Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny (MAS), které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. K tomuto rozvoji je v EU již od roku 1991 používána metoda LEADER, která klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit. Na podkladě této strategie pak MAS vybírají projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Území, na kterém místní akční skupina působí, tvoří kompaktní venkovský region, který je soudržný nejen po stránce geografické, ale také bere ohled na spádovost, společné problémy i potenciál apod. Více...

celkový počet záznamů: 1

Forma:

Spolek

Podpora ze IV. Osy:

ano

Kraj:

Jihočeský kraj

ORP:

Týn nad Vltavou

Adresa sídla:

Hartmanice 22, 373 65 Hartmanice

Kontaktní telefon:

380421377

E-mail:

WWW:

Založeno:

22.4.2004

Členské obce:

Hosty, Hartmanice, Horní Kněžeklady, Bečice, Dobšice, Dolní Bukovsko, Chrášťany, Temelín, Týn nad Vltavou, Všemyslice, Žimutice, Dražíč, Modrá Hůrka, Čenkov u Bechyně

Členské mikroregiony:

Mikroregion Vltavotýnsko, Sdružení měst a obcí Vltava

Ostatní členové:

Městské centrum kultury a vzdělávání, Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou, Ateliér Kobera, Agrodružstvo Žimutice, Petr Křišťán, AGRO družstvo Dolní Bukovkso, ZAHRADNICTVÍ A ŠKOLKY JAROŠOVICE s.r.o., Eva Vandová, Zdeněk Krška, Milena Křišťánová, Jan Mikšátko, Štěpán Vovesný, Rumpold-T s.r.o., POMOC Týn nad Vltavou z.s., Farmářské centrum Vltava, Domov sv. Anežky o.p.s., Vesnický spolek v Dražíči, Okrašlovací spolek mikroregionu Vltavotýnsko o.s., PRO-ODPAD o.s., Junák - český skaut středisko Týn nad Vltavou z.s., IN REGIO o.p.s., Jezdecký oddíl FRAMAK, Semenec o.p.s., Domovy KLAS o.p.s., OB Vitoraz Týn nad Vltavou, SJK Netěchovice z.s.