Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny (MAS), které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. K tomuto rozvoji je v EU již od roku 1991 používána metoda LEADER, která klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit. Na podkladě této strategie pak MAS vybírají projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Území, na kterém místní akční skupina působí, tvoří kompaktní venkovský region, který je soudržný nejen po stránce geografické, ale také bere ohled na spádovost, společné problémy i potenciál apod. Více...

celkový počet záznamů: 1

Forma:

Obecně prospěšná společnost

Podpora ze IV. Osy:

ano

Kraj:

Kraj Vysočina

ORP:

Moravské Budějovice

Adresa sídla:

Husova 103/x, 675 31 Jemnice

Kontaktní telefon:

602779923

E-mail:

WWW:

Založeno:

27.10.2004

Členské obce:

Rácovice, Bačkovice, Lhotice, Lovčovice, Menhartice, Radotice, Slavíkovice, Budíškovice, Dešná, Písečné, Slavonice, Pálovice, Chotěbudice, Jiratice, Třebětice, Báňovice, Lomy, Budkov, Jemnice, Kdousov, Kostníky, Mladoňovice, Oponešice, Police, Štěpkov, Třebelovice, Bítov, Chvalatice, Korolupy, Lesná, Lubnice, Onšov, Oslnovice, Podhradí nad Dyjí, Podmyče, Stálky, Starý Petřín, Šafov, Štítary, Šumná, Uherčice, Vranov nad Dyjí, Vratěnín, Vysočany, Zálesí, Zblovice

Členské mikroregiony:

Jemnický mikroregion, Mikroregion Dačicko, Mikroregion Vranovsko

Ostatní členové:

Alois Adam, František Bláha, Božena Gliganičová, Jan Bastl, SWN Moravia s.r.o., Zdeněk Kounek, Petr Vítek, Miroslav Vrbka, ZŠ Lubnice okres Znojmo, JK Apanači z.s., Myslivecký spolek MLADOŇOVICE, Moravský rybářský svz z.s. pobočný spolek Jemnice, TJ Sokol Slavonice z.s., Agentura Free Time Jemnice z.s., Slavonická renesanční, Mladí za rozvoj Jemnice z.s., Zemědělské družstvo Budkov, ZEOBS spol. s.r.o., ZD Police, Zemědělské družstvo Třebelovice, sDružení pro orzvoj a obnovu obcí Vranovska