Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 29 765

IČ nositele:

60609460

Název nositele:

Olomoucký kraj

Název projektového záměru:

Modernizace odborných učeben na Domě dětí a mládeže (DDM)

Místo realizace:

Olomouc (okres Olomouc)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

14 050 380

Popis projektového záměru:

Cílem projektu je modernizace a vybavení odborných učeben na DDM Olomouc ve dvou jeho budovách. Realizací projektu budou modernizovány učebny digitální fotografie, multimediální ateliér, dřevodílna, učebna Robotiky, učebna 3D tisku a učebna PC. Součástí projektu bude zajištění bezbariérovosti obou výše uvedených budov.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K17 - jiné

IČ nositele:

00261891

Název nositele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektového záměru:

ZŠ, Chomutov, 17. listopadu 4728 - poradenství, relaxace a tréninkové aktivity

Místo realizace:

Chomutov (okres Chomutov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

30 000 000

Popis projektového záměru:

REHABILITAČNÍ – RELAXAČNÍ – SMYSLOVÉ AKTIVITY 1. reedukační a relaxační učebna PORADENSKÉ AKTIVITY 1. školské poradenské pracoviště TRÉNINKOVÉ AKTIVITY 1. cvičná kuchyňka 2. učebna šití 3. učebna pro práci s digitálními technologiemi 4. učebna pro práci s digitálními technologiemi 5. multimediální učebna 6. kovodílna a dřevodílny 7. výukový altán pro přírodní vědy

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K7 - speciální škola
N - Základní občanská vybavenost - N5 - služby pro občany

IČ nositele:

00261891

Název nositele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Název projektového záměru:

ZŠ, Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace - poradenství, relaxace a tréninkové aktivity

Místo realizace:

Chomutov (okres Chomutov)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

30 000 000

Popis projektového záměru:

Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, příspěvková organizace, Palachova 4881, Chomutov REHABILITAČNÍ – RELAXAČNÍ – SMYSLOVÉ AKTIVITY 1. snoezelen 2. odpočívárna PORADENSKÉ AKTIVITY 3. školské poradenské pracoviště TRÉNINKOVÉ AKTIVITY 4. cvičná kuchyňka 5. keramická dílna 6. výukové altány na environmentální a řemeslnou výuku

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K7 - speciální škola
N - Základní občanská vybavenost - N5 - služby pro občany

IČ nositele:

00276227

Název nositele:

Město Turnov

Název projektového záměru:

Obnova cesty na Hlavatici

Místo realizace:

Turnov (okres Semily)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

2 060 000

Popis projektového záměru:

Vybudování turistického chodníku na vyhlídku Hlavatice

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B4 - infrastruktura cestovního ruchu

IČ nositele:

70890692

Název nositele:

Moravskoslezský kraj

Název projektového záměru:

Modernizace ZUŠ Opava

Místo realizace:

Opava (okres Opava)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

48 000 000

Popis projektového záměru:

Vybudování nového objektu pro výuku výtvarného oboru ZUŠ v areálu sídla školy.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

70890692

Název nositele:

Moravskoslezský kraj

Název projektového záměru:

Modernizace umělecké školy Český Těšín

Místo realizace:

Český Těšín (okres Karviná)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

25 000 000

Popis projektového záměru:

Vybudování nových výukových prostor pro výtvarný obor v podkroví budovy sídla školy.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

70890692

Název nositele:

Moravskoslezský kraj

Název projektového záměru:

Modernizace Základní umělecké školy Rýmařov

Místo realizace:

Rýmařov (okres Bruntál)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

43 000 000

Popis projektového záměru:

Návrh přesunu a úprav objektů ZUŠ Rýmařov. Stávající ZUŠ se nachází ve třech objektech na ulicích Čapkova, Divadelní a Národní, které jsou nevyhovující a již nesplňují požadavky na prostorové kapacity jednotlivých oborů. Je nutné oborové přerozdělení dle studie stavebních úprav.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

70890692

Název nositele:

Moravskoslezský kraj

Název projektového záměru:

Modernizace Základní umělecké školy Orlová

Místo realizace:

Orlová (okres Karviná)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

31 000 000

Popis projektového záměru:

Vybudování nového sídla ZUŠ rekonstrukcí prostor bývalé SŠ.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

70890692

Název nositele:

Moravskoslezský kraj

Název projektového záměru:

Modernizace Základní umělecké školy Město Albrechtice

Místo realizace:

Město Albrechtice (okres Bruntál)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

28 000 000

Popis projektového záměru:

Záměrem projektu je přístavba hudebního sálu s kapacitou pro 100 osob včetně učebny, ateliéru, technického zázemí a toalet ke stávajícímu objektu skrze propojovací chodbu, Vstup bude bezbariérový. Zároveň bude zřízen nový vjezd a parkovací stání.

Kategorie projektového záměru:

K - Školství - K16 - ZUŠ

IČ nositele:

70946388

Název nositele:

Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou

Název projektového záměru:

Technické centrum mládeže v půdní nástavbě, výtah

Místo realizace:

Týn nad Vltavou (okres České Budějovice)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

13 450 000

Popis projektového záměru:

Cílem akce je vybudování výukových prostor v půdní nástavbě, vybavení prostor, zřízení výtahu do všech podlaží v budově a bezbariérového WC, čímž dojde k navýšení kapacity a zkvalitnění výuky.

Kategorie projektového záměru:

M - Volnočasové aktivity - M1 - DDM