Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů vytvářejí společně organizace zvané místní akční skupiny (MAS), které vypracují integrovanou strategii rozvoje území a jsou odpovědné za její provádění. K tomuto rozvoji je v EU již od roku 1991 používána metoda LEADER, která klade důraz na zapojení a spolupráci místních aktérů, protože jedině oni dobře znají silné a slabé stránky dané oblasti, tedy její potenciál, a jsou schopni společné problémy také společně řešit. Na podkladě této strategie pak MAS vybírají projekty konečných příjemců, které podpoří v rámci jim svěřené finanční alokace. Území, na kterém místní akční skupina působí, tvoří kompaktní venkovský region, který je soudržný nejen po stránce geografické, ale také bere ohled na spádovost, společné problémy i potenciál apod. Více...

celkový počet záznamů: 1

Forma:

Obecně prospěšná společnost

Podpora ze IV. Osy:

ano

Kraj:

Karlovarský kraj

ORP:

Sokolov

Adresa sídla:

Náměstí Míru 230/x, 356 01 Březová

Kontaktní telefon:

739011869

E-mail:

WWW:

Založeno:

14.9.2006

Členské obce:

Josefov, Jenišov, Mírová, Krásno, Šabina, Svatava, Dolní Rychnov, Hory, Sokolov, Březová, Bublava, Bukovany, Citice, Dasnice, Dolní Nivy, Habartov, Horní Slavkov, Chlum Svaté Maří, Chodov, Jindřichovice, Kaceřov, Krajková, Královské Poříčí, Kraslice, Kynšperk nad Ohří, Libavské Údolí, Loket, Lomnice, Nová Ves, Nové Sedlo, Oloví, Přebuz, Rotava, Rovná, Staré Sedlo, Stříbrná, Šindelová, Vintířov

Členské mikroregiony:

Svazek měst a obcí Kraslicka, Mikroregion Sokolov - východ

Ostatní členové:

Hartenberg o.s., Klub českých turistů - Krušné hory se sídlem v Sokolově, Tradiční řemesla Bernard o.s., Pomoc v nouzi o.p.s., Práce pro Kraslicko o.p.s., Srdce a čin o.p.s., Agentura osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s., Destinační společnost Sokolovsko o.p.s., Římskokatolická farnost Loket, Kotec o.p.s., Denní centrum Mateřídkouška o.p.s., KHAMORO o.p.s., TJ Sokol Kraslice, Rytířský řýd Křižovníků s červenou hvězdou, Jan Danko, Horský statek Abertamy s.r.o., AT Konzult s.r.o., Správa pamětihodností s.r.o., Vladimír lokaj, Marek Bochníček, Jarmila Tůmová, František Bartoň, Jakub Potěšil, Lenka Zemanová, Krajská hospodářká komora Karlovarského kraje, ept connector s.r.o., Irena Lechanová, Milan Hloušek, Vladimír Mikeš, Pavel Čáslava, Romana Vlková, Michal Pehanič, Bauport s.r.o., Tomáš Fara, Statek Lunga s.r.o., Iveta Soukupová, Helena Farová, Karel Pokorný, Obchodně technické služby s.r.o., Benefin PFC s.r.o., Eva Třísková, Miloš Bělohlávek, Pavel Doležal