Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny (MAS), které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. K tomuto rozvoji je v EU již od roku 1991 používána metoda LEADER, která klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit. Na podkladě této strategie pak MAS vybírají projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Území, na kterém místní akční skupina působí, tvoří kompaktní venkovský region, který je soudržný nejen po stránce geografické, ale také bere ohled na spádovost, společné problémy i potenciál apod. Více...

celkový počet záznamů: 1

Forma:

Spolek

Podpora ze IV. Osy:

ano

Kraj:

Jihočeský kraj

ORP:

Prachatice

Adresa sídla:

Školní 124/x, 384 02 Lhenice

Kontaktní telefon:

603851741

E-mail:

WWW:

Založeno:

1.1.2014

Členské obce:

Polná na Šumavě, Dasný, Mydlovary, Nákří, Hlavatce, Pištín, Zahájí, Bohdalovice, Malšín, Truskovice, Čejkovice, Dívčice, Dříteň, Olešník, Sedlec, Zliv, Černá v Pošumaví, Frymburk, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Lipno nad Vltavou, Loučovice, Přední Výtoň, Světlík, Vyšší Brod, Ktiš, Lhenice, Malovice, Mičovice, Nová Pec, Želnava, Chelčice, Libějovice, Křišťanov

Členské mikroregiony:

Mikroregion Chelčicko-Lhenický

Ostatní členové:

Jaromír Šlesinger, Jan Záhorka, Jana Frídová, Karel Gregora, Crossing s.r.o., HIKI spol. sr.o., Pavel Holub, Václav Janota, Petr Leber, ZEAS-AGRO a.s. RABÍN, ZEMCHEBA s.r.o., Zemědělské obchodní družstvo "Blata", Chalupová Dana, STERA BOHEMIA s.r.o., Jaroslav Janota, Jiří Koradna, Jirásek Miroslav, Eva Neumanová s.r.o., LIPENSKO s.r.o., Eco Farm CZ s.r.o., Štěpán Jan, Občanské sdružení Mája - Tvořivé Chelčice, Občanské sdružení Náves, "Plástovický keramický spolek", Naučný spolek Černá v Pošumaví o.s., TJ Černá v Pošumaví, Český rybářský svza z.s., Sbor dobrovolných hasičů Frymburk, SK Nová Pec o.s., "JEZDECKÝ KLUB TANDEM", Římskokatolická farnost Lhenice, Turisma o.s., Ivan Grohman,