Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Projektové záměry

celkový počet záznamů: 29 765

IČ nositele:

00524662

Název nositele:

Obec Horní Police

Název projektového záměru:

Rekonstrukce přírodního koupaliště

Místo realizace:

Horní Police (okres Česká Lípa)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

10 000 000

Popis projektového záměru:

Obnova pláště koupaliště včetně vybudování odpočinkové a zábavné zóny. Vybudování nových převlékáren a volnočasové zóny.

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B15 - jiné

IČ nositele:

00524662

Název nositele:

Obec Horní Police

Název projektového záměru:

Rekonstrukce původní základní školy malotřídka

Místo realizace:

Horní Police (okres Česká Lípa)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

5 000 000

Popis projektového záměru:

Cestování po starých řemeslech Euregionu Nisa - celková rekonstrukce staré školy. Oprava střešní kritiny, vnitřní komplexní rekonstrukce, vybudování infocentra včetně kavárny a obslužnosti pro turisty.

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B7 - památka

IČ nositele:

00524662

Název nositele:

Obec Horní Police

Název projektového záměru:

Revitalizace zámku Horní Police

Místo realizace:

Horní Police (okres Česká Lípa)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

350 000 000

Popis projektového záměru:

Cestování po starých řemeslech Euroregionu Nisa - celková rekonstrukce objektu k využití - oprava střešní krytiny, statické zajištění, provedení nových omítek a maleb, zateplení objektu, výměna výplní - oken, dveří, oprava komínů, provedení nových instalací, zřízení výtahu, provedení podlah, externí zpevnění ploch, obnova oplocení, vnější osvětlení. K zajištění zážitkových programů je nezbytné vybavení dílen potřebnou technikou a nábytkem.

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B7 - památka

IČ nositele:

09555340

Název nositele:

Kultura Jablonec, p.o.

Název projektového záměru:

Nová expozice o historii Jablonce

Místo realizace:

Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

900 000

Popis projektového záměru:

Příprava výstavní expozice pro prostory staré radnice (Dolní náměstí 600/1) s propojením na bývalou faru čp. 1 v Kostelní ulici a kostelem sv. Anny, zaměřené na historii a současnost města Jablonec nad Nisou se zážitkovým zprostředkováním informací a netradičním propojením moderních technologií s historickou budovou.

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B6 - muzeum, galerie, výstavní síň, depozitář, expozice

IČ nositele:

09555340

Název nositele:

Kultura Jablonec, p.o.

Název projektového záměru:

Navigační a informační systém města

Místo realizace:

Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

14 000 000

Popis projektového záměru:

Současná navigace ve městě Jablonec n.N je zastaralá, nedostatečná a z toho plyne i nedostatečná povědomost o kulturních a ostatních památkách a turistických cílů ve městě. Proto je navržen systém, který by návštěvníky městem nejen provedl, ale také je navigoval k zajímavým místům. Založen je na 5 prvcích, kterými jsou: Informační rozcestníky, Korálkové tematické trasy, Informační cedule u významných kulturních památek, Zastavení u významných jabloneckých míst a staveb a Model města. Společně propojené do funkčního systému se souvisejícím využitím moderních technologií pro mobilní telefony a webové stránky.

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B10 - turistické informační centrum nebo systém

IČ nositele:

00262455

Název nositele:

Město Lučany nad Nisou

Název projektového záměru:

Rozhledna Bramberk - oprava vnitřního schodiště

Místo realizace:

Lučany nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2024

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

1 500 000

Popis projektového záměru:

Výměna celého vnitřního schodiště rozhledny Bramberk.

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B7 - památka

IČ nositele:

00262340

Název nositele:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Název projektového záměru:

Křišťálový ostrov Jablonec nad Nisou

Místo realizace:

Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

3 000 000

Popis projektového záměru:

Projektová příprava revitalizace objektů Eurocentra s cílem obsahově propojit Muzeum skla a bižuterie s výstavními pavilony a letní scénou, včetně efektivního využití výstavních pavilonů s důrazem na služby turistům. Vytvořit tak pomyslný “bižuterní ostrov“, který by turistům poskytl komplexní a nezapomenutelný zážitek.

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B4 - infrastruktura cestovního ruchu

IČ nositele:

00262340

Název nositele:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Název projektového záměru:

Radnice 9. etapa - vitrážová okna

Místo realizace:

Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2023

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

2 500 000

Popis projektového záměru:

Repase vitrážových oken ve veřejných prostorách budovy radnice

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B7 - památka

IČ nositele:

00262340

Název nositele:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Název projektového záměru:

Zázemí a servisní stání pro karavany

Místo realizace:

Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

5 000 000

Popis projektového záměru:

Vybudování odpovídajícího prostoru pro odstavení obytných vozů a karavanů, včetně vybudování servisního zázemí pro tyto vozy a jejich uživatele.

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B4 - infrastruktura cestovního ruchu

IČ nositele:

00262340

Název nositele:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Název projektového záměru:

Kantorova vila

Místo realizace:

Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou)

Předpokládaný rok zahájení realizace:

2025

Celkové (předpokládané) náklady (Kč, vč. DPH):

50 000 000

Popis projektového záměru:

Obnova kulturní památky objektu Kantorovy vily za účelem zpřístupnění veřejnosti.

Kategorie projektového záměru:

B - Cestovní ruch a kulturní dědictví - B7 - památka