Mapa

Sociální prostředí Libereckého kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Libereckého kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem439 63910 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel1,791,48
Průměrný důchod celkem10 87710 994
Počet zařízení sociální péče celkem1293 343
Dokončené byty celkem62825 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem9175

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz