Vítáme Vás na stránkách Regionálního informačního servisu (RIS), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Na našich stránkách naleznete informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí. Systém je zaměřen zejména na hospodářské, sociální a životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projekty EU

Kompletní databáze a aktuální podrobnosti o zrealizovaných a právě probíhajících projektech. V databázi je 83 575 projektů ze všech operačních programů současného i obou minulých programových období.

Použijte náš vyhledávač

Mapový server Dokumenty k regionálnímu rozvoji

Seznam dotačních programů a titulů

Hledáte aktuální informace z oblasti dotačních programů a titulů v jednotném zpracování včetně kontaktů podle krajů, ve kterých jsou právě vypsány? Podrobné informace s aktuálním počtem dotačních programů a titulů, naleznete v následující tabulce.
Datum aktualizace: 4.12.2017

Středočeský kraj3
  • IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy integrované projekty ITI
  • Program Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 2018
  • Program 20172020 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu obnovy venkova
Jihočeský kraj2
Plzeňský kraj6
Karlovarský kraj2
Ústecký kraj4
Liberecký kraj6
Královéhradecký kraj32
Pardubický kraj26
Kraj Vysočina5
Jihomoravský kraj12
Olomoucký kraj6
Zlínský kraj3
Moravskoslezský kraj13

Krajské RIS

Pokračujte výběrem kraje

* Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Liberecký kraj Praha Ústecký kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Středočeský kraj Královéhradecký kraj

Novinky

23.11.2017

Přímé zahraniční investice

V jednotlivých krajských RIS byla do části Kraj/Hospodářské prostředí doplněna data z produkce České národní banky - přímé zahraniční investice v jednotlivých krajích v roce 2015. Data najdete kupř. v http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/stredocesky-kraj/kraj/hospodarske-prostredi/prime-zahranicni-investice/.
27.10.2017

Aktualizace souboru brownfieldů

Databáze zdevastovaných budov a lokalit, nabízejících se k rekonstrukci a revitalizaci, byla v nedávné době podrobena částečné aktualizaci, tzn. s vyloučením rekognoskace v terénu. Ze seznamu bylo následkem těchto kroků odstraněno 41 budov či lokalit, které jsou po svém totálním přerodu opět funkční a využívané.