neúplné rodiny 101
nerodinné domácnosti 18
domácnosti jednotlivců 214

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 402
Trvale obydlené domy - rodinné domy 315
Neobydlené obydlené domy celkem 94
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 45
Průměrné stáří trvale obydlených domů 43
Domy podle vlastnictví soukromých osob 313
obce, státu 66
bytové družstvo - SBD 2
ostatní vlastnictví 21

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 402
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 266
vodovodem 395
plynem 64
ústředním topením 266

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 738
Trvale obydlené byty v rodin. domech 378
Neobydlené byty 126

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 738
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 323
v osobním vlastnictví 39
nájemní 316
člena bytového družstva 9

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 738
Byty podle vybavení plyn v bytě 84
vodovod v bytě 728
připojení na veřejnou kanalizační síť 581
ústřední topení, etážové topení 499
vlastní koupelna, sprchový kout 710

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 099
z toho muži 1 023
z toho ženy 1 076

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 099
v tom ve věku 0-14 301
15-64 1 490
65 a více let 295

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 798
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 291
vyučení a stř. odborné bez mat. 704
úplné střední s maturitou 521
vyšší odborné a nástavbové 58
vysokoškolské 137
nezjištěné vzdělání 76

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 065
v tom zaměstnaní celkem 946
nezaměstnaní celkem 119

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 065
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 45
průmysl 214
stavebnictví 53
obchod,opravy motor. vozidel 100
doprava a skladování 55
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 68
vzdělávání 50
zdravotní a sociální péče 52

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 380
denně mimo obec 340
Dojíždějící do zaměstnání 187
do škol 35

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 449
Obydlené rodinné domy 362
Obydlené bytové domy 81
Domy podle vlastnictví soukromých osob 346
obce, státu 69
spoluvlastnictví vlastníků bytů 23
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 806
Obydlené byty v rodinných domech 436
Neobydlené byty 147

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 806
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 354
v osobním vlastnictví 64
nájemní 290
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 806
Byty podle vybavení plyn v bytě 286
vodovod v bytě 742
připojení na veřejnou kanalizační síť 628
ústřední topení 484
etážové topení 138

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 71 10 2 5 22 2 11 22 12
Muži 28 3 12 5 13 9
Ženy 20 7 0 3 10 3 6 9 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 66
Muži 34
Ženy 32

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,668%
Muži 3,714%
Ženy 4,463%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 15

Data pro rok 2023

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1995

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ano 1
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ano 3
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 13
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 10
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 12
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Mateřská škola Milín, okres Příbram Mateřská škola
Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina, Školní klub

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny1
Služby následné péče0

Data pro rok 2022

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace3
Akciové společnosti8
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.472
Svobodná povolání4
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel8
Ostatní43

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců185
s 1-9 zaměst.- mikropodniky24
s 10-49 zaměst.- malé podniky7
s 50-249 zaměst.- střed.podn.2
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno360

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství23
B-E Průmysl celkem90
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl39
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví43
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid41
H Doprava a skladování10
I Ubytování; stravování a pohostinství10
J Informační a komunikační činnosti7
K Peněžnictví a pojišťovnictví5
L Činnosti v oblasti nemovitostí4
M Profesní; vědecké a technické činnosti24
N Administrativní a podpůrné činnosti6
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti5
S Ostatní činnosti39
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 413
Orná půda926
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady49
Ovocné sady10
Trvalé travní porosty (býv.louky)309
Pastviny38
Zemědělská půda1 295
Lesní půda843
Vodní plochy37
Zastavěné plochy38
Ostatní plochy201