Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 29 765

IČ nositele:

00298514

Název nositele:

Obec Trojanovice

Název projektového záměru:

Cyklostezka CÉRKA, Obec Trojanovice

Místo realizace:

Trojanovice (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

0

Popis projektového záměru:

Projekt řeší výstavbu nadregionální cyklostezky propojující kraje MSK a ZL, obce Trojanovice a Frenštát p. R. bezpečnou trasou pro cyklisty a chodce přes sedlo Pindula do Rožnova p. R. s napojením na cyklostezku Bečva. Nová cyklostezka propojuje přírodní lokality s hornickou minulostí - vodní nádrž Lubina, areál Dolu Frenštát (transformovaný v rámci projektu CÉRKA) a vodní nádrž Siberie.

Kategorie projektového záměru:

C - Doprava a související infrastruktura - C4 - cyklostezka/ cyklotrasa

IČ nositele:

00298514

Název nositele:

Obec Trojanovice

Název projektového záměru:

Beskydské terenní experimentální pracoviště Ostravské univerzity v lokalitě CÉRKA, obec Trojanovice

Místo realizace:

Trojanovice (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

302 500 000

Popis projektového záměru:

Terénní experimentální pracoviště Ostravské univerzity v lokalitě CÉRKA bude sloužit pro intenzivní několikadenní pobytové vzdělávání v průběhu celého akademického roku. Předpokládáme průběžné střídání turnusů jednotlivých studijních programů. Terénní pracoviště se bude skládat z těchto funkčních sekcí: zázemí pro ubytování, stravování, výukové/vzdělávací, společenské aktivity. Důraz při navrhování tohoto zázemí bude kladen na ekologický provoz a na použití environmentálně šetrných materiálů.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K11 - VŠ

IČ nositele:

00298476

Název nositele:

Obec Tichá

Název projektového záměru:

Rozšíření vodovodní sítě, Tichá

Místo realizace:

Tichá (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

0

Popis projektového záměru:

Rozšíření vodovodní sítě v obci

Kategorie projektového záměru:

L - Vodohospodářská infrastruktura a kanalizace - L8 - vodovod

IČ nositele:

00298476

Název nositele:

Obec Tichá

Název projektového záměru:

Chodníková tělesa, dolní konec obce Tichá, Tichá

Místo realizace:

Tichá (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2021

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

27 000 000

Popis projektového záměru:

Vybudování nového chodníku, který v daném úseku úplně chybí, zvýšení bezpečnosti chodů.

Kategorie projektového záměru:

C - Doprava a související infrastruktura - C9 - chodník

IČ nositele:

00298476

Název nositele:

Obec Tichá

Název projektového záměru:

Zkvalitnění zázemí v domově KARMEL Tichá, obec Tichá

Místo realizace:

Tichá (okres Nový Jičín)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2022

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

5 840 300

Popis projektového záměru:

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu KARMEL č.p. 295 v obci Tichá za účelem zlepšení podmínek a zajištění kvalitního, bezpečného a důstojného zázemí pro poskytování sociálních služeb denního stacionáře (DS) a domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP).

Kategorie projektového záměru:

J - Sociální služby (včetně ubytování a infrastruktury pro seniory a znevýhodněné osoby) - J10 - pečovatelská služba