Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Čestice (okres Strakonice)

Typ sídla: Městys
ZUJ (kód obce): 550957
NUTS5: CZ0316550957
LAU 1 (NUTS 4): CZ0316 - okres Strakonice
NUTS3: CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Volyně
Obec s rozšířenou působností: Strakonice
Katastrální plocha (ha): 2321
Počet bydlících obyvatel k 2021: 916
Nadmořská výška (m n.m.): 558
První písemná zpráva (rok): 1243

Informace

Samospráva

Obecní úřad Čestice      
Čestice 1      
38719 Čestice   Starosta/tka: Jan Zábranský
    Telefon: 383396203
Pošta: Čestice E-mail: obec.cestice@tiscali.cz
IČ: 00251089    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-12,12.30-16.30, Út,Čt:7.30-12,12.30-16.00, Pá:7-12,12.30-15.00    
Telefon: 383 396 203    
Datová schránka: rzvbe22 E-mail: obecni.urad@cestice.cz
Web: www.cestice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Čestice Doubravice u Volyně Krušlov
Nahořany u Čkyně Nuzín Počátky u Volyně
Radešov u Čestic Střídka

Základní sídelní jednotka díl

Čestice Doubravice u Volyně Krušlov
Na Kobylce Nahořany Nuzín
Počátky Radešov Střídka
U Mostu

Část obce díl

Čestice Doubravice u Volyně Krušlov
Nahořany Nuzín Radešov
Střídka

Územně technická jednotka

UTJ Čestice UTJ Doubravice u Volyně UTJ Krušlov
UTJ Nahořany u Čkyně UTJ Nuzín UTJ Počátky u Volyně
UTJ Radešov u Čestic UTJ Střídka

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Strakonicích
Na Ohradě 1067
38601
383363111
podatelna2211@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2211
Hygienická stanice Územní pracoviště Strakonice
Žižkova 505
38601
387712828
st@khscb.cz
www.khscb.cz/view.php?&cisloclanku=2008050009
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Strakonice
Krále Jiřího z Poděbrad  406
38641
383313161
kp.strakonice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/strakonice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihocesky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Strakonice/Katastralni-pracoviste-Strakonice.aspx
Matriční úřad Úřad městyse Čestice - Matrika
Čestice 1
38719
773 427 397
matrika@cestice.cz
www.cestice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
1
38719
383 396 203
obecni.urad@cestice.cz
www.cestice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Strakonice
Na Ohradě  498
38601
383312300
posta.st@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihocesky-kraj/strakonice#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Strakonice
Žižkova 534
38628
383701409
posta@osz.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=99&j=109&k=1088
Soud Okresní soud ve Strakonicích
Smetanova  455
38623
383355111
podatelna@osoud.sce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=186&j=196&k=1871
Stavební úřad Městský úřad Volyně - Stavební úřad
náměstí Svobody 41
38701
383317224
info@mu.volyne.cz
www.volyne.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13219
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Strakonice
Textiláků  393
38601
950162111
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/strakonice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blatná
tř. J. P. Koubka 91
38801
950162221
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/blatna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vodňany
Elektrárenská 28
38901
950162231
podatelna.st@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vodnany
Živnostenský úřad MÚ Strakonice - Obecní živnostenský úřad
Velké nám. 2
38621
383700330
Lubos.Vrsecky@mu-st.cz
www.strakonice.eu

MAS

MAS Strakonicko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Palackého náměstí 1090/x, 386 01 Strakonice
Založeno: 26.3.2004
Kontaktní telefon: 383387331
E-mail: lag.strakonicko@seznam.cz
WWW: www.strakonicko.net/mas

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 916 159 510 51 196 912
Muži 465 79 246 29 93 460
Ženy 451 80 264 22 103 452

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 11 15 -4 18 13 5 1
Muži 4 6 -2 11 3 8 6
Ženy 7 9 -2 7 10 -3 -5

Data pro rok 2021

Počet sňatků 7
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 952
z toho muži 473
z toho ženy 479

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 952
v tom ve věku 0-14 157
15-64 638
65 a více let 157

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 795
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 208
vyučení a stř. odborné bez mat. 352
úplné střední s maturitou 172
vyšší odborné a nástavbové 18
vysokoškolské 33

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 928
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 468
Nezjištěné vyznání 83

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 552
v tom zaměstnaní celkem 420
nezaměstnaní celkem 22

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 552
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 49
průmysl 164
stavebnictví 34
obchod,opravy motor. vozidel 39
doprava, pošty a telekomunikace 35
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 16
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 38

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 257
denně mimo obec 222
denně mimo obec nad 60min. 8

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 351
Cenzové domácnosti 397
v tom úplné rodiny 221
neúplné rodiny 40
nerodinné domácnosti 5
domácnosti jednotlivců 131

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 246
Trvale obydlené domy - rodinné domy 237
Neobydlené obydlené domy celkem 146
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 103
Průměrné stáří trvale obydlených domů 56
Domy podle vlastnictví soukromých osob 233
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 5
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 246
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 112
vodovodem 236
plynem 8
ústředním topením 138

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 351
Trvale obydlené byty v rodin. domech 277
Neobydlené byty 157

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 351
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 223
v osobním vlastnictví 7
nájemní 30
člena bytového družstva 47

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 351
Byty podle vybavení plyn v bytě 5
vodovod v bytě 341
připojení na veřejnou kanalizační síť 205
ústřední topení, etážové topení 259
vlastní koupelna, sprchový kout 333

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 893
z toho muži 460
z toho ženy 433

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 893
v tom ve věku 0-14 123
15-64 611
65 a více let 158

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 770
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 146
vyučení a stř. odborné bez mat. 312
úplné střední s maturitou 203
vyšší odborné a nástavbové 28
vysokoškolské 58
nezjištěné vzdělání 22

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 425
v tom zaměstnaní celkem 399
nezaměstnaní celkem 26

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 425
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 26
průmysl 128
stavebnictví 28
obchod,opravy motor. vozidel 33
doprava a skladování 24
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 22
vzdělávání 30
zdravotní a sociální péče 11

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 163
denně mimo obec 139
Dojíždějící do zaměstnání 38
do škol 33

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 249
Obydlené rodinné domy 239
Obydlené bytové domy 9
Domy podle vlastnictví soukromých osob 237
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 344
Obydlené byty v rodinných domech 270
Neobydlené byty 195

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 344
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 231
v osobním vlastnictví 41
nájemní 28
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 344
Byty podle vybavení plyn v bytě 85
vodovod v bytě 315
připojení na veřejnou kanalizační síť 208
ústřední topení 276
etážové topení 9

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 17 2 1 2 5 3 2 8 5
Muži 12 1 0 3 6 3
Ženy 5 1 1 2 2 2 4 2 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 15
Muži 11
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,717%
Muži 3,873%
Ženy 1,493%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa2
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 4
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 5
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 13
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 7
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 9
Vodojem Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2021

Školy

Základní škola a Mateřská škola Čestice Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Škola v přírodě a školní jídelna Čestice Škola v přírodě

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti18
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.155
Svobodná povolání6
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel25
Ostatní35

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců95
s 1-9 zaměst.- mikropodniky13
s 10-49 zaměst.- malé podniky5
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno130

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství43
B-E Průmysl celkem30
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl29
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví21
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid32
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství13
J Informační a komunikační činnosti5
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí5
M Profesní; vědecké a technické činnosti22
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
P Vzdělávání8
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti6
S Ostatní činnosti29
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno10

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 321
Orná půda960
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady37
Ovocné sady7
Trvalé travní porosty (býv.louky)551
Pastviny151
Zemědělská půda1 554
Lesní půda569
Vodní plochy13
Zastavěné plochy23
Ostatní plochy163