Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny (MAS), které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. K tomuto rozvoji je v EU již od roku 1991 používána metoda LEADER, která klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit. Na podkladě této strategie pak MAS vybírají projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Území, na kterém místní akční skupina působí, tvoří kompaktní venkovský region, který je soudržný nejen po stránce geografické, ale také bere ohled na spádovost, společné problémy i potenciál apod. Více...

celkový počet záznamů: 1

Forma:

Obecně prospěšná společnost

Podpora ze IV. Osy:

ano

Kraj:

Jihočeský kraj

ORP:

Kaplice

Adresa sídla:

Družstevní 596/x, 382 32 Velešín

Kontaktní telefon:

608353400

E-mail:

WWW:

Založeno:

13.12.2005

Členské obce:

Plav, Nová Ves, Doubravice, Vidov, Mokrý Lom, Komařice, Zvíkov, Věžovatá Pláně, Doudleby, Nedabyle, Roudné, Římov, Střížov, Besednice, Bujanov, Dolní Třebonín, Kaplice, Mirkovice, Netřebice, Omlenice, Přídolí, Rožmitál na Šumavě, Soběnov, Velešín, Zubčice, Střítež, Heřmaň

Členské mikroregiony:

Svazek měst a obcí regionu Pomašlí

Ostatní členové:

Základní umělecká škola Velešín, Pavel Černý, Miroslav Slinták, Zemědělské družstvo Netřebice, Koníček o.p.s., Lesní družstvo obcí Přídolí, Marek Prokesš Jiří Klor, Hrady na Malši z.s., Eva Kratochvílová, "Vladykův dvůr z.s.", Osada U Kovářů z.s., Pavel Talíř, Jaroslav Chmelař, Václava Kubičková, Vilém Bárta, Martin Bauernöpl, František Persán, Jan Šedivý, Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o., Tělovýchovná jednota Malše Roudné z.s., Český rybářský svaz z.s. Jihočeský územní svaz, nadace Omlenička, Lukáš Černý, Petr Tichánek, Eva Tomášková