Vítáme Vás na stránkách Regionálního informačního servisu (RIS), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Na našich stránkách naleznete informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí. Systém je zaměřen zejména na hospodářské, sociální a životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projekty EU

Kompletní databáze a aktuální podrobnosti o zrealizovaných a právě probíhajících projektech. V databázi je 86 122 projektů ze všech operačních programů současného i obou minulých programových období.

Použijte náš vyhledávač

Mapový server Dokumenty k regionálnímu rozvoji

Seznam dotačních programů a titulů

Hledáte aktuální informace z oblasti dotačních programů a titulů v jednotném zpracování včetně kontaktů podle krajů, ve kterých jsou právě vypsány? Podrobné informace s aktuálním počtem dotačních programů a titulů, naleznete v následující tabulce.
Datum aktualizace: 20.11.2017

Středočeský kraj3
  • IROP Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy integrované projekty ITI
  • Program Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 2018
  • Program 20172020 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu obnovy venkova
Jihočeský kraj2
Plzeňský kraj7
Karlovarský kraj2
Ústecký kraj4
Liberecký kraj7
Královéhradecký kraj10
Pardubický kraj11
Kraj Vysočina7
Jihomoravský kraj12
Olomoucký kraj6
Zlínský kraj4
Moravskoslezský kraj19

Krajské RIS

Pokračujte výběrem kraje

* Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Liberecký kraj Praha Ústecký kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Středočeský kraj Královéhradecký kraj

Novinky

27.10.2017

Aktualizace souboru brownfieldů

Databáze zdevastovaných budov a lokalit, nabízejících se k rekonstrukci a revitalizaci, byla v nedávné době podrobena částečné aktualizaci, tzn. s vyloučením rekognoskace v terénu. Ze seznamu bylo následkem těchto kroků odstraněno 41 budov či lokalit, které jsou po svém totálním přerodu opět funkční a využívané.
1.9.2017

Počty obyvatel v obcích k 1. 1. 2017

V kartách všech obcí ČR, resp. v  "Souhrnných informacích" u každé obce byly aktualizovány počty bydlících obyvatel k 1. 1. 2017. Data pocházejí z produkce Českého statistického úřadu.
1.9.2017

Regionální rozvoj České republiky a jeho klíčové dokumenty a zákony

V systému RIS byla nově vytvořena stránka, informující uživatele o základních charakteristikách a uspořádání České republiky, včetně činnosti Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti regionálního rozvoje. V neposlední řadě stránka obsahuje odkazy na klíčové rozvojové dokumenty a zákony o podpoře regionálního rozvoje, krajích , obcích a hl. městě Praze, včetně odkazů na odbory regionálního rozvoje v rámci všech krajských úřadů. Ve formátu A4 zde najdete ke stažení základní mapky, týkající se správního uspořádání České republiky, osídlení v obcích k 1. 1. 2017 apod.