Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny (MAS), které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. K tomuto rozvoji je v EU již od roku 1991 používána metoda LEADER, která klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit. Na podkladě této strategie pak MAS vybírají projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Území, na kterém místní akční skupina působí, tvoří kompaktní venkovský region, který je soudržný nejen po stránce geografické, ale také bere ohled na spádovost, společné problémy i potenciál apod. Více...

celkový počet záznamů: 1

Forma:

Spolek

Podpora ze IV. Osy:

ano

Kraj:

Karlovarský kraj

ORP:

Mariánské Lázně

Adresa sídla:

Masarykovo náměstí 143/x, 364 61 Teplá

Kontaktní telefon:

353618752

E-mail:

WWW:

Založeno:

20.1.2005

Členské obce:

Teplička, Ovesné Kladruby, Prameny, Mnichov, Bečov nad Teplou, Bochov, Kolová, Krásné Údolí, Otročín, Stanovice, Stružná, Teplá, Toužim, Útvina, Žlutice, Bezvěrov, Krsy, Nevřeň, Úněšov, Úterý, Všeruby, Chodov, Zahrádka

Členské mikroregiony:

Svazek obcí Slavkovský les, Svazek obcí Krašov

Ostatní členové:

Probitas s.r.o., ARBO - zahradnictví s.r.o., Václav Škalda, Lesní společnost Bečov s.r.o., Zahrada Teplá s.r.o., Úněšovský statek a.s., Farma Otročín a.s., Statek Dlouá Lomnice s.r.o., Marie Květoňová, NB product s.r.o., Olga Haláková, Bohuslav Prchal, ZO ČSOP Berkut, Agentura ochrany přírody ČR, Aktivity Pro o.s., Kanonie premonstrátů Teplá, Úterský spolek BART, Lukáš Mülling, Obnova obce Trhomné z.s., Pod střechou z.s., OSVAD z.s., TJ Sokol Teplá, ZŠ a MŠ Bezvěrov, Golf klub Teplá, Václav Kotlaba, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, Kateřina Bečková, Roman Veselovský,