Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 29 765

IČ nositele:

70892156

Název nositele:

ULK

Název projektového záměru:

Nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2020

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

630 000 000

Popis projektového záměru:

Výstavba nového 4 podlažního pavilonu emergency, centrálních operačních sálů (4 operační sály), centrální sterilizace, JIP (8 lůžek), ARO (6 lůžek), část RDG oddělení a související technické zázemí a šatnové zázemí personálu.

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

70892156

Název nositele:

ULK

Název projektového záměru:

Nový pavilon chirurgických oborů

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

600 000 000

Popis projektového záměru:

Jedná se o nový lůžkový pavilon pro obory chirurgie, ortopedie, gynekologicko-porodního oddělení a dětského a dorostového oddělení.

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

70892156

Název nositele:

ULK

Název projektového záměru:

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2020

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

710 000 000

Popis projektového záměru:

Předmětem záměru je vybudování nového pavilonu Emergency, centrálních operačních sálů vč. ARO, JIP a nadzemního spojovacího koridoru se stávajícím pavilonem „G“. Popis nového pavilonu: 1. NP Emergency, nízkoprahová a vysokoprahová část, expektace (4 lůžka) ARO 10 lůžek 2. NP Operační sály (5 sálů), centrální sterilizace, JIP 10 lůžek 3. NP Technické a administrativní zázemí

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

70892156

Název nositele:

ULK

Název projektového záměru:

Nový dopravní podnik - nákup vozů

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2019

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

1 000 000 000

Popis projektového záměru:

Jedná se o nákup dopravních prostředků pro nový dopravní podnik ÚK

Kategorie projektového záměru:

IČ nositele:

70892156

Název nositele:

ULK

Název projektového záměru:

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2020

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

1 400 000 000

Popis projektového záměru:

Předmětem záměru je výstavba nového pavilonu s operačními sály, oddělením JIP a standardními lůžkovými odděleními. Nový pavilon bude sloužit zejména pro Kardiocentrum, dále pak pro centrální operační sály, KAPIM (Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny) a oddělení hrudní chirurgie. Novostavba bude tvořit nový nemocniční pavilon funkčně propojený se stávajícím objektem. Jedná se o novou stavbu, ale současně v souvislosti s komunikačním a technickým propojením objektů dochází ke změně dokončené stavby (pavilon A) v rozsahu odpovídajícím stavebním úpravám (odbourání stávající fasády v místě napojení, změna účelu místností, doplnění šaten, přemístění nebo zřízení dveří, úpravy povrchů, úpravy rozvodův objektu a průchod nových rozvodů).

Kategorie projektového záměru: