Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny (MAS), které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. K tomuto rozvoji je v EU již od roku 1991 používána metoda LEADER, která klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit. Na podkladě této strategie pak MAS vybírají projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Území, na kterém místní akční skupina působí, tvoří kompaktní venkovský region, který je soudržný nejen po stránce geografické, ale také bere ohled na spádovost, společné problémy i potenciál apod. Více...

celkový počet záznamů: 1

Forma:

Obecně prospěšná společnost

Podpora ze IV. Osy:

ano

Kraj:

Jihočeský kraj

ORP:

České Budějovice

Adresa sídla:

Masarykova 1/x, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Kontaktní telefon:

773644373

E-mail:

WWW:

Založeno:

13.12.2004

Členské obce:

Úsilné, Zvíkov, Hvozdec, Hůry, Jivno, Dubičné, Vráto, Libníč, Adamov, Vitín, Chotýčany, Borek, Hluboká nad Vltavou, Hosín, Hrdějovice, Libín, Lišov, Rudolfov, Ševětín, Štěpánovice, Hlincová Hora

Členské mikroregiony:

Mikroregion Budějovicko - sever, Mikroregion Lišovsko

Ostatní členové:

AGRIPROD CZ a.s., CAR LEND s.r.o., Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, DŘEVOART CZ s.r.o., František Sedlák, Golfový klub Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou o.s., Hotel Záviš s.r.o., Monika Březinová, Marek Baxa, POHODÁŘI VSKH, Římskokatolická farnost Rudolfov, Římskokatolická farnost Ševětin, Zemědělské družstvo Hosín, Zemědělské obchodní družstvo Kolný, Z-E-T PRODUKT s.r.o.