Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny (MAS), které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. K tomuto rozvoji je v EU již od roku 1991 používána metoda LEADER, která klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit. Na podkladě této strategie pak MAS vybírají projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Území, na kterém místní akční skupina působí, tvoří kompaktní venkovský region, který je soudržný nejen po stránce geografické, ale také bere ohled na spádovost, společné problémy i potenciál apod. Více...

celkový počet záznamů: 1

Forma:

Spolek

Podpora ze IV. Osy:

ano

Kraj:

Jihočeský kraj

ORP:

Trhové Sviny

Adresa sídla:

Žižkovo náměstí 107/x, 373 12 Borovany

Kontaktní telefon:

724643050

E-mail:

WWW:

Založeno:

23.3.2004

Členské obce:

Dobrá Voda u Českých Budějovic, Ostrolovský Újezd, Petříkov, Kamenná, Borovany, Horní Stropnice, Hranice, Jílovice, Ledenice, Ločenice, Mladošovice, Nové Hrady, Olešnice, Slavče, Srubec, Strážkovice, Svatý Jan nad Malší, Trhové Sviny, Žár, Benešov nad Černou, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Malonty, Pohorská Ves, Rožmberk nad Vltavou, Čížkrajice

Členské mikroregiony:

Mikroregion sdružení Růže, Svazek měst a obcí regionu Pomalší,

Ostatní členové:

MÚ Trhové Sviny, Spolek přátel Svaté Trojice, Terms cz. s.r.o., Silva Nortica z.s.p.o., TJ Sokol Ledenice, Společnost Rožmberk o.p.s., Teatrum mundi o.s., Sdružení na podporu cestovního ruchu, Srubec Místo k životu o.s., Novohradská občanská společnost, Blíženec Robert, Jarolímek Michal, Opekar Jiří, Čtveráček Bohuslav, Raabová Marcela, Jan Josef, Kozáková Petra, Guthová Magdalena, Guth Jiří, Mejdrechová Jana, Fráně Luděk, Malík Stanislav, Šustrová Alena, Farka Pavel, Langová Martina