Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny (MAS), které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. K tomuto rozvoji je v EU již od roku 1991 používána metoda LEADER, která klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit. Na podkladě této strategie pak MAS vybírají projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Území, na kterém místní akční skupina působí, tvoří kompaktní venkovský region, který je soudržný nejen po stránce geografické, ale také bere ohled na spádovost, společné problémy i potenciál apod. Více...

celkový počet záznamů: 1

Forma:

Obecně prospěšná společnost

Podpora ze IV. Osy:

ne

Kraj:

Karlovarský kraj

ORP:

Cheb

Adresa sídla:

K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb

Kontaktní telefon:

775910140

E-mail:

WWW:

Založeno:

31.5.2006

Členské obce:

Krásná, Podhradí, Pomezí nad Ohří, Milíkov, Okrouhlá, Třebeň, Vojtanov, Stará Voda, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín, Valy, Odrava, Tuřany, Aš, Dolní Žandov, Drmoul, Františkovy Lázně, Hazlov, Hranice, Křižovatka, Lázně Kynžvart, Libá, Lipová, Luby, Mariánské Lázně, Milhostov, Nebanice, Nový Kostel, Plesná, Skalná, Trstěnice, Tři Sekery, Poustka, Velký Luh

Členské mikroregiony:

Mikroregion Chebsko, Svazek obcí Kamenné vrchy

Ostatní členové:

Sdružení Ašsko, Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně, Zahradní a parková spol. s.r.o., Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázně Františkovy Lázně a.s., Destinační a informační agentura - Františkovy Lázně z.ú., Zemědělské družstvo "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích, Petr Potůček, Marek Babuška, TECLAN CZ s.r..o., Antonín Podvalský, Joker z.s., Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, Jezdecký klub Krásná z.s., Juvena Křižovatka z.s., TJ Sokol Lázně Kynžvart z.s., z.s. CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS, FC Jiskra Hazlov z.s., TJ Sokol Mariánské Lázně, Rybářská společnost Libá, Svaz tělesně postiženýhc v ČR z.s., místní organizace Drmout, Náboženská obec Církve československé husitské v Mariánských Lázních, KOTEC o.p.s., TJ Hranice z.s., TJ Sokol DOLNÍ ŽANDOV