Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny (MAS), které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. K tomuto rozvoji je v EU již od roku 1991 používána metoda LEADER, která klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit. Na podkladě této strategie pak MAS vybírají projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Území, na kterém místní akční skupina působí, tvoří kompaktní venkovský region, který je soudržný nejen po stránce geografické, ale také bere ohled na spádovost, společné problémy i potenciál apod. Více...

celkový počet záznamů: 1

Forma:

Spolek

Podpora ze IV. Osy:

ano

Kraj:

Plzeňský kraj

ORP:

Klatovy

Adresa sídla:

Náměstí 122/x, 340 22 Nýrsko

Kontaktní telefon:

376392465

E-mail:

WWW:

Založeno:

27.1.2005

Členské obce:

Klenová, Modrava, Bezděkov, Čachrov, Dešenice, Prášily, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Nýrsko, Srní, Strážov, Železná Ruda, Hamry

Členské mikroregiony:

Dobrovolný Svazek obcí Úhlava, Dobrovolný svazek obcí Kdyňsko,

Ostatní členové:

Město Janovice nad Úhlavou - Michal Linhart, Jaroslav Bouzek, Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku - Karel Velkoborský, Alena Pavlásková, Helena Boučková, René Göndör, Josef Necuda, Městys Čharov - Josef Bejvl, Jan Pavlásek, Tomáš Rayser, Andrea Baierová, SDH Hadrava - Tomáš Volmut, Martina Vavírková, Jan Koryťák, Xenie Begerl, Lenka Sýkorová, Petr Křovina, Romana Jiříková, Milan Koryťák, Monika Skopalová, Město Nýrsko - Miloslav Rubáš, Tomáš Havránek, Tělovýchovná jednota Nýrsko z.s., - Pavel Stránský, Městys Strážov - Josef Rousek,