Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Frýdlant (okres Liberec)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 564028
NUTS5: CZ0513564028
LAU 1 (NUTS 4): CZ0513 - okres Liberec
NUTS3: CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Frýdlant
Obec s rozšířenou působností: Frýdlant
Katastrální plocha (ha): 3161
Počet bydlících obyvatel k 2021: 7380
Nadmořská výška (m n.m.): 295
První písemná zpráva (rok): 1278

Informace

Samospráva

Městský úřad Frýdlant      
nám. T. G. Masaryka 37      
46413 Frýdlant   Starosta/tka: Dan Ramzer
    Telefon: 488886104
Pošta: Frýdlant v Čechách E-mail: obec@pacerice.cz
IČ: 00262781    
Úřední hodiny: Po,St:8-12,12.30-17.00    
Telefon: 482 464 011    
Datová schránka: t27bufd E-mail: mesto@mu-frydlant.cz
Web: www.frydlantvc.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Albrechtice u Frýdlantu Frýdlant

Základní sídelní jednotka díl

Albrechtice u Frýdlantu Dolní Větrov díl 1 Dolní Větrov díl 2
Filipov Frýdlant-střed Fügnerova
Hág díl 1 Hág díl 2 Harta
Horní Větrov Pod Špičákem Předměstí
Supí vrch U nádraží díl 1 U nádraží díl 2
U nemocnice U Smědé U zámku
Údolí Zátiší

Část obce díl

Albrechtice u Frýdlantu Frýdlant Větrov

Územně technická jednotka

UTJ Albrechtice u Frýdlantu UTJ Frýdlant

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Frýdlantě
Komenského 680
46401
482363311
podatelna2603@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2603
Hygienická stanice KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64
46031
485253111
sekretariat@khslbc.cz
www.khslbc.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Frýdlant
Míru  163
46401
482416000
kp.frydlant@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/frydlant
Matriční úřad Městský úřad Frýdlant - Matrika
T.G. Masaryka 37
46413
482464045
mesto@mu-frydlant.cz
www.mesto-frydlant.cz
Městský úřad Městský úřad
nám. T. G. Masaryka 37
46413
482 464 011
mesto@mu-frydlant.cz
www.frydlantvc.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Liberec
Frýdlantská 1399/20
46001
485236111
posta.lb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/liberecky-kraj/liberec#obsah
Soud Okresní soud v Liberci
U Soudu  540
46072
485238111
podatelna@osoud.lbc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=146&j=156&k=1511
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Liberec
U Soudu  345
46079
485238511
podatelna@osz.lbc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=60&j=70&k=737
Stavební úřad Městský úřad Frýdlant - Stavební úřad
Havlíčkova 48
46401
488886901
mesto@mu-frydlant.cz
www.mesto-frydlant.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12357
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Liberec
Dr. Milady Horákové  580/7
46001
950132111
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Dub
nám. Bedřicha Smetany 10
46343
950132362
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec#cesky-dub
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdlant
Železná 824
46401
950132363
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydlant
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hrádek nad Nisou
Za Poštou 705
46334
950132364
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec#hradek-nad-nisou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Město pod Smrkem
Palackého 275
46365
950132365
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/frydlant#nove-mesto-pod-smrkem
Živnostenský úřad MÚ Frýdlant - Obecní živnostenský úřad
nám. T.G. Masaryka  37
46413
488886200
marketa.novakova@mu-frydlant.cz
www.mesto-frydlant.cz

Euroregiony

Nisa

Účel:
Forma: Sdružení měst a obcí
Adresa sídla: U Jezu 525/4, 46001 Liberec
Kraj: Liberecký kraj
Rok založení: 1991
Předseda: Martin Půta
Kontaktní telefon: 485226301 (předseda)
E-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz
WWW: www.ern.cz
Dokumenty:

MAS

MAS Frýdlantsko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Děkanská 74/x, 464 01 Frýdlant
Založeno: 1.12.2004
Kontaktní telefon: 702062657
E-mail: masif@seznam.cz
WWW: www.masif.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 7 380 1 189 4 215 355 1 621 7 394
Muži 3 614 600 2 059 161 697 3 616
Ženy 3 766 589 2 156 194 924 3 778

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 76 111 -35 165 194 -29 -64
Muži 34 57 -23 74 84 -10 -33
Ženy 42 54 -12 91 110 -19 -31

Data pro rok 2021

Počet sňatků 40
Počet rozvodů 18

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 7 514
z toho muži 3 671
z toho ženy 3 843

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 7 514
v tom ve věku 0-14 1 388
15-64 5 302
65 a více let 824

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 6 126
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 507
vyučení a stř. odborné bez mat. 2 578
úplné střední s maturitou 1 433
vyšší odborné a nástavbové 198
vysokoškolské 313

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 7 109
Cizinci s dlouhodobým pobytem 25
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 9
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 5

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 170
Nezjištěné vyznání 653

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 4 614
v tom zaměstnaní celkem 3 649
nezaměstnaní celkem 403

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 4 614
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 134
průmysl 1 368
stavebnictví 370
obchod,opravy motor. vozidel 323
doprava, pošty a telekomunikace 257
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 265
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 563

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 662
denně mimo obec 1 171
denně mimo obec nad 60min. 156

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 2 749
Cenzové domácnosti 3 125
v tom úplné rodiny 1 703
neúplné rodiny 383
nerodinné domácnosti 97
domácnosti jednotlivců 942

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1 193
Trvale obydlené domy - rodinné domy 1 012
Neobydlené obydlené domy celkem 159
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 90
Průměrné stáří trvale obydlených domů 60
Domy podle vlastnictví soukromých osob 938
obce, státu 88
bytové družstvo - SBD 29
ostatní vlastnictví 131

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1 193
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 696
vodovodem 1 180
plynem 627
ústředním topením 922

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 2 749
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1 240
Neobydlené byty 269

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 2 749
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 867
v osobním vlastnictví 435
nájemní 626
člena bytového družstva 531

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 2 749
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 449
vodovod v bytě 2 719
připojení na veřejnou kanalizační síť 2 065
ústřední topení, etážové topení 2 338
vlastní koupelna, sprchový kout 2 601

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 7 495
z toho muži 3 660
z toho ženy 3 835

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 7 495
v tom ve věku 0-14 1 145
15-64 5 205
65 a více let 1 120

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 6 350
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 326
vyučení a stř. odborné bez mat. 2 483
úplné střední s maturitou 1 494
vyšší odborné a nástavbové 276
vysokoškolské 421
nezjištěné vzdělání 314

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 3 518
v tom zaměstnaní celkem 3 062
nezaměstnaní celkem 456

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 3 518
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 61
průmysl 978
stavebnictví 223
obchod,opravy motor. vozidel 256
doprava a skladování 179
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 194
vzdělávání 198
zdravotní a sociální péče 240

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 338
denně mimo obec 850
Dojíždějící do zaměstnání 648
do škol 434

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1 285
Obydlené rodinné domy 1 089
Obydlené bytové domy 166
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 046
obce, státu 76
spoluvlastnictví vlastníků bytů 66
nezjištěno 42

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 2 880
Obydlené byty v rodinných domech 1 308
Neobydlené byty 313

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 2 880
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 024
v osobním vlastnictví 485
nájemní 797
družstevní 246

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 2 880
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 420
vodovod v bytě 2 651
připojení na veřejnou kanalizační síť 2 088
ústřední topení 2 427
etážové topení 115

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 264 32 8 35 96 13 133 70 44
Muži 110 12 3 18 36 7 46 37 20
Ženy 154 20 5 17 60 6 87 33 24

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 201
Muži 91
Ženy 110

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,356%
Muži 3,943%
Ženy 4,770%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska17
Nemocnice1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé5
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa3
Zařízení lékárenské péče (lékárny)3
Dětský domov1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 4
Brownfield pouze mapování Ano 7
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 2
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ano 5
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 5
LDN Ne
Lekárna Ano 3
most Ano 21
Obecní úřad Ano 3
Obchod s potravinami Ano 8
Ordinace lékaře Ano 12
Parkoviště Ano 12
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 29
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 28
Sběrný dvůr Ano 2
Skladový areál Ano 6
Sportoviště Ano 33
Škola Ano 8
Trafostanice Ano 31
Vodojem Ano 5

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.2
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk2
Počet škol v oboru nástavbového studia1
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy1

Data pro rok 2021

Školy

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace Střední škola
Střední škola hospodářská a lesnická,|Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Střední škola, Domov mládeže, Školní hospodářství
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola,| Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Základní umělecká škola, Dům dětí a mládeže, Školní družina
Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace10
Akciové společnosti5
Obchodní společnosti159
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.1 409
Svobodná povolání27
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel36
Ostatní158

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců521
s 1-9 zaměst.- mikropodniky111
s 10-49 zaměst.- malé podniky21
s 50-249 zaměst.- střed.podn.6
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno1 145

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství116
B-E Průmysl celkem231
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl213
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného6
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa11
F Stavebnictví314
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid411
H Doprava a skladování48
I Ubytování; stravování a pohostinství129
J Informační a komunikační činnosti27
K Peněžnictví a pojišťovnictví3
L Činnosti v oblasti nemovitostí71
M Profesní; vědecké a technické činnosti120
N Administrativní a podpůrné činnosti42
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
P Vzdělávání26
Q Zdravotní a sociální péče12
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti44
S Ostatní činnosti156
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno50

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku3 161
Orná půda553
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady125
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)1 174
Pastviny133
Zemědělská půda1 853
Lesní půda913
Vodní plochy36
Zastavěné plochy83
Ostatní plochy276