Mapa

Hospodářské prostředí kraje Vysočina

Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení kraje Vysočina v roce 2013 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Základní ekonomické údaje kraje Vysočina v roce 2014
UkazatelMěrná jednotka Kraj VysočinaČR
Podíl kraje na tvorbě HDP%4100
HDP na 1 obyvatele v PPS%70,184
Podíl nezaměstnaných osob%7,357,46
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo12,29,2
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel213259
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatelkm99,652,9
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel*mil. Kč99247
Zdroj dat: ČSÚ

*data za rok 2012

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz