Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny (MAS), které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. K tomuto rozvoji je v EU již od roku 1991 používána metoda LEADER, která klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit. Na podkladě této strategie pak MAS vybírají projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Území, na kterém místní akční skupina působí, tvoří kompaktní venkovský region, který je soudržný nejen po stránce geografické, ale také bere ohled na spádovost, společné problémy i potenciál apod. Více...

celkový počet záznamů: 1

Forma:

Spolek

Podpora ze IV. Osy:

ano

Kraj:

Jihočeský kraj

ORP:

Písek

Adresa sídla:

Čížová 75/x, 398 31 Čížová

Kontaktní telefon:

602113600

E-mail:

WWW:

Založeno:

16.11.2006

Členské obce:

Předotice, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Drhovle, Kestřany, Králova Lhota, Lety, Mirotice, Mirovice, Mišovice, Nevězice, Orlík nad Vltavou, Ostrovec, Smetanova Lhota, Vráž, Probulov, Horosedly, Kožlí, Rakovice, Boudy, Minice, Nerestce, Varvažov

Členské mikroregiony:

Svazek obcí regionu Písecko, Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Ostatní členové:

ZD Čížová - Pavel Čapek, DSO severního Písecka - Martina Mikšíčková, RAMIA technology s.r.o. - Miroslav Ouředník, O. s. Nevěznický zvon - Eva Volfová, Jihočeská hospodářská komora ObHK Písek - Kateřina Rybaříková, Václav Mastný, Jan Hřídel, Šimon Souček, CEF s.r.o. - Marcela Vašínová, Václav Bílek